کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

گزارش نقض حقوق بشر  توسط حکومت اسلامی  نسبت به دانشجویان

 در سالی که گذشت

هيجده تير در نظام سلطنت فقيه ، تداوم شانزده آذر در سلطنت شاه است . جنبش دانشجويی در اين دو حکومت استبدادی خواهان سيستمی دمکراتيک ، انسانمدار و آزاديخواه و عدالت طلب بوده و هست .

دانشگاه به عنوان مرکز جوانان آگاه و آموزش ديده ايران در اين نيم قرن اخير در راه تحقق خواستهای بحق مردم ، متحمل هزينه های سنگينی شده است . ده ها هزار دانشجوی شکنجه ديده وهزاران زندانی ،اعدامی و محروم از تحصيل ، شاهد اين مدعا است.

گزارش زير بخشی از موارد نقض حقوق بشر است که در سال گذشته از جانب رژيم حاکم بر ايران ، نسبت به دانشجويان اِعمال شده است .

 تير 1381

1- علی افشاری عضو اسبق شورای رهبری تحکيم وحدت به علت شکايت سردار هدايت الله لطفيان فرمانده سابق نيروی انتظامی به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی مجدداً به يکسال زندان محکوم شد.

2 ـ نشريه دانشجويی " عصر سکوت "به مدير مسئولی طيبه لطفی بدستور کميته انضباطی وزارت علوم توقيف گرديد.

3 ـ پويا پناهی مسئول واحد سياسی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کردستان به دادگاه احضار شد.

4 ـ بدستور وزارت کشور مراسم سالگرد بزرگداشت 18 تير در دانشگاه اردبيل لغو شد.

5 ـ تحصن دانشجويان عضو شورای عمومی تهران ( دفتر تحکيم وحدت ، منتخب علامه ) در مقابل دفتر رئيس قوه قضائيه ) به مناسبت سالگرد بزرگداشت 18 تير ، توسط نيروهای انتظامی و امنيتی متفرق شد.

6 ـ محاکمه 8 دانشجو توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوين به اتهام تبليغ عليه " نظام مقدس اسلامی ". دانشجويان عضو مؤسس تشکل اسلامی دانشجويان اصلاح طلب دانشگاه بين المللی خمينی بودند.

7 ـ نشريه دانشجويی " دلگشا " به مدير مسئولی فرزاد تامرادی به حکم شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز برای مدت شش ماه توقيف گرديد.

8 ـ چهار عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شيراز توسط مأموران امنيتی ربوده شدند که اسامی آنان عبارت است از : احمدرضا روحيان مسئول تشکيلات انجمن ، مهدی لطيفی مسئول کميته فرهنگی انجمن ، حجت الله قريشی و بهرنگ صبرلويی.

9 ـ بنا به گفته معاون سياسی و امنيتی استانداری تهران 140 نفر در تظاهرات اعتراضی سالگرد 18 تير دستگير شدند.

10 ـ بنا به گفته مقامات وزارت کشور 90 نفر در تظاهرات اعتراضی 18 تير در اصفهان دستگير شدند.

11 ـ نشريه دانشجويی " حرف سوم " به مدير مسئولی محمد لطيف نيا بدستور کميته انضباطی وزارت علوم برای مدت پنج ماه توقيف گرديد.

12 ـ ابوالفضل فاتح مدير عامل خبرگزاری دانشجوِان ايران ( ايسنا ) به علت شکايت اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری ، مهدی خزعلی و دانشگاه آزاد تبريز به دادگاه احضار شد.

13 ـ دستگيری حشمت الله طبرزدی ، محمد سلامتی ، پرويز سفری ، جواد امامی ، اميد عباسقلی نژاد و بابک عادل به علت مشارکت در حرکت اعتراضی 18 تير توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند.

مرداد 1381    

1 ـ دکتر فرزاد حميدی سخنگوی جبهه متحد دانشجويی توسط قاضی احمدی به يکسال حبس تعزيری و سه سال حبس تعليقی محکوم شد . نامبرده بعد از تحمل شش ماه حبس انفرادی احکام مذکور را از شعبه سوم دادگاه انقلاب دريافت نمود.

2 ـ اعتصاب غذای منوچهر محمدی در زندان قائمشهر در اعتراض به رفتار زندانبانان با وی.

3 ـ تشکيل دادگاه متهمان شرکت کننده در اردوی دانشجويی فومن ، در شعبه 4 دادگاه عمومی شهرستان فومن به رياست قاضی رهگذر.

4 ـ بنا به گفته عليرضا صلواتی عضو شورای مرکزی " انجمن اسلامی دانشجويی " از تشکلات عضو " جنبش اعتدال اسلامی " پروانه فعاليت اين انجمن در دانشگاه اروميه از طرف هيئت نظارت بر تشکلهای دانشجويی لغو شد.

5 ـ بنياد شهمرادی از مسئولين انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بو علی سينا به شعبه 24 دادگستری همدان احضار گرديد.

6 ـ احضار و بازجويی حسن زارع زاده اردشير دبير کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب.

مهر 1381 

1ـ اميد عباسقلی نژاد توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 38 ماه زندان تعزيری محکوم شد. نامبرده به علت عضويت در جبهه دمکراتيک ايران به 30 ماه زندان و دخالت در برنامه ريزی در تظاهرات 18 تير 81 به 8 ماه زندان محکوم گرديد.

2 ـ به علت ممانعت نيروهای حراست دانشگاه نجف آباد از سوار شدن يک دختر دانشجو به اتوبوس دانشجويان پسر ، درگيری بين نيروهای امنيتی و دانشجويان روی داد که طی آن تعدادی از دانشجويان دستگير شدند.

3 ـ احمد عليپور عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زابل و عضو کميته پيگيری تحصن صنفی دانشجويان توسط چماقداران مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

4 ـ به حکم کميته انضباطی دانشگاه صنعتی اصفهان به جرم پوشش نامناسب اخطار دريافت کرد. در ضمن جنسيت اين دانشجو در خبرها ذکر نشده است.

5 ـ يک دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان توسط عده ای که مورد حمايت مقامات حکومتی بودند ، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. اين افراد بر روی فرد مذکور نفت ريخته و او را تهديد به آتش زدن کردند. معاون اجرايی معاونت دانشجويی اين دانشگاه که به کمک دانشجوی مضروب آمده بود نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

آبان1381

ـ روح الله غلامی 23 ساله دانشجوی رشته مديريت بازرگانی به طرز مشکوکی در تهران به قتل رسيد.

