کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی

 گزارش ماهانه (مرداد1383) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران

 نهادهای مدافع حقوق بشر !

ايرانيان آزاده و مبارز !

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گردآوری شده است به اطلاع می رسانيم :

 مطبوعات : اعتراضات بين المللی

1ـ آيدان وايت دبير کل فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران ، به نمايندگی از بيش از 500 هزار روزنامه نگار در 100 کشور مختلف طی بيانيه ای مقامات ايران را بخاطر توقيف روزنامه  و به مسخره گرفتن عدالت در پرونده زهرا کاظمی روزنامه نگار ايرانی ـ کانادايي محکوم کرد ه است . بيانيه فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران حاکی است که روزنامه های وقايع اتفاقيه   ، جمهوريت و ماهنامه  آفتاب بخاطر پرداختن به پرونده متهمان به قتل زهرا کاظمی تعطيل شده اند.  در بخش ديگری از بيانيه  آمده است در نحوه عمل مستبدانه دادستان کل در ارتباط با مطبوعات نوعی سياست بازی پلشت  به چشم می خورد که بايد به آن خاتمه داده شود . قرار دادن نام روزنامه نگاران  در ليست  سياه و سهل انگاری عامدانه در رسيدگی  به پرونده زهرا کاظمی  بازتابی از خصومت عميق رژيم با آزادی مطبوعات است .  ( بی بی سی 16/5/83 )

 مطبوعات : احضار فعالين مطبوعاتي به دادگاه

2ـ مصطفی کواکبيان مدير مسئول روزنامه مردم سالاری با شکايت مدعی العموم به شعبه 3 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايسنا 10/5/83 )

 3 ـ علی يوسف پور مدير مسئول روزنامه سياست روز به اتهام نشراکاذيب ، توهين وافتراء به شعبه 5 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد.  وزارت امور اقتصاد و دارايي ، وزارت کشور ، نيروی انتظامی ، معاون حقوقی رئيس جمهور ، شهرداری تهران ، و مخابرات شاکيان اين روزنامه می باشند . ( ايسنا 12/5/83 )

 4ـ مهدی رحمانيان مدير مسئول روزنامه شرق به اتهام توهين وافتراء ، نشراکاذيب و تبليغ عليه نظام با شکايت مدعی العموم به شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايسنا 12/5/83 )

5 ـ علی نظری شيخ احمد مدير مسئول نشريه آراز چاپ اردبيل با شکايت مدعی العموم به شعبه 7 دادگاه عمومی و انقلاب  اردبيل احضار شد. ( ايلنا 14/5/83 )

 6ـ محمد رضا حائری خبرنگار کيهان در يزد با شکايت شهرداری به شعبه سوم دادگاه يزد احضار شد. ( کيهان 17/5/83 )

 7ـ اسماعيل نيکويی خبرنگار کيهان درآبادان با شکايت مدير سازمان آب و فاضلاب به دادگاه احضار شد. ( کيهان 17/5/83 )

 8 ـ سکينه کريمخانی مدير مسئول ماهنامه  آهنگ زندگی به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير زنان ، با شکايت مدعی العموم به شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايلنا 17/5/83 )

 

9 ـ عبدالرسول وصال مدير مسئول روزنامه ايران به اتهام نشر اکاذيب و درج مطالب خلاف واقع با شکايت مدعی العموم به شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايلنا 17/5/83 )

 

10 ـ مدير مسئول هفته نامه نخست به اتهام افتراء با شکايت شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد به دادگاه احضار شد . جرم اين نشريه درج مقاله ای در شماره 56  در رابطه با رشوه خواری کميته های نظارتی شورای اسلامی شهر مشهد می باشد. ( ايسنا 18/5/83 )

 

11 ـ محمد حسين تشکری مدير مسئول هفته نامه افق کوير به اتهام نشر اکاذيب ، توهين و افتراء برای محاکمه به دادگاه احضار شد. ( ايرنا 22/5/83 )

 

12 ـ امير ماهيمانی مدير مسئول هفته نامه سليم چاپ استان گلستان به اتهام نشراکاذيب و افتراء  به شعبه  اول دادگاه عمومی گرگان احضار شد. وی تا کنون سه بار به طور رسمی و دوبار به طور شفاهی به دادگاه احضار شده است . ( پيک ايران 30/5/83)

 

 

مطبوعات : بازجويی ها و احکام جلب

13 ـ پرويز کرمی مدير مسئول روزنامه جوان به اتهام نشراکاذيب ، توهين وافتراء با شکايت وزير آموزش و پرورش  در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها توسط قاضی حسينيان مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايسنا 12/5/83 )

 

14 ـ عبدالله ناصری مدير عامل ايرنا به اتهام نشراکاذيب ، با شکايت دو عضو شورای شهر تهران در شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجويي قرار گرفت . وی با قرار کفالت يک ميليون تومانی آزاد شد. ( ايسنا 20/5/83 )

 

15 ـ حکم جلب شهريار پور قاسمی مدير مسئول هفته نامه  اميد جوان به اتهام نشر اکاذيب ، توهين و افتراء از سوی  قاضی حسينيان بازپرس شعبه 6 دادسرای کارکنان  دولت و رسانه ها صادر شد. ( ايسنا 27/5/83 )

 

16 ـ محمد علی وکيلی مدير مسئول روزنامه ابتکار به اتهام تبليغ عليه نظام با شکايت مدعی العموم ، در شعبه 6  دادسرای کارکنان  دولت و رسانه ها توسط قاضی حسينيان مورد بازجويي قرار گرفت و قرار مجرميت وی صادر شد. ( ايلنا 25/5/83 )

 

17 ـ حامد متقی مسئول سايت توقيف شده نقشينه در شعبه 14 دادسرای قم به رياست قاضی جعفری مورد بازجويي قرار گرفت وبا قرار 10 ميليون تومانی آزاد شد. ( ايلنا 30/5/83 )

 

مطبوعات : توقيف نشريات

18 ـ محمد صديق کبودوند مدير مسئول هفته نامه توقيف شده پيام مردم کردستان طی نامه ای خطاب به دولت اعلام کرد : اين نشريه با طرح اتهاماتی همچون نشر اکاذيب به هدف تشويش اذهان عمومی ، طرح مسائل و مطالب قومی ، ملی و مذهبی به نيت تجزيه طلبانه و جدايي خواهانه توقيف گرديد . چون شاکی پرونده وزارت اطلاعات می باشد تاکنون کمتر کسی جرأت قبول وکالت و تمايل به پيشنهاد قبول وکالت نموده است . ( رويداد 19/5/83 )

 

19 ـ روزنامه  نسيم صبا به صاحب امتيازی رسول منتجب نيا در دوره جديد پس از انتشار 2 شماره  ، بدستور حسينيان بازپرس شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها توقيف گرديد. ( ايسنا 19/5/83 )

 

 مطبوعات : احکام صادرشده توسط دادگاه ها

20 ـ حجت اسلام مجتبی لطفی عضو تحريريه سايت توقيف شده نقشينه به اتهام نشر اکاذيب ، فعاليت عليه نظام و افشای اسرار نظام در دادگاه ويژه روحانيت قم به رياست قاضی سليمی به 46 ماه زندان محکوم شد. وی 75 روز پيش دستگير گرديد و با قرار وثيقه 65 ميليون تومانی تا دادگاه تجديد نظر از زندان آزاد شده است . نامبرده پيش از اين عضو تحريريه هفته نامه توقيف شده آوا و هفته نامه بسوی فردا   و سرپرستی روزنامه های توقيف شده خرداد و فتح را در قم بر عهده داشته است . ( ايسنا 23/5/83 )

 

21 ـ عمادالدين باقی روزنامه نگار به اتهام نشراکاذيب ، توهين به  مسئولان نظام ، شورای نگهبان و هئيت های نظارت در شعبه 1009 به پرداخت 100 هزار تومان جريمه نقدی به نفع دولت محکوم گرديد.  ( ايلنا 30/5/83 )

 

فعالين سياسی : اخبار

22 ـ محمد حسن ضيايی فر دبير کميسيون حقوق بشر اسلامی طی مصاحبه ای اعلام کرد: اگر بنا باشد تمامی مصاديق نقض حقوق بشر را اطلاع رسانی کنيم ، بايد روزانه حداقل 50 تا60 مورد را خبری کنيم. ( ايسنا 16/5/83 )

 

فعالين سياسی : احکام صادرشده از سوی دادگاه ها

23 ـ اسماعيل محمدی 38 ساله اهل بوکان دارای همسر و پنج فرزند ، از دوسال پيش به جرم هواداری از سازمان کومله در زندان تحت فشار و شکنجه به سر می برد . نامبرده در دادگاه اروميه به اعدام محکوم شده بود و اين حکم در شعبه 32 ديوان عالی کشور به تاريخ 11/4/83 مورد تاييد قرار گرفته است . ( سازمان کومله26/5/83) 

 

24 ـ خالد حردانی و فرهنگ منصوری محکوم به اعدام شده اند . رسول حردانی و شهرام منصوری به 22 سال زندان و تبعيد از خوزستان محکوم شده اند و در حال حاضر در زندان رجايي شهر کرج بسر می برند. ( جبهه دمکراتيک مردمی خلق عرب اهواز  14/5/83 )

 

25 ـ حشمت ساران ، نصرت الله بيات ، اسد شقاقي و سعيد اماميان  به اتهام تشکيل گروه غير قانونی به قصد برهم زدن امنيت ملی ، در شعبه اول دادگاه انقلاب  شهريار محکوم به زندان شدند. اين افراد به علت تأ سيس گروهی بنام جبهه اتحاد ملی ايران توسط نيروهای امنيتي دستگير شده اند. ( ايسنا 21/5/83 )

 

26 ـ برای دکتر فرهاد بهبهانی يکی از نويسندگان کتاب توقيف شده  دو خاطره از زندان به اتهام افتراء ، نشر اکاذيب ، توهين و تبليغ عليه نظام  در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها  قرار مجرميت صادر گرديد .  در همين شعبه برای مدير کل کتاب وزارت ارشاد و دو بررس کتاب وزارت ارشاد هم بخاطر اجازه چاپ به کتاب ذکر شده به اتهام معاونت در افتراء , نشراکاذيب و توهين قرار مجرميت صادر شد. ( ايسنا 23/5/83 )

 

فعالين سياسی اجتماعی : احضار به دادگاه

27 ـ محسن حکيمی عضو کانون نويسندگان ايران ، محمود صالحی ، محمد عبدی پور ، جلال حسينی ، برهان ديوانگرد ، هادی تنومند و اسماعيل خود کام اعضای سنديکای خبازان سقز به اتهام حضور در جلسه غير قانونی ، سخنرانی و ارتباط با سازمان کومله برای محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب سقز احضار شدند.  اين افراد به همراه تعداد ديگری در روز جهانی کارگر به علت برگزاری مراسم مستقل توسط نيروهای امنيتی دستگير و پس از 11 روز با قرار وثيقه آزاد شدند.

 ( ايسنا 25/5/83 )

 

28 ـ عباس معارفی عضو هيت مديره کانون صنفی معلمان تهران به  دادسرای انقلاب تهران احضار شد. مأ موران امنيتی پس از بازرسی منزل وی کليه دست نوشته ها ، اسناد مالی منزل و کامپيوتر  نامبرده را با خود می برند. ( ايرنا 12/5/83 )

 

29 ـ دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ، به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و تشويش اذهان عمومی جهت محاکمه به شعبه 6  دادگاه انقلاب تهران احضار شد. ( ايسنا 21/5/83 )

 

30 ـ حاصل داسه نماينده سردشت در مجلس ششم ، به اتهام تشويش اذهان عمومی و اظهار مطالب خلاف واقع با شکايت رئيس دادگستری شهرستان سردشت و بانه به شعبه 2 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايلنا 3/5/83 )

 

31 ـ جواد عليکردی عضو شورای شهر سبزوار به اتهام تشويش اذهان عمومی به قصد اضرار به غير و توهين به مقامات کشوری و استانی با شکايت مدعی العموم در شعبه 6 دادگاه عمومی سبزوار به 2 سال حبس تعزيری و 148 ضربه شلاق محکوم شد.  وی در تير ماه بازداشت  و با قرار وثيقه 10 ميليون تومانی از زندان آزاد  گرديد. ( ايسنا 24/5/83 )

 

32 ـ عباس عبدی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی ، متهم پرونده نظر سنجی موسسه  آينده در شعبه 9 دادگاه تجديد نظر تهران بصورت غيرعلنی محاکمه شد. در دادگاه بدوی نامبرده به 5 سال زندان محکوم شده بود. ( ايلنا 25/5/83 )

 

33 ـ علی حسينی عضو شورای مرکزی حزب همبستگی ايران اسلامی به اتهام توهين به شورای نگهبان و نشر اکاذيب با شکايت مدعی العموم برای محاکمه  به شعبه 67 دادگاه کيفری تهران احضار شد. اين نماينده سابق مجلس به علت نطق پيش از دستور در  دی ماه سال 1382  به دادگاه احضار گرديده . ( ايسنا 26/5/83 )

فعالين سياسی : دستگيری ها

34 ـ تحصن کنندگان در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران توسط مأمورين وزارت اطلاعات دستگير شدند. اين تحصن به دعوت جبهه دمکراتيک ايران و تعدادی از خانواده زندانيان سياسی با خواست  آزادی کليه زندانيان سياسی آغاز شد.  بينا داراب زند ، شيوا نظر آهاری ، اکرم اقبالی  ، فرزاد حميدی ، بهروز جاويد تهرانی ، حسن قيصری ، محمد طبرزدی ، علی طبرزدی ، خانم عباسقلی نژاد ، الهه نازجو ، ، خانم رخساره ، خانم شقاقی ، شهرزاد کريمان ، همسر و دختر آقای محمد احمدی از جمله دستگيرشدگان می باشند. نامبردگان در بند 209 زندان اوين متعلق به وزارت اطلاعات در بازداشت به سر می برند. (  اطلاعيه های صادر شده از سوی کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسی و  جبهه دمکراتيک ايران31 ـ 27/5/83 )

 

35 ـ علی آزمند دبيرکل کانون صنفی معلمان همدان توسط نهادهای امنيتی شبانه دستگير شد و اطلاعی از وضعيت او در دست نيست.  وی در تحصن اعتراضی معلمين در مقابل مجلس شورای اسلامی شرکت کرده بود. ( ايلنا 7/5/83 )

 

36 ـ محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران اعلام کرد: ده روز پيش يک نفر از مرتبطين با اين تشکل توسط نيروهای امنيتی دستگير شد و پس از آن يک نفر از کارکنان سايت امروز  دستگير گرديد . مأموران امنيتی با مراجعه به منزل افراد دستگير شده کامپيوتر و سی دی های آنها را ضبط کردند.  ( ايسنا 24/5/83 )

 

37 ـ نيروهای امنيتی  تعدادی از خانواده های مجاهدين شهيد و مجاهدين مستقر در عراق را دستگير کرده است . مادر خادمی 75 ساله، شهين خادمی ، مادر لواسانی ، طاهره باباخانی ، زری جوادی ، صالح کهن دل از جمله دستگير شدگان می باشند. خانم شهين خادمی بر اثر فشارهای وارده دچار سکته قلبی شده است . ( شورای ملی مقاومت ايران  26/5/83 )

 

فعالين سياسی : بازجويی و تفهميم اتهام

38 ـ محمد سلامتی دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران به اتهام نشر اکاذيب با شکايت مدعی العموم در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجويي قرار گرفت و با قرار کفالت 10 ميليون تومانی آزاد شد. ( ايسنا 23/5/83 )

 

39 ـ محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی با شکايت مدعی العموم در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران  به رياست قاضی محمد اسلامی تفهيم اتهام شد. ( ايلنا 24/5/83 )

 

40 ـ رجبعلی مزروعی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی ، به اتهام نشر اکاذيب و توهين با شکايت  محمد باقر ذوالقدر جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران در شعبه هشت بازپرسي کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجويي قرار گرفت . ( رويداد 13/5/83 )

 

41 ـ محسن ميردامادی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی ، به علت مصاحبه ای که در آن گفته بود : دخالت نظاميان در امور سياسی باعث تضعيف نيروهای مسلح می شود با شکايت  محمد باقر ذوالقدر جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران در شعبه هشت بازپرسي کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايلنا 31/5/83 )

 

فعالين سياسی : جلوگيری از سخنرانی

42 ـ سخنرانی دکتر نعمت احمدی وکيل دادگستری در باره زندگی نامه دکتر حسين فاطمی وزير امور خارجه دولت دکتر محمد مصدق در سيرجان با حمله گروه فشار حکومتی و ضرب  و شتم وی لغو شد. مهاجمان با شعارهای مرگ بر ضد ولايت فقيه ، مرگ بر منافق ، احمدی منافق اعدام بايد گردد  مانع انجام مراسم شدند. اين گرد همايي با اجازه فرمانداری وبه مناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد 1332 از سوی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه سيرجان سازماندهی شده بود . نيروی انتظامی از هرگونه برخوردی با مهاجمان خوداری کرد. ( ايسنا 28/5/83 )

 

زندانيان سياسی : اخبار

43 ـ  به گفته خليل بهراميان وکيل مدافع دکتر فرزاد حميدی ، موکل وی به اتهام اقدام عليه امنيت کشور به يکسال زندان محکوم شده بود ، در تاريخ 21 خرداد دوران محکوميت دکتر حميدی تمام شده ولی تا 15 مرداد بصورت غير قانونی در زندان بسر برده است .

 ( رويداد 20/5/83 )

 

44 ـ خليل بهراميان وکيل مدافع مجتبی ميثمی( کارمند حسابداری يک شرکت خصوصی) اعلام کرد: موکل وی 28 روز پيش به اتهام اقدام عليه امنيت ملی توسط نيروی انتظامی دستگير گرديده  ولی تاکنون وی و خانواده اش هيچ اطلاعي از محل بازداشت و نگهداری او ندارند . بهراميان ابراز نگرانی کرد شايد موکلش زير شکنجه باشد. ( رويداد 14/5/83 ) بهراميان گفت : حدود 40 روز است که موکل من در بند محرمانه زندان اوين نگهداری می شود اين بند تحت نظارت مستقيم احمدی رئيس مجتمع قضايی ارشاد قرار دارد . احمدی به بهراميان گفته است : هر کاری دلم بخواهد مي کنم و کسی نمی تواند جلوی مرا بگيرد . ( رويداد 29/5/83)

 

زندانيان سياسی : اعتصاب غذا

45 ـ مهندس حشمت الله طبرزدی دبير کل جبهه دمکراتيک ايران در اعتراض به روند رسيدگی به پرونده اش در طی يک سال گذشته ، دست به اعتصاب غذا زده است . آقای علی اکبر بهمنش وکيل طبرزدی گفت : موکل من بر اثر اعتصاب غذا در زندان لاغر شده است . وزارت اطلاعات شاکی اين پرونده می باشد . لازم به يادآوری است که 27 روز از اعتصاب غذا مهندس طبرزدی می گذرد . (ايلنا 19/5/83)

