کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

گزارشی از تجمع اعتراضی در ژنو، در برابر سازمان ملل متحد


امروز 25 مارس 2004 به دعوت فعالین حقوق بشر ایرانی در اروپا و امریکای شمالی ، در ژنو ، در میدان ملتها ، مقابل سازمان ملل تجمع اعتراضی علیه ؛
 

وضعیت عمومی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ،

فضای رو به افزایش اختناق در ایران ،

زندانی شدن روشنفکران و شخصیتهای سیاسی توسط دادگاههای فرا قانونی و فاقد صلاحیت ،

بازداشت نوجوانان، جوانان و دانشجویان ،

عدم آزادی وجدان ، بیان و مطبوعات و توقیف مطبوعات وبازداشت بی وقفه روزنامه نگاران ،

تهدید و ارعاب خانواده های زندانیان سیاسی ،

پی گرد ، بازداشت و حبس شهروندان ایران زمین به جرم باورهایشان و ........
.
با حضور دهها تن از ایرانیان از ساعت 2 بعد از ظهر برگزار شد .

در حین انجام این تظاهرات ایستاده ، مدارکی در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر و .... به مسئولین سازمان ملل تحویل داده شد.

در پایان این تجمع ، قطعنامه آن به زبانهای فارسی و فرانسوی برای شرکت کنندگان قرائت شد . در قسمتی از قطعنامه آمده است :

ما شرکت کنندگان در همایش امروز به دعوت فعالین حقوق بشر ایرانی در اروپا و آمریکای شمالی، در ژنو، در برابر سازمان ملل متحد،

بر تقاضای خود مبنی بر :

1 ـ محکوم ساختن استمرار نقض حقوق بشر به شکل گسترده و برنامه ریزی شده درجمهوری اسلامی ایران،

2 ـ تعیین یک گزارشگر ویژه از سوی سازمان ملل برای نظارت دائمی بر رعایت حقوق بشر در ایران ،


تاکید می ورزیم ، تا بدینوسیله ضمانت بیشتری در جهت تحقق خواستهای عاجل ملت ایران فراهم آید .


           


نمایندگانی از اتحادیه پناهندگان ایرانی ـ سوئیس ، بنابر وظیفه ، در جهت افشای بیش از پیش جمهوری اسلامی وهمکاری با نهادهای حقوق بشری در این همایش شرکت فعال داشتند .

اتحادیه پناهندگان ایرانی ـ سوئیس
 

برگشت