2ـ دو دانشجو بنامهای حجت الله رحيمی و پرويز ترکاشوند در ملاير بدستور مدعی العموم توسط مأموران امنيتی لباس شخصی به اتهام اهانت به مقدسات و هتک حرمت علما بازداشت شدند.

3 ـ تعدادی از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی قم توسط نيروهای امر به معروف و نهی ازمنکر سپاه پاسداران دستگير شدند.

4 ـ مهدی فخرزاده ، آرمان رضاپور و جواد رحيم پور از دانشجويان زندانی که با قيد وثيقه از زندان آزاد شده بودند مجدداً به دادگاه انقلاب احضار شدند.

5 ـ مهرداد سيف علی عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تربيت مدرس توسط پنج نفر ازمأموران لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

6 ـ فرهاد کوهندانی از فعالين جبهه متحد دانشجويی به شش سال زندان و يک ميليون ونيم جريمه نقدی و 30 ضربه تازيانه محکوم شد.

7 ـ امير عباس فخرآور عضو جبهه متحد دانشجويی به حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب به هشت سال زندان محکوم شد. اتهامات نامبرده عبارتند از : اقدام عليه امنيت کشور و توهين به رهبری.

8 ـ " بسيج دانشجويی " به تجمعات اعتراضی دانشجويان در دانشگاههای چمران اهواز ، زابل ، علامه طباطبايی ، عباسپور اروميه ، بهشتی ، علوم پزشکی شيراز ، علوم پزشکی اهواز ، عباسپور شيراز ، باهنر کرمان ، فردوسی مشهد ، بو علی همدان ، رازی کرمانشاه ، صنعتی شريف و ....  با چوب و چماق حمله کردند ، و تعدادی از دانشجويان معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند. شايان ذکر است زمانی که دانشجويان از افراد بسيج دانشجويی درخواست می کردند کارت دانشجويی ارائه دهند اين افراد کلت کمری خود را نشان می دادند. بطور کلی می توان حرکت اعتراضی را حول پنج خواسته مشخص جمعبندی نمود :

1 ـ آزادی زندانيان سياسی 2 ـ برگزاری رفراندوم 3 ـ دفاع از آزادی انديشه و بيان 4 ـ استقلال ، آزادی ، جمهوری مردمی 5 ـ لغو حکم اعدام هاشم آغاجری.

آذر 1381

1 ـ نشريه دانشجويی " خيزش " به دستور مسئولان دانشگاه علم و صنعت تهران توقيف گرديد.

2 ـ کتابفروشی های " نگاه " و " سپهر " توسط مأموران اداره اماکن نيروی انتظامی پلمپ شدند. دليل اصلی تعطيلی اين دو مرکز فرهنگی پناه دادن به دانشجويانی بود که از دست مأموران انتظامی در روز دانشجو گريخته بودند.

3 ـ امين بزرگيان سردبير نشريه دانشجويی " هومان " در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران مورد بازجويی قرار گرفت.

4 ـ اکبر عطری ، سعيد رضوی فقيه ، عبدالله مؤمنی و مهدی امين زاده از رهبران اسبق و فعلی دفتر تحکيم وحدت توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب مورد بازجويی قرار گرفتند.

5 ـ مأموران امنيتی لباس شخضی با حمله به مراسم روز دانشجو در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی بيش از 50 تن از دانشجويان را مجروح و مصدوم کردند و شيشه های محل برگزاری برنامه را شکستند.

6 ـ مراسم بزرگداشت روز دانشجو با حمله مأموران امنيتی به دانشجويان دانشگاه کرمان به هم خورد . و تعدادی از دانشجويان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اسامی بخشی از مضروبين و دستگير شدگان عبارتند از : رضا دلايی ، حسين خداياری ، حجت فاروقی ، سعيد اردشيری ، مهدی رحمانيان ، مسعود يزدانی ، امير حمزه ای ، الهام ناسوتی ، الهه رضايی ، ماندانا قربانی ، حجتی ، فطرس و شادروان.

7 ـ پنج تن از دانشجويان عضو دفتر تحکيم وحدت جهت بازجويی به وزارت اطلاعات احضار شدند. افراد عبارتند از : مجتبی تردست مسئول واحد سياسی انجمن اسلامی دانشجوطان دانشگاه علم و صنعت ، آرش پهلوان نصير عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت ، هادی کحال زاده دبير انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبايی ، عليرضا محموديان عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير ، فاطمه بلبل پور عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بهشتی.

8 ـ از اول آذرماه ، سالگرد فروهرها تا روز دانشجو ( 16 آذر ) و همچنين به مناسبت اعتراض بر عليه حکم اعدام هاشم آغاجری و دفاع از زندانيان سياسی ، اعتراضات وسيعی در سطح اکثر دانشگاههای کشور توسط دانشجويان برپا شد که در پی آن تعدادی از دانشجويان توسط نيروهای انتظامی ، امنيتی دستگير شدند. ليست زير به اسامی بخشی از اين افراد اشاره دارد :

1 ـ علی فرخی ، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير.

2 ـ مرتضی زوارزادگان ،عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت .

3 ـ پيمان عارف دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

4 ـ فريد مدرسی ، عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت.

5 ـ سعيد مرادی ، عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تهران.

6 ـ بهنام امينی ، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدير مسئول نشريه دانشجويی " فلق سبز ".

7 ـ فربد تيرگرنژاد، عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير.

8 ـ مهدی پور رحيم دانشجوی دانشگاه علم و صنعت.

9 ـ خبير دادبين ، عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تهران.

10 ـ سهيل نجفی دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه تهران.

11 ـ سروش عزيزی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف.

12 ـ فريد صلواتی دانشجوی دانشگاه اصفهان.

13 ـ جلال شاهدی دانشجوی دانشگاه اصفهان و خبرنگار نشريه دانشجويی معرفت.

14 ـ رکنی طاهريان دانشجوی دانشگاه آزاد سمنان.

15 ـ آرش کيخسروی ، عضو حزب پان ايرانيست.

