آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

 

پیوندها

 

گوگل کتاب های منتشر شده توسط کانون

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران-سوئد

یاهو ایران ب ب ب (پارس دیلی نیوز)

انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران

ویکی پدیا پویشگران

گزارشگران بدون مرز

ویکی پدیا فارسی

کانون اندیشه

اخبار نقض حقوق بشر در ایران

قیس بوک (Facebook)

عصر نو

 فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر

آزادگی ها

حقوق زنان و کودکان ما                          

شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران - آلمان

تبریز نیوز  میهن

مبارزه برای لغو اعدام در ایران

گویا نیوز

 روز

شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

گزارشگران  

حزب دموکرات کردستان

 رهائی

طرحی نو

تریبون

سازمان دفاع از حقوق بشر شمالغرب کشور

تیر آخر

جبهه دموکراتیک خلق عرب الاحواز

زنان و حقوق بشر

گویا نیوز

بلوچ وبلوچستان

 آزادگی

 افشا

مركز پژوهشهای اهواز

کمیته دفاع از جوان و  دانشجو کانون

ترکمن صحرا

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل در ایران کانون

شهروندان مسئول، جامعه مدنی

کویرهای ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان (کانون

 آزادی بیان  

خبرگزاری ایسنا

کمیته روابط عمومی (کانون

پیک ایران

تغییر برای برابری

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان کانون

اتحادیه پناهندگان ایرانی (I.U.R)

کانون اندیشه های جوان

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان(کانون

روشنگری 

سوز و موز ( آذربایجان )

دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد

منوچهر صالحی

کانون نویسندگان ایران (نروژ)

انجمن مدافع حقوق اقوام تحت ستم

حق زن

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

انجمن دفاع از حقوق زنان در ایران

خبرگزاری کار ایران(ایلنا)

انجمن قلم ایران در تبعید

زنان ایران امروز

پناهجو

رادیو دویچه وله (صدای آلمان)

سازمان ديده بان حقوق بشر

گویا

BBC  رادیو 

حقوق بشر احواز

بازتاب

رادیو  فردا

تبرستان

بهاران

رادیو یاران

انسانیت  سازمان حقوق بشر کردستان 

اعدام در اسلام با اجازه قرآن

رادیو برابری  

پائیز

سرخط

رادیو صدای امریکا : کردی

فریاد انسان ها

تبرستان

رادیو صدای امریکا : فارسی

پیک نت

احمد کسروی

احمد شاملو

مهرانگیز کار

سید ابراهیم نبوی

گیله مرد

مسعود بهنود

پیروز دوانی

ابتدای صفحه | بازگشت

 

 

all rights reserved @ Bashariat