کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

VVMIran Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

 

"فعالين ايران دفاع از حقوق بشر  در اروپا و امريکای شمالی"

عضو "ائتلاف جهانی برای لغو حکم اعدام"

  World Coalition against the death penalty

وضعيت اعدام در ايران

گزارش سال 2007

به مناسبت 18 مهر (10 اکتبر)

روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

 

18 مهر 1386            10 اکتبر 2007

 مقدمه

به مناسبت هيجدهم مهر (10 اکتبر) روز جهانی مبازره با اعدام و در جهت انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران، "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" گزارش سالانه خود را پيرامون وضعيت اعدام در ايران به شرح زير به اطلاع عموم می رساند.

اين گزارش در برگيرنده مشخصات افرادی است که در فاصله زمانی مهر ماه 1385 (اکتبر 2006) تا شهريور 1386 (سپتامبر 2007) در ايران حکم اعدام در مورد آنها صادر و يا اجرا شده است.

اطلاعات مندرج در اين گزارش عمدتاً مبتنی بر اخبار خبرگزاريها، روزنامه ها و سايت های خبری متفاوت داخل کشور و برخی منابع خارج از ايران است.

با توجه به سانسور خبری حاکم بر منابع داخل کشور و عدم انتشار و يا انتشار ناقص خبرهای مربوط به اعدام شده گان و محکومين به اعدام؛ اين گزارش منعکس کننده بخشی از موارد اعدام  در ايران است.

 

گزارش موجود حاوی دو ليست "اعدام شده گان" و " منتظرين اجرای حکم اعدام" به شرح زير است:

 

اعدام شده گان (ليست شماره 1):

بنا بر اين ليست؛

        مجموعاً حکم اعدام 265 نفر در فاصله زمانی یاد شده به اجرا در آمده است. که نسبت به سال قبل 140 درصد افزايش را نشان ميدهد.

        3 نفر از آنها زن هستند.

        34 نفر زندانی سياسی بوده اند. که تعداد آنها حدود شش برابر سال قبل است.

        اعدام در ملاء عام نسبت به سال گذشته بيش از دو برابر افزايش داشته است که به 100 مورد بالغ می گردد.

         يک نفر از محکومين به اعدام در ملاء عام سنگسار شده است.

        از 77نفر از اعداميان که سنشان در اين گزارش آمده است؛ 47 نفر آنها تا 30 سال سن و 30 نفر آنها از 30 سال به بالا هستند. بالاترين سن فرد اعدام شده 65 سال است.

        اطلاعات در باره هويت 57 نفر از آنها بطور ناقص بدست آمده است.

 

منتظرين اجرای حکم اعدام (ليست شماره 2):

بنابر اين ليست؛

        218 نفر منتظر اجرای حکم اعدام هستند، که حکم اعدامشان در فاصله زمانی اين گزارش صادر شده است.  ضمناً طبق اطلاعات بدست آمده، حکم اعدام 39 نفر ديگر -  که از سالهای پيش حکم اعدام دريافت کرده بودند -  مجدداً به تاييد ديوان عالی کشور رسيده است. قابل ذکر است که اسامی اين افراد در اين ليست موجود نيستند.   

        نسبت تعداد صدور احکام اعدام در مقايسه با سال قبل 60 درصد افزايش داشته است.

        11 نفر به سنگسار محکوم شده اند .      

        26 نفر از آنها زن هستند.

        5 نفر زندانی سياسی اند.

        از ميان 98 نفر که در مورد سنشان اطلاعاتی موجود بوده است؛ 4 نفر زير 18 سال سن، 63 نفر بين 18 تا 30 سال و 31 نفر بالاتر از 30 سال سن دارند. ل

        ازم به ذکر است که 7 نفر هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال سن داشته اند.

        اطلاعات در باره هويت 76 نفر از آنها بطور ناقص بدست آمده است. 