16 ـ حسن جواهريان 17 ـ مهدی الهياری 18 ـ احسان محمدی 19 ـ علی صياد 20 ـ حسام بيابانی 21 ـ محمد خضری 22 ـ ساسان رحمانی 23 ـ محسن زری 24 ـ علی اکبری 25 ـ مجيد ظهوری 26 ـ اصغر رحيمی 27 ـ حسن زيدان 28 ـ سعيد اکرمی 29 ـ زهرا نظری 30 ـ رويا کاغذی 31 ـ سارا اقبالی 32 ـ نسرين برقی 33 ـ نازنين حجازی 34 ـ شهره صناعی 35 ـ نسرين نجمی 36 ـ اعظم بهرامی 37 ـ رويا حسنی زاد 38 ـ سوسن خداپرست 39 ـ ديبا نادری 40 ـ کيافر جهان 41 ـ مهدی نخل احمدی 42 ـ محمد علی هاجری 43 ـ امين سروش 44 ـ ابوالفضل حسين زاد 45 ـ مسعود عيدی زاد 46 ـ سيامک بخشی 47 ـ رضا نادری 48 ـ مسلم فويل زاده 49 ـ مسعود شفيعی50 ـ علی رضا رويگار 51 ـ قاسم مقدم 52 ـ علی پورحمده 53 ـ حسن لنگه 54 ـ سيروس اشکانی 55 ـ مرتضی طلب زاد 56 ـ يونس اکريالی 57 ـ سعيد سلطان 58 ـ پورمسلمان 59 ـ عباسی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 60 ـ رسول محمدپور دانشجوی رشته جغرافيای دانشگاه تهران. از نامبرده تا کنون دوستان و بستگانش اطلاعی در دست ندارند.

9 ـ حسن زارع زاده ، پرويز سفری ، محمد مسعود سلامتی ، جواد امامی ، کيانوش سنجری ، کورش صحتی ، حسن قديمی ، سعيد کاشيلو ، محمد شوشتری ، متين و تعداد ديگری از اعضای جبهه متحد دانشجويی به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شدند. 

دی 1381  

1 ـ جسد ليلا نورگستری دانشجوی دانشگاه شيراز که در روز دانشجو توسط مأموران امنيتی ربوده شده بود پيدا شد. از دانشجوی ديگری که همراه نامبرده ربوده شده بود خبری در دست نيست.

2 ـ پرويز مرادی يکی از دانشجويان زندانی در زندان مرکزی خرم آباد از تاريخ 30/9/81 اقدام به اعتصاب غذا نمود. ايشان يکی از 160 نفری است که در شهريور 1379 دستگير شدند.

3 ـ نشريه دانشجويی " عصر آگاهی " به مدير مسئولی مصطفی نخعی به جرم چاپ نامه دکتر قاسم شعله سعدی خطاب به علی خامنه ای به دستور کميته انظباطی دانشگاه فردوسی مشهد توقيف گرديد. و مدير مسئول اين نشريه به دو ترم محروميت از ادامه تحصيل محکوم شد.

4 ـ نشريه دانشجويی " محراب " که از طرف دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد تهران جنوب ) منتشر می شد ، بدستور رئيس دانشگاه توقيف گرديد.

5 ـ مهدی محمودی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده اقتصاد و علوم اداری سيستان و بلوچستان به جرم توزيع نامه دکتر قاسم شعله سعدی خطاب به علی خامنه ای توسط کميته انضباطی دانشگاه به يک ترم محروميت از تحصيل و انتقال اجباری از دانشگاه محکوم شد.

6 ـ حسين خداياری ، رضا ميلان و اردشيری از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه کرمان توسط وزارت اطلاعات مورد بازجويی قرار گرفتند و پرونده آنان به دادگستری ارجاع شد.

7 ـ مهندس جواد طواف نويسنده وبلاگ " رنگين کمان " و از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير توسط مأموران شعبه پنج دادسرای نظامی تهران بازداشت شد.

8 ـ عطا الله مرادی دانشجوی رشته حقوق و از فعالين سياسی توسط مأموران امنيتی به مرگ تهديد شد.

9 ـ ايرج ارشاد خواه دبير اسبق انجمن اسلامی دانشگاه اروميه توسط قاضی آقازاده رئيس شعبه دوم دادگاه انقلاب اروميه به دادگاه احضار شد.

10 ـ دو دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبريز توسط مآموران کلانتری 11 دستگير شدند.

11 ـ اداره حراست دانشگاه علم و صنعت تلاش می کند تا مانع انعکاس اخبار تحصن دانشجويان گردد. دانشجويان به علت اعتراض به اخراج 300 دانشجوی اين دانشگاه اقدام به تحصن کرده اند.

بهمن 1381

1 ـ دکتر کيوان انصاری نايب رئيس دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير ، به اتهام نشر اکاذيب ، توسط شعبه 1403 به جزای نقدی ، بدل از شلاق و حبس محکوم شد. جرم وی اعلام " سيمای لاريجانی " بجای " صدا و سيمای جمهوری اسلامی " می باشد.

2 ـ روزبه شفيعی، محمد رضا شيربند و مرتضی نقی پور از دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی ، به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شدند. اتهامات نامبردگان عبارت است از : توهين به مقدسات ، اهانت به مسئولان ، اقدام عليه امنطت ملی و انتشار مقالاتی در نشريات دانشجويی.

3 ـ يوسف سميعی ، مجيد حاج بابايی ، جواد رضايی ، کورش جعفری ، خانم فاطمه بلبل پور و دو دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه بهشتی ، که از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه هستند ، توسط کميته انضباطی احضار شدند. پيش از اين ، از اين افراد خواسته شده بود برای جلوگيری از بوجود آمدن مشکل خاصی برايشان بهتر است از انجمن دانشگاه استعفا دهند. برخی از اين دانشجويان طی ماه های اخير توسط وزارت اطلاعات مورد بازجويی قرار گرفته اند.

4 ـ مهدی جعفری ، فرزاد خدايی ، محسن عزتی و مهدی ولی پور ، عضو تشکل کانون وحدت دانشگاه آزاد تبريز ، به اتهام بر هم زدن نظم دانشگاه و شرکت در تظاهرات دانشجويی آذر 81 از سوی کميته انظباطی اين دانشگاه به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شدند.

5 ـ ايرج ارشاد خواه ، عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اروميه ، دستگير و زندانی شد. اتهامات نامبرده : توهين به مقدسات و مقامات نظام همچون آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه ، آيت الله قريشی نماينده ولی فقيه در دانشگاه اروميه ، زير سؤال بردن جنگ هشت ساله و اقدام عليه نظام می باشد.

  6 ـ مهدی حسينی و رضا طباطبايی از اعضای " کانون اسلامی دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز " توسط کميته انظباطی دانشگاه به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شدند. اتهام اين دانشجويان عبارت است از : شعار دادن عليه رهبری و نظام و شرکت در تظاهرات اعتراضی دانشجويان در آبان ماه سال جاری در دانشگاه های چمران و علوم پزشکی.

