کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

VVMIran Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

 

10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

وضعيت اعدام در ايران

گزارش سال 1387

به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام و در راستای انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران، فعالين و انجمن های حقوق بشر زير، گزارش خود را پيرامون وضعيت اعدام در ايران، به شرح زير به اطلاع عموم می رساند.

گزارش موجود شامل ليستی از مشخصات افرادی است که در فاصله زمانی مهر ماه 1386 تا شهريور 1387 در ايران حکم اعدام در مورد آنها به اجرا در آمده است. اطلاعات مندرج در اين گزارش عمدتاً مبتنی بر اخبار خبرگزاريها، روزنامه ها و سايت های خبری متفاوت داخل کشور و برخی منابع خبری خارج از ايران است.

 طبق اين گزارش؛ حکم اعدام 286 نفر در فاصله زمانی یاد شده به اجرا در آمده است که نسبت به سال گذشته (و بنا بر گزارش سال 2007) 21 نفر افزايش يافته است.

 حکم اعدام 45 نفر از اعدام شده گان در ملاء عام به اجرا در آمده است. 14 نفر از اعداميان از زندانيان سياسی و چهار نفر زن بوده اند. از 177 نفر از اعدام شده گان که سنشان در اين گزارش آمده است؛ 3 نفر زير 18 سال سن و 64 نفر تا 30 سال سن دارند. ضمناً 13 نفر هنگام وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند.

قابل ذکر است که در فاصله زمانی تهيه اين گزارش، 237 نفر حکم اعدام دريافت کرده اند که 6 نفر از آنها به سنگسار محکم گرديده اند. که سن 26 نفر از آنها کمتر از 18 سال و 25 نفر آنها زن هستند. لازم به ذکر است که اسامی منتظرين حکم اعدام در اين گزارش نيامده است.

 ما از تمامی آزاديخواهان، نهادهای مدنی و فعالين حقوق بشر ايرانی و بين المللی می خواهيم که هر چه بيشتر در جهت لغو مجازات اعدام در ايران بکوشند و برای نجات جان انسانهای در خطر اعدام، اقدامات ممکن را در پيش گيرند.

 

انجمن دفاع از زندانيان سياسی

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی

کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان ـ آسمک

کميته گزارشگران حقوق بشر

 17/70/1387 برابر با 80/10/2008


 

تاريخ

منبع خبر

شهر

جنسيت

سن

نام خانوادگی

نام

رديف

05-07-1386

سایت خبری فارس

بابل

مرد

 

جعفرتبار

هادی

1

05-07-1386

سایت خبری فارس

بابل

مرد

 

میر تقی

میر هادی

2

05-07-1386

سایت خبری فارس

بابل

مرد

 

موسی زاده

میر شجاع

3

1387-07-12

جمهوری اسلامی

صحنه کرمانشاه

مرد

 

مروتی

شهروز

4

25-07-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

سنندج

مرد

 

محمدی

کیومرث *

5

25-07-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

سنندج

مرد

 

محمدی

نادر *

6

25-07-1386

ایسکانیوز

تهران

زن

30

صمدی

فاخته

7

25-07-1386

ایسکانیوز

تهران

مرد

28

ر

مرتضی

8

25-07-1386

ایسکانیوز

تهران

مرد

 

م

بهزاد

9

25-07-1386

ایسکانیوز

تهران

مرد

18

غ

حسین **

10

25-07-1386

ایسکانیوز

تهران

مرد

22

ع

حمید **

11

25-07-1386

ایسکانیوز

تهران

مرد

23

ر

بابک

12

25-07-1386

ایسکانیوز

تهران

مرد

25

ش

محمدرضا

13

25-07-1386

ایسکانیوز

تهران

مرد

33

الف

کیان

14

25-07-1386

ایسکانیوز

تهران

مرد

29

ق

صدیق

15

26-07-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

شیراز

مرد

 

ع

وحید

16

26-07-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

شیراز

مرد

 

