یی | ی | یی | ی |

 

یϐی ی ی

یϐی ی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برای پیشبرد اهداف خود، اقدام به Ԙی نمایندگی ی نموده است که لیست آنها در زیر ارائه  می گردد و بدینوسیله از تمامی هواداران و علاقمندان به حقوق بشر، برای رساتر شدن صدا دعوت به همکاری می نماید .

یϐی ی     

1 . یϐی јی         یی ی ی ی               http://vvmirturk.blogspot.com/    تلفن : 00905074961331          ایمیل turkiye@bashariyat.de  
2 . یϐی         یی ی ی         http://vvmirsweden.blogspot.com    :   0046700304543          یی  soed@bashariyat.de

3 . یϐی ی   یی ی ی                   http://swissvvmir.blogspot.de/   :   0041763912868          یی: swiss@bashariyat.de

 

نمایندگی های کانون در آلمان

1 . یϐی                 یی ی ی   http://vvmirhannover.blogspot.com/      تلفن: 01781300193                             ایمیل : hannover@bashariyat.de  

2. یϐی ј          یی ی ی         http://vvmirhamburg.blogspot.com      :  015211587040                           یی: hamburg@bashariyat.de

3. یϐی ی- یј یی               http://vvmirgiessen.blogspot.com       تلفن: 064315847083    01632017102   ایمیل :  giessen@bashariyat.de  

4 . یϐی ی                 یی ی یی               http://vvmirkiel.blogspot.com     :   017671096664                          یی:   kiel@bashariyat.de  

5 . یϐی ʐ         یی یی   http://stuttgartbranch.blogspot.de  : 015211983076                          یی: stuttgart@bashariyat.de

6 . یϐی ј-   یی ی     http://vvmirbremen-oldenburg.blogspot.de/  : 015213166257             یی:  oldenburg@bashariyat.de

 

ی | Ґ

 

 

all rights reserved @ Bashariat