کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

گزارش ماهانه( شهریور 1385) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی  

نهادهای مدافع حقوق بشر!

ايرانيان مدافع حقوق بشر!

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم:

بین المللی:

1 ـ فنلاند رئیس دوره ای اروپا، در مورد وضعیت حقوق بشر و شرایط  زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا طی بیانیه ای خواستار انجام تحقیقات مستقلی در مورد مرگ اکبر محمدی در زندان شده است.(بی بی سی 2/6/85)

2 ـ سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: فوت ولی الله فیض مهدوی که دیروز توسط دولت ایران اعلام شد، در ادامه جان باختن اکبر محمدی در 30 جولای رخ داده است. هردوی آنها در اعتراض به شرایط نامساعد زندان و نحوه بازداشت شان اعتصاب غذا کرده بودند. سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام می دارد، دولت ایران باید به فوریت یک کمیته مستقل از وکلاء و پزشکان ایرانی را تعیین کند تا به بررسی و تحقیق پیرامون مرگهای اخیر زندانیان سیاسی در شرایط مشکوک و مبهم به پردازد. معاون مسئول بخش خاورمیانه این سازمان گفت: مقامات زندانهای ایران در موارد بسیاری اطلاعات غلط و گمراه کننده در خصوص سرنوشت زندانیان سیاسی ارائه داده اند.بعد از دو مرگ در عرض چند هفته باید برای آنچه در داخل زندانهای ایران رخ داده است پاسخگو باشند.(سازمان دیده بان حقوق بشر 16/6/85)

اخبار دانشجویی :

3 ـ صابر شیخ لو مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت طیف علامه محدودیتها و فشارهای وارده بر جنبش دانشجویی در سال گذشته را اعلام کرد و گفت آمارهایی که ما بدست آورده ایم به این شرح است:

ـ توقیف نشریات دانشجویی                                        39 مورد                                                                      

ـ احضار به کمیته های انضباطی                                90 مورد