آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

 

گزارشات و اطلاعیه های گذشته کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

سال 2012

 

       >اطلاعیه 355 دستگیری و قتل کولبرهای کردستان به دست نیروهای دولتی همچنان به شدت ادامه دارد.

    > اطلاعیه 353 ما مخالف هرگونه اعدام و ترور عرفی و شرعی هستیم

     > اطلاعیه 352 اعتراضی علیه تبعیض جنسی در ایران

     > اطلاعیه 351 جمهوری اسلامی ناقض دائمی و برنامه ریزی شده حقوق انسانی کارگران می باشد.

     > فراخوان جلسه سخنرانی آزادی عقیده و اندیشه، از حقوق اولیه انسان است 29 مارس 2012

    > گزارش جلسه سخنرانی، داستانخوانی 8 مارس روز زن را گرامی داریم 8 مارس 2012

    > گزارش جلسه سخنرانی انتخابات سالم، پایه مردمسالاری است 16 فوریه 2012

    > اطلاعیه 349 آسایش و حمایت از پناهجو و پناهنده از وظایف انسانی دولت هاست

    > اطلاعیه 348 اقوام و مردم ایران حق دارند، بپرسند و اعتراض کنند

   > گزارش سخنرانی در پالتاک برابری،آزادی اندیشه، حقوق اولیه انسان است 4 فوریه 2012

   > اطلاعیه 347 رشد بی سابقه خشونت های دولتی علیه مردم

   >  اطلاعیه 346 زانیار ولقمان مرادی در خطر اعدام میباشند

   > اطلاعیه 344 هر 48 ساعت یک کولبر و کاسبکار مرزی جویای نان، کشته و یا زخمی میشود.

سال 2011            

 

            > گزارش جلسه سخنرانی در پالتاک کودک و نوجوان ایران و حقوق بشر 28 دسامبر 2011

            > اطلاعیه 343 ايران، رتبه‌ نخست اعدام نوجوانان بزهکار را داراست 

 بررسی حقوق بشر در یک گفتگو، گفتگوی فصل مشترک با منوچهر شفائی 13 دسامبر 2011

            > اطلاعیه 341 سرکوب، بازداشت و خشونت علیه زنان را محکوم میکنیم

بررسی حقوق بشر در یک گفتگو، گفتگوی فصل مشترک با منوچهر شفائی  29 نوامبر 2011 

           > گزارش جلسه سخنرانی در پالتاک به مناسبت 16 آذر روز دانشجو 10 دسامبر 2011

           > اطلاعیه 340 به مناسبت10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر مردم ایران حق دارند، بپرسند

        >اطلاعیه 400 جان عرب های ایرانی در خطر است

        >فراخوان گردهمائی روز جهانی آزادی مطبوعات در ایران 9 مای 2011 در هانوفر

        > اطلاعیه 309 تندیس پرنده حقوق بشر در نمایندگی تورینگن       

        > اطلاعیه 308 روز جهانی کارگر ر گرامی داریم

        > اطلاعیه 307 جان انسان های عرب ایرانی در خطر می باشد

        >گزارش گردهمائی تندیس پرنده حقوق بشر در هانوفر برای کانون 17 آپریل در هانوفر

        >گزارش جلسه سخنرانی در پالتاک 16 آپریل شورای حقوق بشر و محکومیت ج. ا. ا.

       > اطلاعیه 306  جان هزاران انسان در شهر اشرف در خطر و در حال معامله می باشد.

       > اطلاعیه 305  آزادی بیان حق همه انسانهاست

       > اطلاعیه 304  جان زندانیان سیاسی در خطر است

       > اطلاعیه 303 شیرکوه معارفی در خطر اعدام

> گزارشی از جلسه سخنرانی حقوق بشر از کورش تاکنون در اتاق بهائی فارسی 
> گزارش جلسه سخنرانی در پالتاک کرامت انسانی، رعایت حقوق اقوام و ملل است