18 مهر 1386            10 اکتبر 2007

ليست شماره 1: اعدام شده گان

 

تاریخ

منبع خبر

شهر

جنسیت

سن

نام خانوادگی

نام

ردیف

30-07-1385

روزنامه اعتماد

آمل

مرد

45

الف

علی

1

30-07-1385

روزنامه اعتماد

آمل

مرد

37

الف

محمد

2

10-08-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

نارویی*

بهزاد

3

10-08-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

هرمزی*

محمد امین

4

10-08-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

شیخ حسینی*

عبدالله

5

14-08-1385

سایت خبری بازتاب

ایرانشهر

مرد

 

آسکانی*

محمد

6

21-08-1385

فعالان حقوق بشر در ایران

تهران

مرد

 

المنشی*

جواد

7

09-08-1385

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

بندرعباس

مرد

 

مینکی

پرویز

8

10-08-1385

روزنامه اعتماد ملی

گرگان

مرد

 

م

الف

9

10-08-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

گلزاری

محسن

10

10-08-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

کهزاری

نادر

11

10-08-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

کهزاری

مجید

12

13-08-1385

روزنامه اعتماد

تهران

مرد

 

 

محمد رضا

13

13-08-1385

روزنامه اعتماد

تهران

مرد

 

 

بدون هویت

14

13-08-1385

روزنامه اعتماد

تهران

مرد

 

 

بدون هویت

15

13-08-1385

روزنامه اعتماد

تهران

مرد

 

 

بدون هویت

16

13-08-1385

روزنامه ایران

زابل

مرد

 

غلامیان مقدم

محب علی

17

14-08-1385

سایت بازتاب

ایرانشهر

مرد

 

قیوص

نجیب الله

18

17-08-1385

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

بندرعباس

مرد

36

م

م

19

23-08-1385

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا )

کرمانشاهان

مرد

 

درویشی

شهاب

20

27-08-1385

ایسکا نیوز

تایباد

مرد

 

ع

ن

21

27-08-1385

ایسکا نیوز

تایباد

مرد

 

ر

الف

22

27-08-1385

ایسکا نیوز

تایباد

مرد

 

چ

اف

23

27-08-1385

ایسکا نیوز

تایباد

مرد

 

ت

غ

24

27-08-1385

ایسکا نیوز

تایباد

مرد

 

ر

ج

25

30-08-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

مینو دشت

مرد

 

جعفر زاده

مختار

26

30-08-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

مینو دشت

مرد

 

حسینی

سید ابوالقاسم

27

30-08-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

مینو دشت

مرد

 

تورانی

روح اله

28

30-08-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

مینو دشت

مرد

 

بهزاد پور

حسن

29

30-08-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

مینو دشت

مرد

 

سپرکو

اسماعیل

30

29-09-1385

خبرگزاری کار ایران (ایلنا )

اهواز

مرد

 

مطیری نژاد*

علی

31

29-09-1385

خبرگزاری کار ایران (ایلنا )

اهواز

مرد

 

سلیمانی*

عبدالله

32

29-09-1385

خبرگزاری کار ایران (ایلنا )

اهواز

مرد

 

بنی تمیم*

مالک

33

04-09-1385

روزنامه کیهان

کرمانشاهان

مرد

 

 

بدون هویت

34

06-09-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

کرمان

مرد

 

رفیعی

محمد رضا

35

12-09-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

مراد قلی

عوض

36

12-09-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

شیخی

جمشید

37

12-09-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

لنگرود

مرد

23

جشیره

کامران

38

12-09-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

لنگرود

مرد

25

محقق منتظری

مسعود

39

18-09-1385

روزنامه ایران

میاندوآب

مرد

 

 

بدون هویت

40

21-09-1385

روزنامه ایران

جهرم

مرد

 

افسانه

علی محمد

41

23-09-1385

فعالان حقوق بشر در ایران

سمنان

مرد

22

منتظری

ابوالفضل

42

27-09-1385

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

نقده

مرد

 

کرد

رسول

43

28-09-1385

ایسکا نیوز

رفسنجان

مرد

 

الف

غلام

44

28-09-1385

ایسکا نیوز

رفسنجان

مرد

 

گ

نوراحمد

45

28-09-1385

ایسکا نیوز

رفسنجان

مرد

 

الف

شاهمیر

46

28-09-1385

ایسکا نیوز

بم

مرد

 