الف

محمد

17

26-07-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

شیراز

مرد

 

ع

احمد

18

01-08-1386

سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان

سنندج

مرد

 

عباسی

اکبر

19

03-08-1386

روزنامه ایران

زاهدان

مرد

 

 

بدون هویت

20

03-08-1386

روزنامه ایران

زاهدان

مرد

 

 

بدون هویت

21

03-08-1386

روزنامه ایران

زاهدان

مرد

 

 

بدون هویت

22

03-08-1386

روزنامه کیهان

شیراز

مرد

 

م

صادق

23

03-08-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

اصفهان

مرد

26

بیگلری

محمد

24

07-08-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

بوشهر

مرد

21

زنگنه

بهروز

25

07-08-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

بوشهر

مرد

22

خرم نژاد

علی

26

07-08-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

ماهان(کرمان)

مرد

 

 

بدون هویت

27

07-08-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

ماهان(کرمان)

مرد

 

 

بدون هویت

28

09-08-1386

روزنامه ایران

زاهدان

مرد

 

گمشاد زهی

جمعه خان

29

10-08-1386

روزنامه کیهان

اراک

مرد

28

 

احمد

30

10-08-1386

روزنامه ایران

قم

مرد

39

جمراسی

محمد

31

13-08-1386

روزنامه کیهان

اصفهان

مرد

27

 

اصغر

32

13-08-1386

روزنامه اعتماد

بندرعباس

مرد

33

م

ف

33

13-08-1386

روزنامه اعتماد

بندرعباس

مرد

 

 

بدون هویت

34

13-08-1386

روزنامه اعتماد

بندرعباس

مرد

 

 

بدون هویت

35

13-08-1386

روزنامه اعتماد

بندرعباس

مرد

 

 

بدون هویت

36

14-08-1386

سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان

سقز

مرد

22

ملکی

محمد صبا

37

17-08-1386

روزنامه کیهان

قم

مرد

21

فیض

صبور

38

17-08-1386

روزنامه کیهان

ساوه

مرد

20

ت

انور

39

17-08-1386

روزنامه کیهان

ساوه

مرد

18

ح

عبدالرحمان**

40

21-08-1386

روزنامه کیهان

زاهدان

مرد

 

 

بدون هویت

41

23-08-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

صحنه -کرمانشاه

مرد

 

مرادی

سعید

42

23-08-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

صحنه -کرمانشاه

مرد

 

فلاحی

حمید

43

27-08-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

همدان

مرد

18

ترک

محمد رضا **

44

27-08-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

همدان

مرد

30

ترک

منوچهر

45

27-08-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

همدان

مرد

31

ورمزیار

صفر علی

46

29-08-1386

سایت خبری فارس

بیرجند

مرد

 

 

بدون هویت

47

29-08-1386

سایت خبری فارس

بیرجند

مرد

 

 

بدون هویت

48

29-08-1386

سایت خبری فارس

بیرجند

مرد

 

 

بدون هویت

49

29-08-1386

سایت خبری فارس

بیرجند

مرد

 

 

بدون هویت

50

29-08-1386

سایت خبری فارس

بیرجند

مرد

 

 

بدون هویت

51

01-09-1386

روزنامه ایران

قم

مرد

35

 

علیرضا

52

05-09-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

دوراخ

شمس الدین

53

05-09-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

پشتون

محمود شاه

54

06-09-1386

روزنامه ایران

اصفهان

مرد

37

 

احمد

55

11-09-1386

ایرنا

زاهدان

مرد

 

 

بدون هویت

56

11-09-1386

روزنامه کیهان

قم

مرد

41

مددی

یحیی

57

11-09-1386

روزنامه کیهان

قم

مرد

37

پول زهی

عطاالله

58

11-09-1386

روزنامه کیهان

قم

مرد

 

صفر لو

حسین

59

14-09-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

بافت

مرد

 

ب

حمید

60

14-09-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

بم

مرد

 