 

46 ـ دکتر فرزاد حميدی ، اميد عباسقلی نژاد در زندان اوين ، امير ساران ، محمد احمدی ، سعيد اماميان ، خالد حردانی ، محمد ابراهيمی و فرهنگ پور منصوری در زندان رجائی شهر در اعتراض به  بازداشت خانواده های  متحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران اعتصاب غذا نموده اند. ( تقی حميدی در مصاحبه با راديو برابری 29/5/83)

 

زندانيان سياسی : شکنجه

47 ـ ارژنگ داودی زندانی سياسی که در آبان سال 82 بعد از ملاقات با هئيت حقوق بشر سازمان ملل به همراه احمد باطبی که در مرخصی از زندان بسر می برد، بدستور قاضی سعيد مرتضوی  ربوده شد و در زندان تحت شکنجه قرار گرفت . وی  طی نامه ای خطاب به نهادهای حقوق بشری جهت معالجه خود در خواست کمک نمود و اعلام کرد:  در حال حاضر در بند شماره هفت ، سالن شماره چهار، اطاق 137 بهمراه 22 نفر ديگر در يک اطاق 4 در 6 متر بسر می برم ، دو ماه پيش پزشک زندان که يک متخصص گوش است رسما از مقامات زندان در خواست نمود که گوش چپ من فورا مورد جراحی قرار گيرد  ولی قاضی به بهانه اينکه پخش خواهد شد که رژيم زير شکنجه گوشش را پاره کرده است اين تقاضا را رد نمود. در واقع آنها اين کار را در اولين روزهای دستگيری من انجام دادند ، آنها بيش از 500 سيلی تنها به گوش چپ من وارد آوردند. بدون آنکه آسيب به ديگر قسمتهای  بدنم را به حساب آورم من با درد وحشتناکی طی 9 ماه گذشته دست به گريبان بوده ام .( جنبش آزادی ايرانيان 22/5/83 )

 

48 ـ غلامی مسئول دفتر سازمان ادوار تحکيم وحدت توسط نيروهای امنيتی با اسپری بيهوش و سپس ربوده شد. وی مورد ضرب و شتم  شديد قرار گرفته و از ناحيه شکم و کتف به شدت مضروب شده است . بازجويان از نامبرده در رابطه با مسائل تشکيلاتی ، نوع ارتباطات و اعضای سازمان سوالاتی را مطرح کرده بودند. ( ايلنا 25/5/83 )

 

فعالين اتحاديه های صنفی : بازداشت ها

49 ـ محمد بهشتی دبيرکل  کانون صنفی معلمان تهران که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی  توسط نيروهای اطلاعاتی يک ماه پيش بازداشت شده بود . با قرار وثيقه 50 ميليون تومانی آزاد شد. ( ايسنا 21/ه/83 ) علی اصغر ذاتی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران که در تاريخ 20 تير توسط نيروهای امنيتی  بازداشت شده بود با قرار وثيقه 70 ميليون تومانی از زندان آزاد گرديد. ( ايرنا 25/5/83 )

 

50 ـ محمد خاکساری نايب رئيس کانون صنفی معلمان گفت : طی چند روز گذشته 6 نفر از اعضای کانون صنفی فرهنگيان استان مازندران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند. وی علت اين بازداشت ها از سوی مقامهای امنيتی را ، سوابق سياسی و اقدام های غير قانونی آنها در برگزاری تجمع اعتراض آميز در استان مازندران اعلام کرد . ( ايرنا 25/5/83 )

 

دانشجويان : اخبار

51 ـ ديان علايي نماينده جامعه بهائيان در سازمان ملل متحد ژنو گفت : رژيم جمهوری اسلامی بين 800 تا 1000 دانشجوی ايرانی را به جرم بهايي بودن از تحصيل در دانشگاه محروم کرد  و 95 % اين دانشجويان در کنکور قبول شده بودند. ( راديو فردا 22/5/83 )

 

 52ـ سفر دانشجويان دختر دانشگاه علم و صنعت ايران ، به منظور صعود به قله آرارات به دليل مشترک بودن اين برنامه با دانشجويان پسر، از سوی وزارت علوم لغو گرديد . ( امروز 8/5/83 )

 

دانشجويان : احکام صادرشده از سوی دادگاه ها

53 ـ حيدر زاده دانشجوی رشته زيست شناسی دانشگاه تبريز ، به اتهام تشويش اذهان عمومی و توهين به مقامات عالی نظام در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبريز ، به 2 سال زندان تعزيری و 6 ماه زندان تعليقی محکوم شد.  نامبرده در اعتراضات دانشجويي خرداد سال 82 نيز بازداشت و با قرار وثيقه از زندان آزاد شده بود. ( ايسنا 7/5/83 )