ر

بهروز

47

28-09-1385

ایسکا نیوز

بم

مرد

 

ق

محمد

48

29-09-1385

خبرگزاری فارس

تهران

مرد

28

 

حسین قلی

49

29-09-1385

خبرگزاری فارس

تهران

مرد

20

 

یدالله

50

29-09-1385

خبرگزاری فارس

تهران

مرد

 

 

حسین

51

تاریخ

منبع خبر

شهر

جنسیت

سن

نام خانوادگی

نام

ردیف

29-09-1385

خبرگزاری فارس

تهران

مرد

22

 

وحید

52

29-09-1385

خبرگزاری فارس

تهران

مرد

 

 

محمد هادی

53

29-09-1385

خبرگزاری فارس

تهران

مرد

 

 

خیرالله

54

04-10-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

شه بخش

محمد

55

04-10-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

نارویی

چنگیز

56

04-10-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

باقری

علی

57

07-10-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

حسن زهی

یوسف

58

07-10-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

بندو

پردل

59

09-10-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

سراوان

مرد

 

 

امان اله

60

10-10-1385

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

بندرعباس

مرد

27

الف

ح

61

12-10-1385

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سنندج

مرد

22

باتمانی

ناصر

62

13-10-1385

روزنامه اعتماد ملی

تهران

مرد

 

 

رضا

63

13-10-1385

روزنامه اعتماد ملی

تهران

مرد

 

ازبک

نظیر

64

13-10-1385

روزنامه اعتماد ملی

تهران

مرد

 

 

رسول

65

14-10-1385

روزنامه ایران

اصفهان

مرد

43

 

بدون هویت

66

20-10-1385

روزنامه کیهان

تنکابن

مرد

 

سوسن بهاری

مهدی

67

21-10-1385

خبرگزاری فارس

اصفهان

مرد

 

 

علیرضا

68

25-10-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

اهواز

مرد

 

ح

م

69

25-10-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

اهواز

مرد

 

س

س

70

25-10-1385

روزنامه کیهان

نور

مرد

 

مقصودی

اسکندر

71

25-10-1385

روزنامه کیهان

نور

مرد

 

عبدی

وحید

72

25-10-1385

روزنامه کیهان

نور

مرد

 

 

جمشید

73

26-10-1385

روزنامه کیهان

قم

مرد

33

الف

محمود

74

27-10-1385

روزنامه ایران

اصفهان

مرد

20

 

آرش

75

28-10-1385

روزنامه ایران

اصفهان

مرد

 

 

هوشنگ

76

02-11-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

ایرانشهر

مرد

 

سیاه کمری

تورج

77

05-11-1385

سازمان حقوق بشر اهواز

اهواز

مرد

28

چعب پور*

محمد

78

05-11-1385

سازمان حقوق بشر اهواز

اهواز

مرد

26

فرج الله چعب*

عبدالامیر

79

05-11-1385

سازمان حقوق بشر اهواز

اهواز

مرد

34

خضیراوی*

خلف

80

05-11-1385

سازمان حقوق بشر اهواز

اهواز

مرد

24

عساکره*

علیرضا

81

25-11-1385

روزنامه ایران

تهران

مرد

24

 

نجم الدین

82

25-11-1385

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

 

محمود

83

25-11-1385

روزنامه ایران

تهران

مرد

27

 

بهروز

84

25-11-1385

روزنامه ایران

تهران

مرد

 

 

رضا

85

25-11-1385

رادیو فردا

اهواز

مرد

34

سنواتی*

عبدالرضا

86

25-11-1385

رادیو فردا

اهواز

مرد

30

آلبوغیش*

ماجد

87

25-11-1385

رادیو فردا

اهواز

مرد

41

سلامات*

قاسم

88

25-11-1385

رادیو فردا

اهواز

مرد

 

سواری*

ریسان

89

30-11-1385

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

زاهدان

مرد

 

شنبه زهی*

نصراله

90

24-12-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

زاهدان

مرد

 

سریر*

احمد

91

08-12-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

قم

مرد

26

صادقی

محمد

92

10-12-1385

روزنامه جمهوری اسلامی

اردبیل

مرد

26

 