ن

عبدالله

61

14-09-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

بم

مرد

 

ب

محمدرضا

62

14-09-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

بم

مرد

 

ن

علیخان

63

14-09-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

بم

مرد

 

پ

امیر

64

15-09-1386

رادیو فردا

کرمانشاه

مرد

20

مولودزاده

ماکوان **

65

24-09-1386

روزنامه کیهان

شیراز

مرد

 

 

بدون هویت

66

26-09-1386

روزنامه اعتماد ملی

اصفهان

مرد

 

 

حسین

67

26-09-1386

روزنامه اعتماد ملی

اصفهان

مرد

 

 

محمد

68

27-09-1386

روزنامه کیهان

زاهدان

مرد

 

شه بخش

خداداد

69

27-09-1386

روزنامه کیهان

زاهدان

مرد

 

صالح

محمد رضا

70

28-09-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

کوهدشت

مرد

 

 

بدون هویت

71

28-09-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

28

 

قاسم

72

28-09-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

زن

42

 

زهرا

73

28-09-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

29

 

علیرضا

74

28-09-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

28

 

عرفان

75

01-10-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

اصفهان

مرد

37

 

کریم

76

04-10-1386

روزنامه ایران

شیراز

مرد

25

 

ابوذر

77

10-10-1386

سایت خبری فارس

زاهدان

مرد

 

ریگی جوان

هادی

78

10-10-1386

سایت خبری فارس

زاهدان

مرد

 

هدیه ساسولی

ناصر

79

12-10-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

زن

27

زمانی

راحله

80

12-10-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

30

 

اکبر

81

12-10-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

 

 

علیرضا

82

12-10-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

 

الف

مهدی

83

12-10-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

28

خ

صدرالدین

84

12-10-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

24

الف

هادی

85

12-10-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

27

س

حمید

86

12-10-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

27

م

سعید

87

13-10-1386

روزنامه کیهان

زاهدان

مرد

 

شاه جی

عبدالقیوه

88

13-10-1386

روزنامه کیهان

زاهدان

مرد

 

کربلایی

باب الدین

89

13-10-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

قم

مرد

36

نظری آشکار

صفر علی

90

13-10-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

قم

مرد

39

ملکی

حجت الله

91

13-10-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

قم

مرد

46

اولیایی

حبیب الله

92

13-10-1386

روزنامه اعتماد

همدان

مرد

23

 

بدون هویت

93

16-10-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

گرگان

مرد

53

 

بدون هویت

94

18-10-1386

روزنامه ایران

اراک

مرد

 

 

بدون هویت

95

20-10-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

بیرجند

مرد

 

 

بدون هویت

96

20-10-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

بیرجند

مرد

 

 

بدون هویت

97

20-10-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

بیرجند

مرد

 

 

بدون هویت

98

20-10-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

مازندران

مرد

 

صادقی

محمد رضا

99

20-10-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

مازندران

مرد

 

رود گرمی

علی

100

20-10-1386

روزنامه ایران

جهرم

مرد

 

 

مجتبی

101

20-10-1386

روزنامه ایران

جهرم

مرد

 

 

مجید

102

20-10-1386

روزنامه ایران

جهرم

مرد

 

 

محمد حسین

103

22-10-1386

سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان

خوی

مرد

 

حکمت دمیر

حسن *

104

02-11-1386

سایت خبری فارس

خرم آباد

مرد

26

پروان

حامد

105

1386-11-07

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

 

 

بدون هویت

106

07-11-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

اصفهان

مرد

21

شریفی

رضا

107

09-11-1386

روزنامه ایران

اراک

مرد

 

کریمی

یزدان

108

09-11-1386

روزنامه ایران

اراک

مرد

 

محمدی

ابوطالب

109

10-11-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

24

 

فراز

110

10-11-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

 

 

محمد

111

10-11-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

32

 

محسن

112

10-11-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

 

 

رمضان

113

10-11-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

37

 