7 ـ هاشم زندی ، روح الله ملک پور، وحيد محمدی تبار ، اردوان فرائتی و محسن يوسفی از اعضای اسبق و فعلی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ياسوج ، در شعبه 8 دادگستری ياسوج مورد محاکمه قرار گرفتند. اتهامات آنها عبارت است از : تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ، توهين به رهبر، توهين به اعضای دولت ، توهين به مسئولان دولتی ، توهين به مسلمات دين اسلام و شرکت در تظاهرات اعتراضی دانشجويان در آبان ماه سال جاری.

8 ـ امين محمدزاده ، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد ، به جرم توزيع اطلاعيه در راهپيمايی سالگرد انقلاب ، توسط اطلاعات نيروی انتظامی بازداشت شد.

9 ـ وزارت اطلاعات از برگزاری اردوی دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه بهشتی جلوگيری به عمل آورد. همين وزارت چندی پيش نيز با احضار چند تن از فعالان دانشجويی و اعضای دفتر تحکيم وحدت ، از آنها خواسته بود که از ادامه فعاليتهای خويش منصرف شوند.

10 ـ اميد عباسقلی نزاد ، عضو جبهه دمکراتيک ايران در اعتراض به وضعيت بند هشت زندان اوين اعتصاب غذا نموده و خواستار انتقال به بند 3 زندان اوين که زندانيان سياسی در آنجا نگهداری می شوند، می باشد. نامبرده از 18 تير 1381 در زندان به سر می برد.

11 ـ مجيد مقدر اميری ، دانشجوی رشته کامپيوتر دانشگاه فردوسی مشهد و مدير مسئول نشريه دانشجويی توقيف شده " پژواک " به حکم کميته انضباطی دانشگاه، دو ترم از تحصيل محروم گرديد.

12 ـ نشريه دانشجويی " انديشه " که توسط انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران منتشر می شد ، به دستور دکتر عنايتی رئيس کميته نظارت بر نشريات دانشگاهی به اتهام توهين و افتراء و نشر اکاذيب برای مدت سه ماه توقيف گرديد.

13 ـ يحيی صفی آريان مدير مسئول نشريه دانشجويی " فرياد آزادی " دانشگاه بوعلی سينای همدان به حکم انضباطی به مدت يک ترم از تحصيل محروم شد. شاکی نامبرده دکتر غلامی رئيس دانشگاه بو علی می باشد. 

اسفند 1381

1 ـ مراسم بزرگداشت سالگرد ملی شدن صنعت نفت در دانشگاه رازی کرمانشاه به دليل تهديد و ارعاب و تجمع انصار حزب الله لغو گرديد.

2 ـ مراسم بزرگداشت سالگرد ملی شدن صنعت نفت در دانشگاه صدوقی يزد به علت فشار نيروهای حزب الله لغو گرديد.

3 ـ مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق در دانشگاه تربيت معلم سبزوار توسط هيئت نظارت دانشگاه لغو گرديد.

4 ـ اصغر محمدزاده و کاظم برآبادی مدير مسئول نشريه دانشجويی " فرياد خاک " و از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار بازداشت شدند. اين دانشجويان به حکم شعبه 19 دادگاه عمومی مشهد دستگير شدند.

5 ـ محمدرضا نسب عبداللهی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ولی عصر رفسنجان به شعبه چهارم دادگستری کرمان احضار شد. اتهام وی درج مقاله ای در هشتمين شماره نشريه دانشجويی " نقطه سر خط " به تاريخ آبان 1380 می باشد.

6 ـ مجيد مقدری اميری دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد که از سوی کميته انضباطی دانشگاه به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم گرديده بود اقدام به اعتصاب آب و غذا نموده است.

7 ـ کميته انضباطی دانشگاه آزاد تبريز 11 تن از دانشجويان اين دانشگاه را به اتهام اخلال در نظم عمومی دانشگاه و مختل نمودن برنامه آموزشی يک ترم از تحصيل محروم نمود.

8 ـ محمد مدنی دبير کل اتحاديه تشکل های دانشجويی دانشگاه آزاد توسط کميته انضباطی ، از ادامه تحصيل محروم شد.

9 ـ پنج دانشجوی دانشگاه يزد که در اعتراض به لغو سخنرانی دکتر پيمان شرکت کرده بودند، به اتهام توهين به مقام رهبری به داگاه انقلاب يزد احضار شدند.

10 ـ امير عباس فخر آور از فعالين جنبش دانشجويی در شعبه 26 دادگاه انقلاب ، مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

11ـ بدنبال اعتراضات دانشجويی آبان و آذر ماه سال جاری که تعداد زيادی از دانشجويان توسط کميته های انضباطی دانشگاهها به محروميت از تحصيل ، تبعيد ، شلاق ، جريمه نقدی و اخراج توسط کميته های انضباطی محکوم شده اند که اسامی بخشی از آنها به شرح زير است :

جابر نخعی ، مجيد مقدری اميری ، احسان مطلبی ، امير راعی فر ، امين محمدزاده از دانشگاه فردوسی مشهد.

يحيی صفی آريان ، عليرضا خوشبخت ، زهرا توحيدی ، مجيد افرند از دانشگاه بو علی سينا و علوم پزشکی همدان .

احمد عليپور دبير انجمن اسلامی دانشگاه زابل. مهدی محمودی از دانشگاه زاهدان. ويدا مجد از دانشگاه صنعتی سهند. حجت الله سلطانی فر از دانشگاه چمران اهواز . آرش حقانی و پيمان خليلی از دانشگاه اروميه. محمد عبادی از دانشگاه تربيت معلم. فرهاد دهقان و خانم کريمی از دانشگاه شيراز. حمدان تقوی و روزبه شفيعی از دانشگاه خواجه نصير. سعيد حبيبی از دانشگاه علامه طباطبايی. رضا رئيسی و هادی طباطبايی از دانشکده علوم اجتماعی.

شيرين ملک حسينی ، سيد مهدی جلالی و عليرضا فتوت از دانشگاه اراک . وحيد محمدی تبار، روح الله ملک پور ، محسن يوسفی ، اردوان قرائتی ، مهدی دانش و هاشم زندی از دانشگاه ياسوج. جواد رضايی، مجيد حاج بابايی ، يوسف سميعی ، کوروش جعفری ، فاطمه بلبل پور ، مهدی يساولی، شهرام روحی ، مهدی عاقل ، مهدی سعيد پور ، هادی نعمتی و هادی ملک از دانشگاه بهشتی.