> اطلاعیه 296  باز هم جان زندانیان سیاسی کرد در خطر است

> اطلاعیه 295 زندگی آری، اعدام نه

> اطلاعیه 294 جان زندانیان سیاسی حسین خضری در خطر است

> اطلاعیه 293 محکومیت هرگونه حذف فیزیکی نوع بشر، یک ضرورت است

> اطلاعیه 292 بازداشت گسترده و برنامه ریزی شده شهروندان مسیحی محکوم است

> فراخوان نمایندگی گیسن، جامعه ای بدون زندانی سیاسی، عقیدتی می خواهیم

> اطلاعیه 291 / 2011   به اعدام زندانیان سیاسی و فعالین مدنی اقوام ایرانی پایان دهید

> اطلاعیه 290 / 2011   جان زندانیان سیاسی و عقیدتی در خطر است

سال 2010

 

> فراخوان بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر در هانوفر 11 دسامبر

 > گزارش سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک خشونت نسبت به زنان در جمهوری اسلامی 4 دسامبر
> سخنرانی،بحث وگفتگو درپالتاک، دانشجو و دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران 10اکتبر/ گزارش

> سخنرانی،بحث وگفتگو درپالتاک، حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران/ گزارش

> سخنرانی، بحث وگفتگو در پالتاک، حقوق زن در جمهوری اسلامی ایران/

> جان انسانها در ایران در خطر است اطلاعیه 273/2010

> سخنرانی، بحث وگفتگودرپالتاک، حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ایران/ گزارش
> پاسخ جوانان و دانشجویان مبارز و آزادیخواه ایران، سرکوب نیست! اطلاعیه 271/2010

> زینب جلالیان، فعال سیاسی و مدنی کرد در خطر اعدام می باشد اطلاعیه 270/2010

> سخنرانی وبحث وگفتگو درپالتاک، وضعیت حقوق بشردر ایران بشدت وخیم است
> فیلم، عکس و گزارشی کوتاه از تجمع اعتراضی فعالان حقوق بشر مقابل ساختمان شورای حقوق بشر در ژنو (15.2.2010) 

سال 2009

 

> گزارش جلسه سخنرانی بزرگداشت 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه صدور حکم اعدام در هانوفر 4 اکتبر 2009
>گزارش جلسه سخنرانی دولت سه ماه پس از انتخابات و کودتا در نمایندگی ماگدبورگ 26 سپتامبر 2009

> مقایسه موضوعی،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با  ماده 18 (آزادی عقیده و وجدان) اعلامیه جهانی حقوق بشر
>
هفته اعتراضهای مردم در یک کلیپ دیدنی(شبانه فرهاد)

>  گزارش جلسه سخنرانی بمناسبت 18 تیر و جنبش مردم ایران درهانوفر یولی 2009
>
چشمان ندا به دنبال صبح آزادی ایران ( اطلاعیه 225 )

> فیلم دیدنی از شعور و انسانیت جوانان ایران

> فیلمی ناراحت کننده از توحش نیروهای سرکوب

> عکس العمل مردم بعد از تقلب 22 خرداد 1388

> فراخوان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات

> فراخوان روز جهانی کارگر اول ماه مه

> سی سال پس از انقلاب بیست و دوم بهمن

> نامه ای به خانم لوئیز آربور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

 سال 2008

 

> تلاش سی ماهه فعالان کمپین یک میلیون امضا

> گزارش جلسه سخنرانی قتل عام زندانیان سیاسی و عقیدتی در دهه 60 را بازگوئی کرده و از یاد نبریم 28 سپتامبر 2008

>  دهم اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام

>  گزارش جلسه پالتاک 8 فوریه 2008 نمایندگی سوئد      

سال 2007

 

> روز جهانی صلح را گرامی بداریم

> استبداد و کارگر

> گزارش مراسم بزرگداشت روزجهانی حقوق بشر 10 دسامبر در شهر برمن 15 دسامبر 2007

> روز جهانی حقوق بشر و فعالان کانون دفاع از آن

> گزارش مراسم حمایت از جنبش دانشجوئی در 28 دسامبر 2007

> گزارش مراسم بزرگداشت  10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام در هانوفر آلمان 27 اکتبر 2007

 

 

ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat