کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی

 

گزارش ماهانه (اسفند1382) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران

 

فرا رسيدن عيد نوروز را به همه ايرانيان شاد باش می گوييم و اميدواريم تبريکات صميمانه مارا پذيرا باشيد . روز نو وسال نو بر همگی شما مبارک باد . در ضمن از کليه کسانی که با ارسال پيام نوروزی مارا سرافراز نمودند ، کمال تشکر را داريم و متقابلاً به همه آنها شادباش می گوييم .

 نهادهای مدافع حقوق بشر !

ايرانيان آزاده و مبارز !

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گردآوری شده است به اطلاع می رسانيم :

 1 ـ اسماعيل چراغی ، مصدق کشاورز ، مجتبی صانع و عليرضا سلطانی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه يزد به جرم پخش اطلاعيه در رابطه با عدم شرکت در انتخابات مجلس توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند. چراغی و کشاورز پس از 2 روز با قيد وثيقه آزاد شدند ولی صانع و سلطانی همچنان در زندان بسر می برند. ( شرق 29/11/82 )

 2 ـ سبحانی عضو انجمن اسلامی دانشجويان پيرو خط امام دانشگاه يزد به جرم پخش بيانيه ای در رابطه با عدم شرکت در انتخابات مجلس توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد و پس از پنج روز با قرار وثيقه پنج ميليون تومانی از زندان آزاد شد. گفتنی است يک دانشجوی ديگر که همراه با نامبرده دستگير شده بود ، همچنان در زندان بسر می برد. ( ايسنا 1/12/82 )

 3 ـ بهرام فياضی ، رضا آل محمد از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شيراز و سعيد رحيمی مقدم عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت شعبه استان فارس توسط نيروهای انتظامی دستگير شدند. ( ايلنا 2/12/82 )

 4 ـ محمد علی عبادی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران به جرم شرکت در اعتراضات خردادماه سال 82 مجدداً به شعبه 2 دادياری دادسرای کرج احضار شد. ( ايسنا 4/12/82 )

 5 ـ قاسم عطايی عظيمی ، عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوارکه به اتهام نشر اکاذيب ، تشويش اذهان عمومی و توهين به نيروی انتظامی ، به 6 ماه زندان محکوم شده بود ، توسط مأموران نيروی انتظامی مشهد دستگير و راونه زندان وکيل آباد شد. ( ايسنا 19/12/82 )

 6 ـ محمد فرقدانی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی به علت شرکت در اعتراضات خرداد ماه 82 به شعبه 6 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. ( ايلنا 16/12/82 )

 7 ـ پيمان عارف دانشجوی دانشگاه تهران ، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به علت شرکت در اعتراضات دانشجويی 16 آذر 81  و خرداد 82 در شعبه 26 دادگاه انقلاب توسط قاضی حداد مورد بازجويی قرار گرفت . ( ايسنا 17/12/82 )

 8 ـ ياشار کريمی دانشجوی دانشگاه بوعلی سينای همدان ، مدير مسئول نشريه دانشجويی ايلديرم ( رعد وبرق ) ، به اتهام توهين به حکم شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان همدان ، به يک سال حبس تعليقی به مدت 2 سال محکوم شد. ( ايسنا 18/12/82 )

 9 ـ فاراب صميمی دانشجوی دانشگاه اسلامی کار ، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه شد. نامبرده در اعتراضات دانشجويی خرداد ماه دستگير و حدود پنج ماه در زندان بود و سپس با قرار وثيقه از زندان آزاد شد. ( ايسنا 13/12/82 )

 10 ـ جمشيد خاتمی دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد و مدير مسئول نشريه دانشجويی جامعه با شکايت يکی از کانديداهای مجلس به دادگاه احضار شد. ( ايسنا 13/12/82 )

 11ـ حسنعلی ورزنده عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران به اتهام اقدام عليه امنيت کشور در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی محاکمه شد . ( ايسنا 9/12/82 )

 12ـ آرش هاشمی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف به اتهام اقدام عليه امنيت ملی ، برهم زدن نظم و آسايش کشور و درخواست تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی  به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد. ( ايسنا 9/12/82 )