12 ـ هيئت نظارت دانشگاه رازی کرمانشاه ، فعاليت انجمن اسلامی دانشکده ادبيات اين دانشگاه را به اتهام عدم رعايت شئونات اسلامی در مراسم شب شعر به مدت سه ماه به حالت تعليق در آورد.

13 ـ علی اکبر موسوی خوئينی نماينده مجلس اعلام نمود فرشته عليزاده دانشجوی دانشگاه الزهرا در جريان سرکوب دانشجويان در 18 تير 1378 توسط مآموران امنيتی ربوده شد و هيچ نهادی مسئوليت آن را به عهده نمی گيرد. مادر اين دانشجو بر اثر فشارهای روحی سکته قلبی کرد و در گذشت.

14 ـ محمد هادی شجاعی دانشجوی مهندس کشاورزی ، خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران ( ايسنا ) در شهرستان جيرفت از توابع استان کرمان هنگام خروج از دانشگاه توسط 3 نفر چماقدار نقاب پوش مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

فروردين 1382

1ـ تعدادي از دانشجويان دانشگاه ياسوج که در حرکات اعتراضي آبان 1381 فعال بودند توسط شعبه 8 دادگاه عمومي ياسوج به احکام زِير محکوم شدند :

روح الله ملک پور دبير انجمن اسلامي دانشجويان ، چهار ماه حبس تعزيري بابت تبليغ عليه نظام ، سه ماه و يک روز حبس بابت اهانت به خامنه اي و پرداخت مبلغ 400000 ريال جزاي نقدي بدل از شلاق .

وحيد محمدي تبار دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان ، چهار ماه حبس تعزيري بابت تبليغ عليه نظام ، شش ماه حبس تعزيري بابت اهانت به خامنه اي و پرداخت 400000 ريال جزاي نقدي بدل از شلاق .

محسن يوسفي عضو انجمن اسلامي دانشجويان ، چهار ماه حبس تعزيري بابت تبليغ عليه نظام .

اردوان قرائتي عضو انجمن اسلامي دانشجويان ، بابت توهين به بسيج محکوم به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق .

کرامت حسين پور عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان ، به اتهام شرکت در منازعه دانشگاه محکوم به پرداخت 400000 ريال جريمه نقدي بدل از شلاق .

شاکيان اين دانشجويان عبارتند از : مدعي العموم ، بسيج دانشجوئي دانشگاه آزاد و دانشگاه ياسوج .

2ـ چهار دانشجوي عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه خواجه نصير مجدداً به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شدند . اين دانشجويان گردانندگان نشريه دانشجوئي توقيف شده " فرياد" مي باشند . اسامي آنها عبارت است از : روزبه شفيعي ، علي رحمتي نژاد ، مرتضي تقي پور و محمد شيروند . شاکي نامبردگان وزارت اطلاعات مي باشد. اتهامات آنها عبارتند از : اقدام عليه امنيت ملي ، توهين به ارکان نظام و مقدسات . گفتني است که اين دانشجويان در تير ماه 1380 دستگير و به مدت دو ماه در بند 209 اوين زنداني بودند .

3ـ سيد باقر اسکويي ، فرهاد بدري ، روح الله اسلامي ، فرهنگ عمري ، سعيد محمدي ، امير تفرشي و مهدي ايماني مهر از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت تهران به علت اعتراضات صنفي به کميته انضباطي دانشگاه احضار شدند . گفتني است اين احضار ها در راستاي داير شدن شعبه اي از دادگاه انقلاب در کميته هاي انضباطي دانشگاهها مي باشد .

4ـ عماد بهاور و نويد غلامي از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه يزد ، به دستور شعبه چهار دادگاه انقلاب يزد دستگير و زنداني شدند . همچنين سه دانشجوي ديگر به اسامي بهروز خالقي ، عليرضا فرخ نيا و آزاده ضياء به دادگاه انقلاب احضار شدند . شاکيان اين پرونده بسيج دانشجوئي و نهاد نمايندگي ولي فقيه مي باشند .

5ـ کورش صحتي و امير عباس فخرآور از فعالين جبهه متحد دانشجوئي به ترتيب به شش و هفت سال زندان محکوم شدند .

6ـ مهدي سنجري دانشجوي 20 ساله عضو جبهه دمکراتيک ايران به حکم شعبه 6 اجراي احکام دادگاه انقلاب ، جهت سپري کردن يک سال حبس تعزيري به زندان اوين منتقل شد .

7ـ بهنام عکاشه دانشجوي رشته عمران ، بر اساس رأي کميته انضباطي دانشگاه آزاد از يک ترم تحصيل محروم و به واحد بوشهر تبعيد شد .

8ـ نيما نديم و حسين نصيری دانشجوِيان رشته مکانيک دانشگاه چمران اهواز و عضو انجمن اسلامی دانشکده مهندسی ، توسط قاضی الماسی در دادگاه انقلاب خوزستان ، هر کدام به يک سال زندان محکوم شدند . اتهام نامبردگان بخاطر صدور بيانيه 26 آبانِ انجمن مربوطه در اعتراض به حکم اعدام هاشم آغاجری بوده است . اين دو تن را با چشمان بسته فقط به مدت 5 دقيقه محاکمه کرده اند .

9ـ کليه فعاليتهاي انجمن اسلامي دانشکده ميکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان به علت برگزاري " نشست دوستداران منطق و استدلال " بدون دريافت مجوز ، به حکم هيئت نظارت به مدت سه ماه به حالت تعليق در آمد .