محمد

114

11-11-1386

سازمان حقوق بشراهواز

اهواز

مرد

29

باوی

زامل *

115

11-11-1386

سازمان حقوق بشراهواز

اهواز

مرد

35

مرمزی

احمد *

116

11-11-1386

سازمان حقوق بشراهواز

اهواز

مرد

34

حریبی

عبدالحسین *

117

11-11-1386

سازمان حقوق بشراهواز

اهواز

مرد

33

عساکره

حسین *

118

11-11-1386

سازمان حقوق بشراهواز

اهواز

مرد

34

سنواتی

عبدالرضا *

119

17-11-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

 

مرد

 

 

بدون هویت

120

21-11-1386

روزنامه اعتماد

یزد

مرد

31

 

عبدالزهرا

121

28-11-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

122

28-11-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

123

30-11-1386

روزنامه ایران

اصفهان

مرد

24

 

ایرج

124

30-11-1386

روزنامه ایران

اصفهان

مرد

30

 

امید

125

01-12-1386

سایت خبری فارس

زنجان

مرد

 

رضائیان

حسن 

126

01-12-1386

سایت خبری فارس

زنجان

مرد

 

رضائیان

سهراب

127

01-12-1386

سایت خبری فارس

زنجان

مرد

 

دشتی

مهدی

128

01-12-1386

سایت خبری فارس

زنجان

مرد

 

جعفری

مرتضی

129

01-12-1386

سایت خبری فارس

زنجان

مرد

 

محمدی

منوچهر

130

01-12-1386

سایت خبری فارس

زنجان

مرد

 

احمدی

نجات

131

01-12-1386

سایت خبری فارس

تهران

مرد

34

 

پیمان

132

01-12-1386

سایت خبری فارس

تهران

مرد

32

 

صابر

134

01-12-1386

سایت خبری فارس

تهران

مرد

 

 

محمد

135

01-12-1386

سایت خبری فارس

تهران

مرد

27

 

علی اکبر

136

08-12-1386

روزنامه اعتماد

اصفهان

مرد

 

شجاعی 

جواد**

137

08-12-1386

روزنامه اعتماد

 

مرد

 

موسوی

محمد **

138

08-12-1386

روزنامه اعتماد

 

مرد

 

 

بدون هویت**

139

08-12-1386

روزنامه اعتماد

 

مرد

 

 

بدون هویت**

140

14-12-1386

سایت خبری فارس

اصفهان

مرد

24

ف

اکبر

141

14-12-1386

سایت خبری فارس

اصفهان

مرد

26

 

میرزا

142

21-01-1387

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

زاهدان

مرد

 

ملازهی

عبدالقدوس*

143

21-01-1387

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

زاهدان

مرد

 

سهرابی

محمد یوسف*

144

26-01-1387

روزنامه کیهان

ساری

مرد

 

ه

حمید

145

26-01-1387

روزنامه کیهان

ساری

مرد

 

ش

رضا

146

28-01-1387

سایت خبری فارس

اصفهان

مرد

48

ر

غلامرضا

147

28-01-1387

سایت خبری فارس

اصفهان

مرد

 

م

رسول

148

28-01-1387

سایت خبری فارس

اصفهان

مرد

27

پ

اسماعیل

149

29-01-1387

روزنامه ایران

قم

مرد

46

 

محمود

150

02-02-1387

سایت خبری فارس

کرمان

مرد

 

ر

مراد

151

02-02-1387

سایت خبری فارس

کرمان

مرد

 

دشتی

علی

152

02-02-1387

سایت خبری فارس

کرمان

مرد

 

ل

میرزا

153

02-02-1387

سایت خبری فارس

کرمان

مرد

 

ه

فتح الله

154

04-02-1387

روزنامه کیهان

اصفهان

مرد

19

م

حسین

155

04-02-1387

فعالان حقوق بشر در ایران

کرج

مرد

35

قنبری

ابراهیم

156

04-02-1387

فعالان حقوق بشر در ایران

کرج

مرد

24

هوشمند

محمد

157

05-02-1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

33

 