 

54 ـ به گفته مرتضی جوانمردی وکيل مدافع عليرضا خوشبخت ، يحيی صفی آريان و سيروس محمدی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينای همدان ، حکم زندان اين افراد در دادگاه تجديد نظر به مدت 4 سال به حالت تعليق در آمد. اين دانشجويان به اتهام تبليغ عليه نظام و تشکيل گروه برای برهم زدن امنيت در شعبه اول دادگاه انقلاب همدان هر کدام به 3 سال زندان تعزيری محکوم شده بودند. ( ايسنا 8/5/83 )

 

55 ـ معروف محمدی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اورميه به علت شرکت در اعتراضات دانشجويي خرداد ماه 1382 در شعبه 4 دادگاه انقلاب اورميه به پرداخت صد هزارتومان جريمه نقدی محکوم  گرديد. ( امروز 24/ 5/83 ) 

 

دانشجويان : احضار به دادگاه

56 ـ محمد رئيسی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم حصارک کرج به شعبه دوم دادسرای انقلاب کرج احضار شد. ( ايلنا 11/5/83 )

 

57 ـ صولت شجاعيان دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی و مدير مسئول سابق نشريه دانشجويي معرفت به اتهام توهين و چاپ مطالب خلاف واقع به شعبه 41 دادگاه عمومی اصفهان احضار شد. ( ايسنا 26/5/83 )

 

دانشجويان : احکام صادرشده از سوی کميته های انضباطی

58 ـ حسن ملوندی و رسول رضايي دانشجويان دانشگاه رجايي تهران به علت اعتراض به عدم واگذاری خوابگاه به دانشجويان ، از سوی کميته انضباطی ، ملوندی به 2 ترم و رضايي به 1 ترم تعليق شدند. همچنين مجيد اشرف زاده دانشجوی ديگر اين دانشگاه به تذکر جهت درج در پرونده محکوم گرديد. ( امروز 11/5/83 )

 

59 ـ بهروز خالقی ، مهدی حيدری و نويد غلامی اعضای انجمن دانشجويان جمهوری خواه  دانشگاه يزد ، به دليل فعاليت سياسی در دانشگاه  ، از سوی کميته انضباطی اين دانشگاه به تغيير محل تحصيل محکوم شدند. ( شرق 17/5/83 )

 

دانشجويان : بازجوئی و احکام جلب

60 ـ مدير مسئول نشريه دانشجويي  کران ارگان انجمن اسلامی  دانشجويان دانشگاه پيام نور اردبيل  به  اتهام توهين و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت رئيس دانشگاه در دادگاه مورد بازجويي قرار گرفت . ( امروز 15/5/83 )

 

دانشجويان : تعطيلی انجمن های دانشجوئی

61 ـ فعاليت انجمن دانشجويان جمهوری خواه  دانشگاه يزد  به اتهام قرائت پيام دکتر ابراهيم يزدی و مواردی از سخنرانی مهدی امينی زاده ( نماينده شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت ) در اولين مجمع عمومی اين تشکل بدستور هئيت نظارت دانشگاه يزد برای مدت 4 ماه تعليق شد. با اعمال فشار حجت اسلام متوسلی نماينده ولی فقيه در دانشگاه يزد و محصل همدانی رئيس کميسيون قضايي مجلس هفتم اين حکم صادر شد. ( ايلنا 20/5/83 )

 

دانشجويان : محاکمات

62 ـ عباس شکوهمند عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران به اتهام تبليغ عليه نظام و اهانت به مسئولان در شعبه 119 دادگاه عمومی کرج محاکمه شد.

( ايسنا 28/5/83 )

 

اعدام ها : احکام اجرا شده

63 ـ محمد امين ، سعيد ، بهمن و احمد به اتهام قتل و سرقت در زندان قزوين بدار آويخته شدند. ( جمهوری اسلامی 7/5/83 )

 

64 ـ کاظم به جرم قتل در شعبه 119 دادگاه جزايي کرج به رياست قاضی حاجعلی و با تائيد ديوان عالی کشور در شهرک 110 کرج در ملاء عام به دار آويخته شد. ( شرق 6/5/83 )

 

65 ـ حميد رضا 24 ساله به اتهام تجاوز به عنف به حکم ديوانعالی کشور در ملاء عام در کرمان بدار آويخته شد. ( ايرنا 8/5/83 )

 

66 ـ يوسف پورشه بخش 27 ساله به اتهام سرقت ، آدم ربايي، ايجاد رعب و وحشت به حکم دادگاه انقلاب زهدان و با تائيد ديوانعالی کشور در ملاء عام به دار آويخته شد. ( شرق 17/5/83 )