ارديبهشت 1382

1ـ نشريه " خبرنامه فرهنگی " انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان توسط کميته نظارت بر نشريات دانشجويی توقيف گرديد. اين نشريه طی پنج سال گذشته 67 شماره متنشر شده بود . ( سايت امير کبير مورخ 25/2/82 )

2ـ نشست های انجمن های اسلامی دانشگاه های عباسپور ، بهشتی و الزهرا تحت عنوان " فاصله از قدرت و همراه ملت " به علت مخالفت نمايندگان ولی فقيه در دانشگاه ها لغو گرديد .( سايت خبری اميرکبير3/2/82)

3 ـ دکتر کيوان انصاری ، نائب دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير توسط شعبه 1403 دادگاه عمومی به پرداخت سه ميليون ريال جزای نقدی بدل از شلاق و حبس محکوم گرديد. اتهام نامبرده عبارت است از : نشراکاذيب و تشويش اذهان عمومی به علت اينکه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير در سومين سالگرد 18 تير ، " صدا و سيمای جمهوری اسلامی " را " سيمای " لاريجانی " ناميده بودند. ( ياس نو 6/2/82 )

4 ـ چماقداران بسيج دانشجويی ، جامعه اسلامی و انصار حزب الله به رفراندوم دانشجويی در رابطه با سه قانون اساسی پيشنهادی " پيش نويس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب" ، " قانون اساسی مصوب خبرگان اول " و " قانون اساسی مصوب سال 68 "  در دانشگاه بوعلی سينای همدان حمله کردند. بر اثر اين حمله تعدادی از دانشجويان زخمی و بيهوش شدند . از مجموع 5 صندوق رأی در پنج دانشکده اين دانشگاه 4 صندوق توسط چماقداران به آتش کشيده شد . ( اميرکبير 27/2/82 )

5 ـ ميثم امانی ، عبدالرحمان نادری و قاسم عطائی عظيمی سه تن از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار به دستور قاضی سيدی رئيس شعبه دوم دادگستری سبزوار بازداشت شدند . اتهام نامبردگان بدين شرح است : نشراکاذيب ، تشويش اذهان عمومی و توهين . شاکيان آنها عبارتند از شورای تأمين شهرستان سبزوار ، فرماندهی سپاه پاسداران ، تيپ 47 سلمان و بسيج شهرستان سبزوار . ( اميرکبير 31/2/82 )

6 ـ فخرالدين حيدريان دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه همدان اعلام کرد : بر اساس حکم هيئت نظارت دانشگاه بوعلی سينای همدان انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه به دليل برگزاری رفراندوم دانشجويی يک ماه از فعاليت منع شدند . ( خبرگزاری کار ايران 30/2/82 )

7 ـ عطا مرادی دانشجوی حقوق دانشگاه تهران , روزنامه نگار و از اعضای موسس " اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران " به دادگاه انقلاب احضار شد.( اطلاعيه صادره از سوی اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان 17/2/82 )

8 ـ حمله چماقداران بسيجی به همايش " جمهوری اسلامی ، تهديدها و فرصتها " که توسط انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در تالار شريعتی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده بود . هنگاميکه دکتر پيمان آغاز به سخنرانی نمود چماقداران فضا را متشنج کردند و در زمان سخنرانی حميد رضا جلائی پور جلسه را به هم زدند . تعدادی از دانشجويان مضروب شدند و فيلم بردار جلسه توسط 20 نفر از چماقداران مورد ضرب و شتم قرار گرفت . ( سايت رويداد 28/2/82 ) 

9ـ حميدرضا ايلخاني  دانشجوی دانشگاه آزاد تبريز و خبرنگار روزنامه " مردم سالاری " در تبريز در سالن آمفی تئاتر دانشگاه توسط عوامل رئيس دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت . علاوه بر نامبرده آيدين مولازاده دبير انجمن اسلامی دانشگاه آزاد و زنوزی دبير تشکل کانون وحدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

10 ـ  مهدی بنی عامريان عضو جبهه متحد دانشجويی و از نويسندگان روزنامه توقيف شده" گزارش روز" در شعبه 26 دادگاه انقلاب به يکسال زندان محکوم گرديد. نامبرده برای سپری کردن دوران حبس روانه بند 3 زندان اوين شد.( جبهه متحد دانشجويی 6/2/82 )

خرداد 1382

1ـ سعيد محمدی يزدی ، دبير سابق شورای صنفی دانشجويان دانشگاه علم وصنعت تهران به علت اعتراض به ناکارآمدی مديريت دانشگاه به کميته انضباطی وزارت علوم فرا خوانده شد . ( اميرکبير 3/3/1382 )

2ـ نيروهای انتظامی با شکستن شيشه های اتوبوس حامل 105 دانشجوی دانشگاه تربيت معلم سبزوار ، آنها را بازداشت کرده و در مکان نامعلومی مورد بازجوئی قرار دادند . نيروهای امنيتی با اخذ تعهد از دانشجويان آنان را آزاد کردند ولی چهار نفر از دانشجويان بنامهای ميثم امانی دبير انجمن اسلامی دانشجويان ، پوريان برايتان عضو شورای مرکزی انجمن ، علی صارمی و هادی مريخ را زندانی کردند . ( امير کبير 31/3/1382 ) 

3ـ بسيج دانشجويی به جلسه مجمع انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت تهران حمله کردند و اقدام به ضرب و شتم دانشجويان نمودند . چند تن از دانشجويان مجروح شدند . مأمورين حراست دانشگاه از چماقداران بسيج دانشجويی حمايت می کردند . ( اميرکبير 6/3/1382 )

4ـ حدود 300 تن از دانشجويان دانشگاه يزد در اعتراض به سياستهای فرهنگي دانشگاه و دخالت غير قانونی تشکل های وابسته به حکومت در تصميم گيريهای امور فرهنگی اقدام به تحصن کردند.( ايسنا 6/3/1382)

5 ـ  بر اساس حکم صادره از طرف هيئت نظارت بر فعاليتهای تشکلهای دانشجويی دانشگاه بوعلی سينای همدان ، انجمن اسلامی اين دانشگاه به علت برگزاری نظرخواهی در رابطه با رفراندوم در باره قانون اساسی، به مدت يکماه به حالت تعليق درآمد. (کيهان 11/3/1382 )

6ـ مجوز فعاليت انجمن کوتا توسط هيئت نظارت بر تشکل های دانشجويی دانشگاه خواجه نصير لغو شد . ( اميرکبير 12/3/1382 )

7ـ سعيد اردشيری ، رضا ميلان و حسين خداياری از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه کرمان به دادگاه انقلاب احضار شدند . اتهامات اين دانشجويان عبارت است از : نشراکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی ، توهين به مقامات بلند پايه نظام و مقام رهبری و تبليغ عليه نظام . (اميرکبير 12/3/1382 )

8ـ بر اساس حکم صادره از جانب کميته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی ايران ، سه دانشجو بنامهای آقايان فيجان ، شفيعی و قربانی هر يک به ترتيب به مدت دو ترم و يک ترم محروميت از تحصيل و اخطار کتبی محکوم شدند . جرم نامبردگان دفاع از فعاليت ها سياسی و فرهنگی در دانشگاه می باشد . ( اميرکبير 10/3/1382 )