بدون هویت

93

17-12-1385

روزنامه ایران

تهران

مرد

18

رحیمی

محمد حسن

94

17-12-1385

روزنامه ایران

تهران

مرد

25

 

عادل

95

17-12-1385

روزنامه ایران

تهران

مرد

50

 

بدون هویت

96

17-12-1385

روزنامه ایران

تهران

مرد

37

 

سیامک

97

17-12-1385

روزنامه ایران

تهران

مرد

25

 

بابک

98

13-01-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

99

13-01-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

100

08-01-1386

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سنندج

مرد

 

حاج محمدی

حسین

101

21-01-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

اراک

مرد

 

ص

بهرام

102

21-01-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

اراک

مرد

 

ص

محمد

103

21-01-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

اراک

مرد

 

ح

مجید

104

23-01-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

کرمان

مرد

 

ابراهیمی

رمضان

105

تاریخ

منبع خبر

شهر

جنسیت

سن

نام خانوادگی

نام

ردیف

24-01-1386

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان

ارومیه

مرد

 

فرهوده*

حسین

106

26-01-1386

روزنامه ایران

مرودشت

مرد

25

 

همایون

107

27-01-1386

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

کردستان

مرد

 

زرکندی*

خالد

108

28-01-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

رودبار

مرد

40

سحابی

عباسعلی

109

01-02-1386

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سنندج

مرد

22

شیر محمدی

جمال

110

01-02-1386

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سنندج

مرد

37

طاهر مرادی

حبیب اله

111

04-02-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

بندرعباس

مرد

55

گ

عین اله

112

04-02-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

بندرعباس

مرد

33

ن

عبدالرحمان

113

04-02-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

بندرعباس

مرد

 

ش

ابوالحسن

114

04-02-1386

خبرگزاری فارس

مرودشت

مرد

 

 

بدون هویت

115

04-02-1386

خبرگزاری فارس

داراب

مرد

48

 

بدون هویت

116

05-04-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

بندرعباس

مرد

35

ک

بهاالدین

117

05-04-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

بندرعباس

مرد

38

الف

حمید

118

13-02-1386

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)

رودان

مرد

 

سالاری

م

119

13-02-1386

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)

رودان

مرد

 

هاشمی

ز

120

19-02-1386

روزنامه ایران

راور

مرد

 

 

بدون هویت

121

19-02-1386

روزنامه ایران

راور

مرد

 

 

بدون هویت

122

19-02-1386

روزنامه ایران

راور

مرد

 

 

بدون هویت

123

19-02-1386

روزنامه ایران

راور

مرد

 

 

بدون هویت

124

19-02-1386

روزنامه ایران

راور

مرد

 

 

بدون هویت

125

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

126

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

127

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

128

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

129

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

130

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

131

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

132

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

133

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

134

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

135

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

136

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

137

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

138

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

139

24-02-1386

روزنامه قدس

مشهد

مرد

 

 

بدون هویت

140

26-02-1386

روزنامه اعتماد ملی

تهران

مرد

 

الف

محمد صفر

141

26-02-1386

روزنامه اعتماد ملی

تهران

مرد

35

ب

جمال الدین

142

26-02-1386

روزنامه اعتماد ملی

تهران

مرد

28

مارامایی

بهزاد

143

26-02-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

بندرعباس

مرد

52

ب

عبدالرحمن

144

31-02-1386

خبرگزاری سلام

سراوان

مرد

 

اسکانی

عبدالحق

145

03-03-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

ایرانشهر

مرد

 

خاشی

علی

146

04-03-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

شیراز

مرد

 

 

بدون هویت

147

10-03-1386

سايت ميدان

تهران

زن

 

 

معصومه

148

06-03-1386

فعالان حقوق بشر در ایران

تهران

مرد

 

جعفر زاده*

محمد علی

149

08-03-1386

روزنامه کیهان

بیرجند

مرد

 

 

بدون هویت

150

08-03-1386

روزنامه کیهان

بیرجند

مرد

 

 

بدون هویت

151

08-03-1386

روزنامه کیهان

بیرجند

مرد

 

 

بدون هویت

152

08-03-1386

روزنامه کیهان

بیرجند

مرد

 

 

بدون هویت

153

08-03-1386

روزنامه کیهان

زاهدان

مرد

 

قنبر زهی *

سعید

154

11-03-1386

فعالان حقوق بشر در ایران

تهران

مرد

 

جابری*

محمد

155

21-03-1386

روزنامه ایران

گرگان

مرد

23

 

بدون هویت

156

21-03-1386

روزنامه ایران

کازرون

مرد

 

 

سیروس

157

24-03-1386

روزنامه ایران

تهران

مرد

22

 

مسلم

158

23-03-1386

روزنامه ایران

کرج

مرد

50

 

غلامحسین

159

تاریخ

منبع خبر

شهر

جنسیت

سن

نام خانوادگی

نام

ردیف

24-03-1386

روزنامه ایران

کرج

مرد

40

 

صفدر

160

24-03-1386

روزنامه ایران

کرج

مرد

41

 

شکور

161

24-03-1386

روزنامه ایران

تهران

مرد

27

 

عبدالرضا

162

24-03-1386

روزنامه ایران

تهران

مرد

36

خوشبخت

محسن

163

26-03-1386

روزنامه اعتماد ملی

بندرعباس

مرد

24

 

قاسم

164

26-03-1386

روزنامه اعتماد ملی

بندرعباس

مرد

24

 

کاووس

165

26-03-1386

روزنامه اعتماد ملی

بندرعباس

مرد

30

 

مالک

166

26-03-1386

روزنامه اعتماد ملی

بندرعباس

مرد

23

س

جواد

167

03-04-1386

روزنامه ایران

کرج

مرد

 

معروف به سنجرانی

غفار

168

05-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

خراسان شمالی

مرد

 

 

بدون هویت

169

11-04-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

خمینی شهر

مرد

33

ش

مصطفی

170

17-04-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

اصفهان

مرد

23

الف

اکبر

171

08-04-1386

روزنامه اعتماد ملی

قزوین

مرد

47

کیانی**

جعفر

172

19-04-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

شیراز

مرد

22

پرهام

نوید

173

19-04-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

بیرجند

مرد

 

مددی

حسین

174

21-04-1386

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)

فسا

مرد

 

ف

عبدالله

175

25-04-1386

روزنامه ایران

اراک

مرد

 

م

م

176

24-04-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

تبریز

مرد

24

 

رضا

177

24-04-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

تبریز

مرد

23

 

فرهاد

178

24-04-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

تبریز

زن

29

 

حوریه

179

28-04-1386

روزنامه اعتماد

تهران

مرد

27

 

مجید

180

28-04-1386

روزنامه اعتماد

تهران

مرد

 

 

احمد

181

28-04-1386

روزنامه اعتماد

تهران

مرد

26

 

مصطفی

182

30-04-1386

روزنامه اعتماد

خرم آباد

مرد

 

ی

و

183

31-04-1386

روزنامه کیهان

زابل

مرد

 

مولایی

نعیم

184

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

روح زاده

حسین

185

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

صادقی

ابوالفضل

186

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

اسکندری

ابراهیم

187

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

دوستی

سیامک

188

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

شاداب

غلامحسین

189

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

رمضانی

فاضل

190

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

مراد محمدی

حاجت

191

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

دوست حسینی

بابک

192

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

سارانی

سرور

193

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

زهین مبرهن

اکبر

194

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

امین زاده

رسول

195

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

توتازهی

حمید

196

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

بهبودی

سهراب

197

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

استاد حکیم

محمد آصف

198

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

افشار

طایفه

199

31-04-1386

خبرگزاری دانشجوبان ایران ( ایسنا )

تهران

مرد

 

حسین پور

رضا

200

04-05-1386

واحد مرکزی خبر

ساری

مرد

 

 

بدون هویت

201

03-05-1386

روزنامه کیهان

کرمانشاه

مرد

 

امین زاده

محمود

202

10-05-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

مشهد

مرد

 

م

مهدی

203

10-05-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

مشهد

مرد

 

ص

هادی

204

10-05-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

مشهد

مرد

 