13ـ خيبر دادبين عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی به علت دفاع از حقوق انسانی هاشم آغاجری در آبان 81 ، در دادگاه تجديد نظر به يک سال زندان تعليقی محکوم شد . ( ايسنا 7/12/82 )

 14ـ مجتبی بخشنده ، رضا رستمی خزايي و رضا حسنی پدرام از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم در حال بازگشت از مراسم سالگرد دکتر محمد مصدق توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. ( ايلنا 14/12/82 )

 15ـ هادی اميری دانشجوی دانشگاه خواجه نصير به اتهام اقدام عليه امنيت ملی با شکايت مدعی العموم به  شعبه 8 بازپرسی دادگاه انقلاب تهران احضار شد. ( ايلنا 13/12/82 )

 16ـ پيمان پيران عضو شورای مرکزی اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران توسط نيروهای دادگاه انقلاب دستگير و به زندان قصر منتقل شد. ( اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران 17/12/82 )  

17 ـ روزبه شفيعی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصير ، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی با شکايت مدعی العموم در شعبه 8 دادگاه انقلاب مورد بازجويی قرار گرفت و با قرار کفالت تا جلسه بعدی آزاد شد. ( ايسنا 20/12/82 ) 

 18ـ مهدی حبيبی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير به جرم شرکت در اعتراضات دانشجويی خردادماه 82 به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. ( ايسنا 20/12/82 )

 19ـ اکبر نوری دانشجوی دانشکده ادبيات دانشگاه تهران به جرم شرکت در اعتراضات دانشجويی خردادماه 82 به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد. ( ايسنا 20/12/82 )

 20ـ رضا عامری نسب عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شيراز به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليتهای تبليغی عليه نظام و به نفع گروه های مخالف از طريق نگارش و تدوين نامه خطاب به کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد، برگزاری رفراندوم نمادين در دانشگاه ، اخلال در نظم و آرامش عمومی از طريق اعتصاب غذا در دانشگاه و تحصن در برابر قوه قضائيه با شکايت مدعی العموم در شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران به 7 ماه زندان و 10 ضربه شلاق تعليقی محکوم شد. ( ايسنا 24/12/82 )

 21ـ محمدرضا نسب عبداللهی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه رفسنجان ، به جرم نوشتن مقاله ای به تاريخ آذر 80 در اعتراض به بازداشت علی افشاری در نشريه دانشجويی توقيف شده نقطه سرخط با شکايت بسيج دانشجويی و مدعی العموم به دادگستری رفسنجان احضار شد.(ايسنا 24 /12/ 82 )

 22ـ عبدالله مومنی دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت (طيف علامه) به اتهام توهين به مقامات ارشد، اقدام عليه امنيت کشور ، تشويش اذهان عمومی ، شرکت درتجمعات غير قانونی و تعطيلی کلاسها در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.( ايلنا 25/12/82 )

 23ـ نشريه دانشجويي وقايع اتفاقيه که توسط دانشجويان دانشگاه تهران منتشر مي شد به علت چاپ نامه انتقادی يکی از دانشجويان خطاب به علی خامنه ای ولي فقيه توقيف شد. ( روشنگری 11/12/82 )

 24ـ موسوی لنگرودی مدير مسئول نشريه گلبانگ و فريدون گل افرا مدير مسئول ماهنامه کشاورز جهت محاکمه به شعبه 1083 دادگاه مطبوعات احضار شدند. ( مهر 2/12/82 )

 25ـ مديران مسئول روزنامه های توقيف شده بنيان و هم ميهن ، به شعبه 1083 دادگاه مطبوعات احضار شدند. ( ايسنا 2/12/82 )

 26ـ عيسی سحرخيز مدير مسئول ماهنامه آفتاب به جرم چاپ مقاله ای در شماره 28 نشريه مذکور با عنوان درسهايی از ايران با شکايت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد. ( ايسنا 4/12/82 )

 27ـ هوشنگ محمد رحيمی فر مدير مسئول ماهنامه پيام شادی به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير زنان و اشاعه منکرات با شکايت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران محاکمه شد. ( ايسنا 4/12/82 )

 28ـ محمدصادق دوردگر مدير مسئول نشريه به سوی پيروزی به اتهام انتشار تصاوير و عکسهای خلاف عفت زنان با شکايت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد. ( رسالت 5/12/82 ) 