9ـ بدستور دکتر رضايی رئيس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، از مراسم بزرگداشت دکتر علی شريعتی که با عنوان عصيان کوير از سوی انجمن اسلامی دانشجويان تدارک ديده شده بود ، ممانعت به عمل آمد . ( خبرگزاری ايلنا13/3/1382 )

10ـ چماقداران بسيج دانشجويی با حمله به جلسه سخنرانی دکتر فريبرز رئيس دانا و سعيد مدنی ، در دانشگاه بين المللی خمينی قزوين مانع سخنرانی آنها شدند . مأموران وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی هيچ تلاشی برای جلوگيری از آشوبگری چماقداران به عمل نياوردند . در اين حمله رئيس بسيج دانشگاه ، مسئول خوابگاه ها ، مسئول امور فرهنگی دانشگاه و رئيس کميته انضباطی

دانشگاه شرکت داشتند. ( اميرکبير 14/3/1382 )

11ـ انصار حزب الله مشهد به رهبری طلبه ای بنام حميد استاد ، مانع سخنرانی علی تاجرنيا نماينده مشهد در مجلس ، عبدالله مؤمنی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و هدی صابر از

فعالين ملی ـ مذهبی در دانشگاه مشهد شدند . ( ايسنا 20/3/1382 )

12ـ سيد سلمان ميرطالبی عضو کميته بحران و از دانشجويان متحصن در دانشگاه يزد توسط دو چماقدار عضو انجمن اسلامی دانشگاه با زنجير مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مجروح شد . (ايسنا 13/3/1382 )

13ـ اميرعباس فخرآور دانشجوی زندانی در زندان قصر تهران به علت نداشتن امنيت جانی در

زندان از تاريخ 18/3/82  اقدام به اعتصاب غذا نموده است . ( رويداد 20/3/1382 )

14ـ مهرداد لهراسبی از فعالين جنبش دانشجويی که در تيرماه 1378 دستگير و به 15 سال زندان محکوم شد ، با خواست آزادی کليه زندانيان سياسی و روند غير قانونی و غير انسانی برخوردها با آزادی خواهان و زندانيان سياسی ، در بند 3 زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده

است . (کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی 20/3/1382 )

15ـ نيروهای انتظامی شهرستان همدان 22 دانشجوی دختر و پسر رشته باستان شناسی دانشگاه بوعلی سينا را در ديوين واقع در دامنه های الوند به بهانه نداشتن مجوز بازداشت کردند . گفتنی است ، هفته قبل نيز مراسم جشن فارغ التحصيلی دانشجويان رشته شيمی همين دانشگاه  با دخالت نيروهای انتظامی به هم خورد . ( ايسنا 21/3/1382 )

16ـ دکتر تاجيک اسماعيلی معاون دانشجوئی دانشگاه تربيت معلم کرج اعلام نمود 9 تن از دانشجويان اين دانشگاه به  علت سازماندهی اعتراضات دانشجوئی به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند.(ايسنا 26/3/1382)

17ـ سه نفر از دانشجويان دانشگاه اميرکبير به نام های حسن تکامی ، حسن طوفان و محمد صادقی روز جمعه 23/3/1382 در کوی دانشگاه ربوده شده و تاکنون از وضعيت آنان اطلاعی در دست نيست . ( ايلنا 26/3/1382 )

18ـ روزبه شفيعی و محمد فرقدانی از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصير طوسی توسط ماموران دادگاه انقلاب بازداشت  شدند و اطلاعی از محل بازداشتشان در دست نيست. ( امير کبير 26/3/1382)

19ـ علی رضا خوشبخت ، محسن خسروی و يحيی صفی آريان از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينای همدان پس از اتمام حرکت اعتراضی دانشجويان در هنگام مراجعات به منزل توسط ماموران امنيتی لباس شخصی موتور سوار مضروب شدند. (امير کبير 26/3/1382)

20ـ 600 نفر از ماموران امنيتی لباس شخصی در ساعت 2 بامداد با چاقو و قمه به خوابگاه دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائی حمله کردند در اين يورش تعداد زيادی از دانشجويان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بيش از 70 نفر از دانشجويان با چاقو و قمه مجروح گشته و به بيمارستان شريعتی منتقل شدند. تعدادی از دانشجويان ناپديد شده و تمام درهای خوابگاه را شکستند و عده ای از دانشجويان را از طبقه بالا خوابگاه به پائين پرتاب کردند. ( خبرگزاری ايلنا 25/3/1382)

21ـ علی صادقی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصير با کپسول آتش نشانی توسط مأموران حراست دانشگاه مورد حمله قرار گرفت و چشم راست نامبرده به شدت آسيب ديد. ( امير کبير 26/3/1382)

22ـ مأموران امنيتی لباس شخصی به خوابگاه های چمران دانشگاه تهران حمله کرده ، اقدام به تخريب دربها و شکستن شيشه ها و ضرب و شتم دانشجويان نمودند . مهدی خيامی از دانشجويان ساکن ساختمان 70 را بعد از ضرب و شتم شديد بازداشت کردند. ( امير کبير 24/3/1382)

23ـ محمدصادق اسفندياری ، نويد هاشمی ، احمد مشکاتی ، مهدی شيرزاد ، امين بزرگيان ، ميثم جولايی و محمدرضا جلائی پور از دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط نيروهای امنيتی بازداشت و يا ربوده شدند . ( اميرکبير 28/3/1382 )

24ـ مهدی امين زاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در حين مراجعت از مراسم بزرگداشت دکتر شريعتی در حسينيه ارشاد توسط مأموران امنيتی در تقاطع خيابان ميرداماد ربوده شد . همسر نامبرده با استفاده از گاز مخصوص بيهوش شد . ( اميرکبير 29/3/1382 )

25ـ بنا به گفته علی اصغر خداياری معاون دانشجويی دانشگاه تهران ، 32 دانشجو توسط مأموران اطلاعاتی و امنيتی بازداشت شدند . ( ايسنا 28/3/1382 )

