کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

گزارش ماهانه ( تیر 1385 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

 

نهادهای مدافع حقوق بشر !

ايرانيان مدافع حقوق بشر !

 

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم :

 

دانشجويان : احضار و بازجویی

1 ـ 9 دانشجوی دختر دانشگاه تهران ، به علت شرکت در تحصن صنفی دانشگاه ، به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند. ( ادوارنیوز 31/3/85 )

 

2 ـ مجتبی تقوی نژاد مدیر مسئول نشریه دانشجویی فریاد به اتهام توهین ، تهمت ، نشر اکاذیب ، تشویش اذهان دانشجویان و تحر