 

67 ـ محمد به جرم قتل پدر زن اش در شعبه 1157 دادگاه جنايي تهران به رياست قاضی جواد اسماعيلی و با تائيد ديوانعالی کشور در زندان به دار آويخته شد. ( شرق 22/5/83 )

 

68 ـ عاطفه سهاله 16 ساله فرزند صفرعلی در تاريخ 25 مرداد به اتهام  انجام عمل منافی عفت ، بدستور حاج  رضايی  رئيس دادگستری شهرستان نکاء واقع در استان مازندران و با تائيد ديوان عالی کشور در خيابان راه آهن نکاء در ملاء عام به دار آ ويخته شد. جسد عاطفه همان روز به خاک سپرده شد اما در همان شب جسد از داخل قبر بيرون آورده وربوده شد. راديو فردا  در رابطه با اعدام عاطفه با چند تن از اهالی نکا مصاحبه  کرده بود. ( پيک ايران 29/5/83 )

 

69 ـ غلامرضا ـ الف ، محمد ـ د و حميد ـ ع به جرم قاچاق مواد مخدر به حکم دادگاه انقلاب کرمان و با تائيد ديوان عالی کشور ، در ميدان هفت باغ کرمان در ملاء عام به دار آويخته شدند.

 ( کيهان 31/5/83 )

اعدام : احکام صادر شده

70 ـ علی ، جواد ، آرش و داود به جرم سرقت در شعبه دوم دادگاه ويژه مبارزه با سرقت مشهد به رياست قاضی محمد عليزاده به عنوان محارب و مفسد فی الارض به اعدام در ملاء عام محکوم شدند. ( قدس 10/5/83 )

 

71 ـ حميد رضا به جرم  قتل مادر و خواهرش در شعبه 74 دادگاه کيفری استان تهران به اعدام محکوم شد.  ( ايسنا 12/5/83 )

 

72 ـ دادسرای جنايي تهران :  محمد ، مرتضی ، مجيد ، محسن و رضا از اعضای باند چين   را پس از محاکمه بعنوان محارب محکوم کرد. ( قدس 13/5/83 )

 

73 ـ شورای تامين شهرستان زاهدان اعلام کرد حکم اعدام دو نفر توسط ديوان عالی کشور تائيد شده است . ( قدس 15/5/83 )

 

74 ـ گل محمد تبعه افغانستان به جرم قتل 2 نفر افغانی بنامهای انور و قاسم در شعبه 71 دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی نورالدين عزيز محمدی به اعدام محکوم شد. ( شرق 18/5/83 )

 

75 ـ رضا به جرم قتل در شعبه 1157 دادگاه جنايي تهران به رياست قاضي جواد اسماعيلي به اعدام محکوم شد. ( اعتماد 18/5/83 )

 

76 ـ فاطمه به جرم قتل پسر ناتنی 12 ساله اش ، در شعبه اول دادسرای عمومی اسلام شهر به اعدام محکوم شد. ( شرق 18/5/83 )

 

77 ـ حسين به جرم قتل مسعود ، در شعبه 74 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی منصور ياورزاده  به اعدام محکوم شد. ( شرق 27/5/83 )

 

78 ـ علی 30 ساله به جرم قتل حسين ، در شعبه 71 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نورالله عزيز محمدی به اعدام محکوم شد. ( شرق 28/5/83 )

 

79 ـ شهرام ، صمد و حسين از اعضای باند کفتار به جرم اغفال نواميس مردم و تجاوز به عنف  در شعبه هفتم دادسرای جنايي تهران توسط بازپرس حسينی به اعدام محکوم  شدند.

 (قدس 31/5/83 )

شهروندان : اخبار

80 ـ دکتر محمد رضا راه چمنی رئيس سازمان بهزيستی گفت : يازده ميليون نفر زير خط فقر و ده ميليون نفر کم در آمد در کشور زندگی  می کنند. وی ادامه داد تمام گروههای تحت پوشش بهزيستی زير خط فقر هستند از جمله 600 هزار  زن سرپرست خانوار ، 500 هزار معلول ، 15 هزار سالمند و 7هزار بيمار روانی . ( مهر 18/5/83 )

 

81 ـ وزارت بازرگانی با کسب نظر اتحاديه بارفروشان ، به بهانه اين که نبود ميوه و تره بار در ميادين موجب گرانی اين کالا می شود. اقدام به لغو تعطيلی روز جمعه کارگران ميادين ميوه و تره بار تهران و حومه نمود. ( ايلنا 2/5/83 )

قتل شهروندان توسط نيروهای انتظامی

82 ـ سرتيپ پاسدار حميد گريزان فرمانده قرار گاه مرصاد گفت : 16 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط نيروهای انتظامی در شرق کشور کشته شدند. ( کيهان 8/ 5/83 )

 