26ـ انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران اسامی تعدادی از دانشجويان بازداشت شده را به اين شرح اعلام کرد : 1 ـ محمود محمدی نيک ( دانشکده فنی ) 2 ـ تقی امانی (حقوق ) 3 ـ عماد حسين زاده (گرافيک ) 4 ـ سعيد نوروزی ارغندی 5 ـ وحيدرضا قدمياری (فنی ) 6 ـ مهدی قريشی 7 ـ مهدی محمدی پور 8 ـ محمدرضا جمالی راد (عمران) 9 ـ احمد مصطفوی (رباتيک ) 10 ـ خالد بايزدی ( زبان ) 11 ـ محمدجواد صداقت ( مديريت صنعتی ) 12 ـ سيد حنيف نبوی ( مکانيک ) 13 ـ محمد حسن ملايمی 14 ـ روح الله بدری ( تاريخ ) 15 ـ کورش نصيری 16 ـ سيدمهدی تجدد 17 ـ کريم اسکندری 18 ـ ياشا صمدی 19 ـ لطيف نيک نژاد (تاريخ ) 20 ـ فاتح سرشار ( ادبيات عرب ) 21 ـ مرتضی چراغی ( هنر) 22 ـ محمد بحرانی (نمايش ) 23 ـ اميرحسين اعتمادی (فنی ) 24 ـ علی کاظمی ( هنرها) 25 ـ ميثم رشيدی (اقتصاد) 26 ـ رضا خانی پور راد (معماری ) 27 ـ محمدحسين اجدادی (فنی) 28 ـ سعيد قاسمی نژاد (فنی) (ايسنا 28/3/1382 )

27ـ مأموران امنيتی لباس شخصی به خوابگاه دانشجويان دخترو پسر دانشگاه تبريز حمله کرده و اقدام به ضرب و شتم آنان نمودند.درضمن پنج عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز به علت شرکت در تظاهرات توسط نيروهای امنيتی دستگير و دو تن ديگر از دانشجويان ناپديد شدند . ( اميرکبير 29/3/1382 )

28ـ تظاهرات دانشجويان تربيت معلم حصارک کرج و مردم در گوهردشت کرج مورد حمله نيروهای امنيتی لباس شخصی قرار گرفت و عده ای از آنها دستگير شدند. ( امروز 26/3/1382 )

29ـ ابوالفضل فاتح مدير خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) توسط ماموران نيروهای انتظامی در کوی دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. وی در اين حمله به شدت از ناحيه سر ، پا و صورت مجروح شد علاوه بر نامبرده چند تن ديگر از خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری های ايسنا و کار توسط ماموران امنيتی لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ( خبرگزاری ايلنا 25/3/1382)

30ـ پنجاه تن از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه تربيت معلم سبزوار  که قصد تحصن در فرمانداری را داشتند توسط مأموران نيروی انتظامی ، بسيج و اداره اطلاعات دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شدند. علت تحصن دانشجويان لغو سخنرانی ناصر آملی سردبير روزنامه توقيف شده توس در مراسم بزرگداشت دکتر شريعتی بود. (امير کبير  29/3/1382

31ـ عبدالرحمان نادری عضو شورای مرکزی و علی رجبی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار توسط موتورسواران نيروهای حزب الله و بسيج مورد ضرب و شتم و تهديد قرار گرفتند. ( امير کبير 29/3/1382 )

32ـ سيد محمد باقر ذکايی اسکويی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به حکم دادگاه انقلاب توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگير شد. (خبرگزاری ايلنا 30/3/1382 )

33ـ مجتبی نجفی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی توسط مأموران امنيتی بازداشت شد. ( امير کبير 30/3/1382 )

34ـ علی اصغر خداياری معاون دانشجويی دانشگاه تهران اعلام کرد آقای حسين نعمتی دانشجوی فوق ليسانس علوم اجتماعی که توسط مأموران امنيتی مجروح شده بود به همراه محسن فاتحی دانشجوی رشته جامعه شناسی و روح الله بدری دانشجوی تاريخ در راه بيمارستان توسط مأموران امنيتی لباس شخصی دستگير شدند . ( ايسنا 22/3/1382 )

35ـ احسان مصلی و امير راعی فر از اعضای انجمن اسلامی دانشکده پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به حکم کميته انضباطی اين دانشگاه برای مدت يک ماه تعليق شدند . (امروز 22/3/1382 )

36ـ هيئت نظارت برفعاليت های تشکل های دانشجويی ، تمامی فعاليت های انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اروميه را غير قانونی اعلام کرد . به علت صدور بيانيه ای از سوی اين انجمن در رابطه با اوضاع ايران ، کليه فعاليت های اين انجمن ممنوع و مجوز آن لغو شد . (اميرکبير 13/3/1382 )    

37 ـ کورش صحتی ، عضو شورای مرکزی جبهه متحد دانشجويی در دادگاه تجديد نظر توسط شعبه 21 دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم شد . وی در فروردين ماه توسط وزارت اطلاعات دستگير شده بود . ( ايسنا 8/3/1382 )

38ـ تجمع دانشجويان دانشگاه اورميه در پرديس شهر توسط نيروهای انتظامی محاصره و 250 نفر از آنان با سه دستگاه اتوبوس به مکان نامعلومی منتقل شدند . ( سايت اميرکبير 31/3/1382)

39ـ نيروهای انتظامی شهرستان يزد با پرتاب گازاشک آور و گازهای دودزا و فلفل با دانشجويان متحصن و مردم حامی آنها درگير شده و 16 نفر از دانشجويان را بازداشت کرده و در زندان مورد ضرب و شتم قرار دادند . در همين حال از سرنوشت 24 دانشجوی دانشگاه يزدکه در حوادث اخير دستگير شده اند اطلاعی در دست نيست . ( سايت امير کبير 31/3/1382 )

40ـ مصطفی خسروی و روح الله روحانی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند . ( ايلنا 31/3/1382 )

41ـ در پی اعتراضات دانشجويان دانشگاه بهشتی ، 55 نفر از آنان به دادگاه انقلاب احضار شدند . 47 نفر از آنها پسر و 8 نفر دختر هستند. اسامی برخی از آنها عبارت است از آقايان: شهرام روحی ، کورش جعفری ، جواد رضائی و خانمها : فاطمه بلبل پور ، بک جوانی و شکرائی . ( ايلنا 31/3/1382)

42ـ بابک اسماعيلی ، اميد نجفی و محمد رضا مروج دانشجويان رشته دامپزشکی دانشگاه اروميه در تجمع جمعه شب دانشجويان ، مفقود شدند . ( ايسنا 30/3/1382 )

43ـ پريسا نصرت آبادی دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سردبير نشريه دانشجوئی جوان توسط ماموران امنيتی لباس شخصی ربوده شد . از محل بازداشت وی اطلاعی دردست نيست . (اميرکبير 31/3/1382 ) 

 

                  

 

برگشت