کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

 

گردهمايي اعتراضي تشكل هاي ايرانيان ساكن اروپا، آمريكا و كانادا در برابر ساختمان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل

جمشيد زند (راديوفردا): امروز تظاهراتي از سوي گروهها و تشكلهاي ايرانيان در اروپا، كانادا و آمريكا در برابر ساختمان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برپا خواهد شد. كميسيون حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته بررسي سالانه خود از وضعيت خود در جهان و از جمله در ايران را آغاز كرد. همكارم شهرام ميريان در آغاز گفتگويي با منوچهر شفايي، يكي از برگزاركنندگان اين حركت اعتراضي درباره خواسته هاي تظاهركنندگان پرسيده است.

منوچهر شفايي: خواسته ما محكوم كردن جمهوري اسلامي به عنوان ناقض دائمي حقوق بشر است و مطلب دوم ما خواهان اين هستيم كه يك گزارشگر ويژه در ايران مستقر شود براي جلوگيري از نقض حقوق بشر و گزارشي را رد كند به سازمان ملل تا بتوانند جلوي اين كارها را بگيرند و خواسته نهايي ما آزادي تمام زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران است، انحلال دادگاههاي انقلاب اسلامي يا اسامي مختلفي كه دارند و تمامي نهادهايي كه مردم را سركوب مي كنند به اسم منكرات يا به اسم انصار حزب الله و دهها نيروهاي مختلف ديگري كه متشكل هستند.

شهرام ميريان (راديو فردا): آقاي منوچهر شفايي، كانون شما پيش از آنكه در برنامه امروز شركت كند، در اين حركت اعتراضي شركت كند، 53 نامه به 53 كشور نوشته. ممكن است در اين باره توضيحاتي به ما بدهيد؟

منوچهر شفايي: ما براي اينكه بتوانيم كارمان را بهتر انجام دهيم، از يك ماه قبل اقدام به اين كرديم كه به 53 كشور كه نمايندگان سازمان ملل هستند براي راي گيري، براي اينكه ذهن آنها بيشتر روشن شود و بيشتر آگاه شوند و به خواسته هاي ما آگاه شوند، ما نامه هايي به تمامي سفارتخانه هاي آنها در آلمان فرستاديم و به آنها اعلام كرديم كه جمهوري اسلامي ناقض حقوق بشر است و براي اين هم مداركي را پيوست كرديم.

از جمله مداركي كه پيوست كرديم، چون اين فعالان حقوق بشر همه ماهه ليستي تهيه مي كنند به عنوان گزارش ماهيانه نقض حقوق بشر در ايران كه گزارش شش ماهه آن را ما به زبان انگليسي ترجمه كرده بوديم، آن را پيوست كرديم، گزارش يك ساله دانشجويان را كه تحت شكنجه قرار گرفته بودند، ليست كرديم اساميشان را از نوامبر سال 2002 تا اكتبر 2003 كه آن را هم ما به زبان انگليسي گزارش كرديم، گزارش آقاي ليگابو كه نماينده سازمان ملل بود براي آزادي بيان در ايران، گزارش را درست ده مارس تحويل همين كميسيون دادند، همان گزارش را هم ما دوباره پيوست كرديم و نتيجه راي سازمان ملل در محكوميت جمهوري اسلامي در ماه نوامبر هم پيوست كرديم.

ما اين چهار مورد را پيوست كرديم به اضافه اين كه توضيح هم در رابطه با برخي از موارد نقض حقوق بشر به اينها اعلام كرديم و از آنها درخواست كرديم كه ايران را محكوم كنند و اجازه دهند كه ايران بتواند يك كشوري شود كه حقوق بشر در آن رعايت شود.

شهرام ميريان (كلن)، مصاحبه با منوچهر شفايي (ژنو)

http://www.radiofarda.com/iran/archive/2004/03/25032004.asp#95782

برگشت