و

مهدی

205

10-05-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

مشهد

مرد

 

س

رضا

206

10-05-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

مشهد

مرد

 

الف

احمد

207

11-05-1386

روزنامه اعتماد

مشهد

مرد

23

ب

محمد

208

11-05-1386

روزنامه اعتماد

مشهد

مرد

23

خ

عبدالغفور

209

11-05-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

27

کاووسی فرد*

مجید

210

11-05-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تهران

مرد

22

کاووسی فرد*

حسین

211

16-05-1386

روزنامه کیهان

زاهدان

مرد

 

اسماعیل زهی*

نور محمد

212

16-05-1386

روزنامه کیهان

زاهدان

مرد

 

شه بخش*

حلیم

213

تاریخ

منبع خبر

شهر

جنسیت

سن

نام خانوادگی

نام

ردیف

16-05-1386

روزنامه کیهان

زاهدان

مرد

 

اسماعیل زهی*

عبدالعزیز

214

16-05-1386

روزنامه کیهان

زاهدان

مرد

 

شه بخش*

عبدالجمال

215

16-05-1386

روزنامه کیهان

زاهدان

مرد

 

شه بخش*

علی اکبر

216

17-05-1386

روزنامه کیهان

گنبد کاووس

مرد

 

محمد خانی

ناصر

217

18-05-1386

روزنامه جمهوری اسلامی

ایرانشهر

مرد

 

 

بدون هویت

218

21-05-1386

روزنامه اعتماد

بابلسر

مرد

 

 

تقی

219

23-05-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تایباد

مرد

 

ت

م

220

23-05-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

تایباد

مرد

 

ر

م

221

27-05-1386

روزنامه کیهان

زاهدان

مرد

 

میربلوچ زهی میرآبادی*

سنا الله

222

28-05-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

ساوه

مرد

24

 مقيمی

محمود

223

28-05-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

ساوه

مرد

27

 شارعی

محمد

224

28-05-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

ساوه

مرد

28

 شارعی

داود

225

22-06-1386

رادیو فردا

اهواز

مرد

38

سواری*

محمد علی

226

22-06-1386

رادیو فردا

اهواز

مرد

33

نواصری*

عبدالرضا

227

22-06-1386

رادیو فردا

اهواز

مرد

23

سواری*

جعفر

228

31-05-1386

مجاهدین خلق ایران

زاهدان

مرد

 

کردی تمندانی

شکرالله

229

31-05-1386

مجاهدین خلق ایران

زاهدان

مرد

 

چوبی

حسین

230

03-06-1386

روزنامه اعتماد

شیراز

مرد

 

ق

الله قلی

231

12-06-1386

روزنامه کیهان

ورامین

مرد

28

روح افزا*

امیر حسین

232

14-06-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

شیراز

مرد

 

قاسمی

محمد

233

14-06-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

شیراز

مرد

 

برآهویی

علیرضا

234

14-06-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

شیراز

مرد

 

محمود زهی

گزآو

235

14-06-1386

خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)

شیراز

مرد

 

قربانزاده

عبدالرسول

236

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

زن

 

آرمیده

معصومه

237

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

شیره

رهندل

238

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

سلجوقی

غلامحسین

239

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

غلامی

حسین

240

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

حسینی

سید حسین

241

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

داودی

رضا

242

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

افشار برجی

محسن

243

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

برقانی

محمد

244

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

سعیدی

حسن رضا

245

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

خوش کردار

اسماعیل

246

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

گل مجدی

شرف الدین

247

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

حافظی فر

محمود

248

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

سارایی

محمد

249

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

خیاط آزاد

جواد

250

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

جعفرزاده

رضا

251

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

نادریان

علی

252

14-06-1386

واحد مرکزی خبر

مشهد

مرد

 

ذبیح الله حبیبی

محمد سعید

253

17-06-1386

روزنامه ایران

بندرعباس

مرد

24

د

علی

254

17-06-1386

روزنامه ایران

بندرعباس

مرد

 

ط

کریم

255

19-06-1386

سازمان حقوق بشر کردستان

اورمیه

مرد

40

شجاعی نیکو