احمد

158

05-02-1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

25

 

حمید

159

05-02-1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

25

 

ابراهیم

160

05-02-1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

40

 

محمد

161

05-02-1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

35

 

اسفندیار

162

09-02-1387

روزنامه ایران

قم

مرد

47

ن

محمود

163

09-02-1387

روزنامه ایران

قم

مرد

55

الف

قدرت

164

14-02-1387

سایت خبری فارس

بجنورد

 

 

 

بدون هویت

165

14-02-1387

سایت خبری فارس

بجنورد

 

 

 

بدون هویت

166

14-02-1387

سایت خبری فارس

بجنورد

 

 

 

بدون هویت

167

14-02-1387

سایت خبری فارس

بجنورد

 

 

 

بدون هویت

168

14-02-1387

سایت خبری فارس

بجنورد

 

 

 

بدون هویت

169

14-02-1387

سایت خبری فارس

بجنورد

 

 

 

بدون هویت

170

14-02-1387

سایت خبری فارس

بجنورد

 

 

 

بدون هویت

171

14-02-1387

سایت خبری فارس

بجنورد

 

 

 

بدون هویت

172

16-02-1387

روزنامه ایران

اهواز

مرد

 

 

علیرضا

173

16-02-1387

روزنامه ایران

اهواز

مرد

 

 

ناصر

174

16-02-1387

روزنامه ایران

اهواز

مرد

 

 

عباس

175

19-02-1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

25

 

حسن 

176

19-02-1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

27

 

ایرج

177

19-02-1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

40

 

مجید

178

19-02-1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

36

 

مهدی

179

19-02-1387

فعالان حقوق بشر در ایران

کرج

مرد

32

نظری 

ادریس

180

19-02-1387

فعالان حقوق بشر در ایران

کرج

مرد

28

کلانی

حسن 

181

19-02-1387

فعالان حقوق بشر در ایران

کرج

مرد

27

محمدی

داود

182

21-02-1387

روزنامه اعتماد ملی

قم

مرد

 

 

مرتضی

183

21-02-1387

روزنامه اعتماد ملی

قم

مرد

 

 

هادی

184

21-02-1387

روزنامه اعتماد ملی

قم

مرد

 

 

جواد

185

21-02-1387

روزنامه اعتماد ملی

قم

مرد

 

 

حسین

186

21-02-1387

روزنامه اعتماد ملی

قم

مرد

 

 

مهدی

187

01-03-1387

روزنامه اعتماد

اصفهان

مرد

35

 

رضا

188

08-03-1387

روزنامه ایران

قم

مرد

 

 

رضا

189

08-03-1387

روزنامه ایران

بابل

مرد

 

 

رمضان

190

13-03-1387

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

نارویی

موسی

191

13-03-1387

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

چراغی

کلبعلی

192

21-03-1387

فعالان حقوق بشر در ایران

سنندج

مرد

60

پشابادی

رحیم

193

22-03-1387

سایت خبری فارس

تهران

مرد

32

 

کیارش

194

22-03-1387

سایت خبری فارس

تهران

مرد

28

 

علیرضا

195

22-03-1387

سایت خبری فارس

تهران

مرد

34

 

عبدالحمید

196

22-03-1387

سایت خبری فارس

تهران

مرد

 

 

علی اکبر

197

22-03-1387

سایت خبری فارس

تهران

مرد

27

 

محمد

198

22-03-1387

سایت خبری فارس

تهران

مرد

 

 

علی

199

22-03-1387

سایت خبری فارس

تهران

مرد

 

 

علی

200

22-03-1387

سایت خبری فارس

تهران

مرد

31

 

فرهاد

201

24/03/1387

روزنامه اعتماد ملی

سنندج

مرد

17

حسن زاده

محمد***

202

28-03-1387

روزنامه کیهان

زاهدان

مرد

 