83 ـ سرهنگ عسگری فرمانده نيروی انتظامی شهرستان سراوان اعلام کرد : خان محمد به اتهام    شرارت   توسط نيروی انتظامی به قتل رسيد. ( کيهان 13/5/83 )

 

84 ـ سرتيپ دوم پاسدار حميد گريزان فرمانده قرار گاه مرصاد اعلام کرد: سه نفر به اتهام قاچاق توسط نيروی انتظامی کشته شدند. (  کيهان 14/5/83 )

 

دستگيری شهروندان توسط نيرو های انتظامی

85 ـ ضابطان و ناصحان بسيج سپاه پاسداران ساوجبلاغ 32 نفر مرد و 20 نفر زن را به اتهام منکراتی دستگير کردند. ( کيهان 4/5/83 )

 

86 ـ نيروی انتظامی شهرستان شهريار 5 نفر را به اتهام فساد دستگير کردند.

( کيهان 4/5/83 )

 

87 ـ سرهنگ حسينی معاون اطلاعات فرماندهی نيروی انتظامی استان گيلان گفت : 6مرد و2 زن به اتهام فساد و فحشاء دستگير شدند. ( کيهان 5/5/83 )

 

88 ـ نيروی انتظامی مشهد 150 زن ومرد شرکت کننده در يک جشن عروسی مختلط  را به جرم رقص و پايکوبی دستگير و به مقامات قضايي تحويل دادند. ( همشهری 7/5/83 )

 

89ـ کشاورز دادستان ورامين اعلام کرد: 25 نفر به اتهام فساد، توسط نيروی انتظامی دستگير شدند. ( کيهان 7/5/83 )

90 ـ دو  خواهر به نامهای مرضيه و محبوبه به علت پوشيدن مانتو کوتاه و تنگ ، آرايش غليظ ، ناخنهای بلند لاک زده ، روسری کوچک ، نپوشيدن جوراب  و زنجير زينتی به پا  به اتهام بد حجابی ، اخلال در نظم عمومی و اهانت به مأمورين دولتی در حال انجام وظيفه توسط مأ مورين  مبارزه با مفاسد اجتماعی و کلانتری بانوان و يگان امداد نيروی انتظامی در مشهد دستگير و روانه زندان شدند. ( خراسان 8/5/83 )

 

91 ـ نيروهای يگان ويژه نيروی انتظامی مشهد  در خيابانهای راهنمايي ، احمد آباد و سجاد با خشونت و با حضور چند قاضی کشيک که در اتوبو س ها حضور داشتند اقدام به دستگيری جوانان نمودندو چندين اتوبوس پر از جوانان دستگير شده را به زندان منتقل کردند. ( رويداد 12/5/83 )

 

92 ـ به گفته سرهنگ حجت الله واعظی نژاد رئيس مرکز اطلاع رسانی نيروی انتظامی استان سمنان 132 زن  به اتهام بد حجابی دستگير شدند.  63 زن با سپردن تعهد کتبی آزاد شدند و  69 زن نيز با تشکيل پرونده به مراجع قضايي معرفی شدند.  در ضمن به1250 زن تذکر داده شد. ( ايرنا 16/5/83 )

 93 ـ مأموران ويژه مبارزه با مفاسد اجتماعی نيروی انتظامی 32 تن از زنان و دختران  را به اتهام بد حجابی در لاهيجان و 19 تن ديگر را در رشت دستگير و به مراجع قضايي معرفی کردند. ( ايران 19/5/83 )

 94 ـ دو تالار عروسی در شهرستان صومعه سرا به اتهام عدم رعايت شئون اسلامی توسط نيروی انتظامی پلمپ و تعطيل شدند. ( کيهان 19/5/83 )

 95 ـ نيروی انتظامی در قزوين ، بدستور دادستان عمومی و انقلاب  با حمله به خانه ای 25 مرد و پسر، 17 زن و دختر را  که در يک جشن شرکت کرده بودند را دستگير و روانه زندان کردند.( کيهان 26/5/83 )

 

info@addhi.com www.addhi.com : انجمن دفاع از حقوق بشر درایران مونترال کاناد

ctdhumanright@yahoo.com :کانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران - تورنتو كاناد ا

  info@vzvmiran.de - www.bashariyat.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برمن- آلمان

shafaei@azadegy.de www.azadegy.deشبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :

kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران هلند

irancalppo@free.fr - irancalppo.free.f : کمیته اقدام برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران -  پاریس

info@komitedefa.org  - www.komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد 

defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا

noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ) :  

yebarak@yahoo.ca  :  سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکور کانادا

info@irantestimony.com - www.irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر

demokrasi9@yahoo.com : کمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران اطریش

rahaei@voila.fr www.rahaei.com :  انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران فرانسه

adhri1@yahoo.com :  اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا

mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:

kanon253@hotmail.com انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک

برگشت