کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 
بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

 

Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. - VR 5908

 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد

 

10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر را گرامی میداریم

سخنرانی، بحث و گفتگو

موضوع جلسه : حقوق بشر و ایران

سخنرانان:

آقای صادق فیروزمند :   تاریخچه ی حقوق بشر

آقای محمد حسن ذوالقدر:   تقابل مذهب و حقوق بشر

آقای امید رفیعی:   حقوق بشر و موقیت کنونی آن در ایران

 

نمایشگاه کاریکاتورهای سیاسی:

آقای محمد حسن ذوالقدر: "طناب اسلام"  

زمان: 3 دسامبر 2006 ساعت 16:00 الی 19:00

مکان: هانوفر دفتر کانون دفاع از حقوق بشر در ايران نمايندگی هانوفر ( IIK )

C/O Kulturzentrum IIK

Zur Bettfedernfabrik 1

30451 Hannover

هماهنگ کننده: الهه آریانپور 01623920069

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی هانوفر

 

 

برگشت