براهویی

علیرضا*

203

28-03-1387

روزنامه کیهان

چابهار

مرد

 

رحماندوست

یونس *

204

31/03/1387

روزنامه اعتماد

بندرعباس

مرد

37

 

فرزاد

205

13/04/1387

فعالان حقوق بشر در ایران

تهران

مرد

 

عبداللهی

داود

206

13/04/1387

روزنامه اعتماد

تهران

مرد

21

 

رضا

207

13/04/1387

روزنامه اعتماد

تهران

مرد

29

 

حمید رضا

208

13/04/1387

روزنامه اعتماد

تهران

مرد

25

 

نقیب اله

209

21/04/1387

هفته نامه اتحاد جنوب

برازجان

مرد

 

 

ح- ن - ا

210

21/04/1387

هفته نامه اتحاد جنوب

برازجان

مرد

 

 

ف - م

211

21/04/1387

هفته نامه اتحاد جنوب

برازجان

مرد

 

 

ح - ز

212

21/04/1387

هفته نامه اتحاد جنوب

برازجان

مرد

 

 

بدون هویت

213

21/04/1387

فعالان حقوق بشر در ایران

سنندج

مرد

 

خلج

احمد

214

24/04/1387

رادیو فردا

سبزوار

مرد

 

 

بدون هویت

215

24/04/1387

رادیو فردا

سبزوار

مرد

 

 

بدون هویت

216

24/04/1387

رادیو فردا

سبزوار

مرد

 

 

بدون هویت

217

24/04/1387

رادیو فردا

سبزوار

مرد

 

 

بدون هویت

218

24/04/1387

رادیو فردا

سبزوار

مرد

 

 

بدون هویت

219

24/04/1387

رادیو فردا

سبزوار

مرد

 

 

بدون هویت

220

24/04/1387

فعالان حقوق بشر در ایران

ارومیه

مرد

27

خلکه

سعید

221

25/04/1387

روزنامه جمهوری اسلامی

اصفهان

مرد

 

 

بدون هویت

222

25/04/1387

روزنامه جمهوری اسلامی

اصفهان

مرد

 

 

بدون هویت

223

29/04/1387

فعالان حقوق بشر در ایران

ارومیه

مرد

 

محمودی

ارشد

224

29/04/1387

فعالان حقوق بشر در ایران

ارومیه

مرد

 

ملکی

صالح

225

29/04/1387

فعالان حقوق بشر در ایران

ارومیه

مرد

 

بی مثال

محمد علی

226

01/05/1387

روزنامه ایران

بوشهر

مرد

 

رحمانی

حسن

227

01/05/1387

روزنامه ایران

بوشهر

مرد

 

مظفری

حسن ***

228

01/05/1387

روزنامه ایران

بوشهر

مرد

 

شهیدی

رحمان***

229

05/05/1387

روزنامه جمهوری اسلامی

ساری

مرد

 

 

بدون هویت

230

07/05/1387

فعالان حقوق بشر در ایران

سنندج

مرد

45

حمیدی

ناصر

231

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

چوبداری

عباس

232

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

43

 

علی

233

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

 

عباس

234

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

 

عبدالرفیع

235

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

ت

شیر آقا

236

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

35

 

علیرضا

237

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

گ

حمید

238

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

45

 

امیر

239

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

33

 

رضا

240

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

 

مجید

241

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

کمال زهی

سهراب

242

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

شه بخش

عبدالرضا

243

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

روشیان

علی

244

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

خالق دادی

محمد

245

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

چهار دولی

مرتضی

246

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

نقدی

اسدالله

247

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

میرزایی

حسین

248

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

 

بدون هویت

249

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

 

بدون هویت

250

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

 

بدون هویت

251

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

 

بدون هویت

252

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

 

بدون هویت

253

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

 

بدون هویت

254

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

 

بدون هویت

255

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

 

بدون هویت

256

06/05/1387

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

 

بدون هویت

257

06/05/1387