29ـ مهدی رحمانيان مدير مسئول روزنامه شرق به اتهام نشر اکاذيب با شکايت مدعی العموم در شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها توسط باز پرس حسين حسينيان مورد بازجويی قرار گرفت . ( ايرنا 6/12/82 )

 30ـ احمد نبوی مدير مسئول هفته نامه ندای اصلاحات به اتهام نشر اکاذيب و انتشار مطالب خلاف واقع با شکايت مدعی العموم و سازمان صدا و سيما در شعبه 1083 دادگاه مطبوعات به رياست قاضی محمد اسلامی مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايرنا 6/12/82 ) 

31ـ مدير مسئول ماهنامه لوتوس به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير زنان و اشاعه منکرات با شکايت مدعی العموم در شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران توسط بازپرس حسين حسينيان مجرم شناخته شد و پرونده به دادستانی ارجاع شد. ( ايسنا 6/12/82 )

32ـ مدير مسئول نشريه کوچه ما به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير زنان و اشاعه منکرات با شکايت مدعی العموم در شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، توسط بازپرس حسين حسينيان مورد بازجويی قرار گرفت . ( ايسنا 6/12/82 )

 33ـ محمد جندقي زاده مدير مسئول هفته نامه سينما ورزش به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير زنان و نشر منکرات با شکايت مدعی العموم ، در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی محمد اسلامی محاکمه شد. ( ايسنا 7/12/82 )

 34ـ عبدالرسول وصال مدير مسئول روزنامه ايران به اتهام نشر اکاذيب ، افتراء ، چاپ مطالب خلاف واقع و توهين با شکايت مدعی العموم در شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به رياست حسين حسينيان تفهيم اتهام شد. ( ايسنا 7/12/82 )

 35ـ ايرج جمشيدی سردبير زندانی روزنامه توقيف شده آسيا ، بطور غير علنی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. ( ايسنا 8/12/82 )

 36ـ مصطفی کواکبيان مدير مسئول روزنامه مردم سالاری ، با 9 فقره شکايت مدعی العموم در دادسرای شعبه جرايم کارکنان دولت و رسانه ها در تهران تفهيم اتهام شد. ( ايسنا 9/12/82 )

 37ـ فريدون عموزاده خليلی مدير مسئول هفته نامه چلچراغ در دادسرای جرايم کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجويی قرار گرفت . ( ايسنا 9/12/82 )

 38ـ فرشاد قربانپور دبير سرويس اقتصادی روزنامه گيلان امروز به جرم امضاء کردن نامه ای در اعتراض به انتخابات مجلس هفتم توسط نيروهای امنيتی دستگير شد. ( خبرنگاران بدون مرز 12/12/82 )

 39ـ مجيد قاسمی فيض آبادی مدير مسئول روزنامه نسيم صبا به اتهام تشويش اذهان عمومی و نشر اکاذيب با شکايت مدعی العموم به شعبه 3 دادگاه کارکنان دولت احضار شد. وی در ارتباط با پرونده ای ديگر در شعبه 1083 به پرداخت 300 هزار تومان جزای نقدی محکوم شد. ( ايلنا 13/12/82 )

 40ـ شهرام محمدنيا مدير مسئول نشريه وقت به اتهام اشاعه منکرات و مطالب خلاف عفت و استفاده ابزاری از تصاوير افراد پس از محاکمه در شعبه 1083 به رياست قاضی محمد اسلامی به 6 ماه حبس تعزيری ، پرداخت دو ميليون تومان جزای نقدی و لغو مجوز انتشار نشريه محکوم شد. ( ايسنا 18/12/82 )

 41 ـ فرامرز سيدآقايی نويسنده روزنامه ايران ، به اتهام نشر اکاذيب به خاطر انتشار گزارشی از نامه عده ای از مال باختگان پروژه ی فروش مغازه ، با شکايت يک شرکت تحت پوشش بنياد مسکن به دادسرای جرايم کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( انتخاب 24/12/82 )

 42 ـ شماره 18 هفته نامه قلم معلم به مدير مسئولی محمد خاکساری ، به علت پوشش اخبار و گزارشهای تحصن اخير فرهنگيان ، بدستور دادستان عمومی و انقلاب تهران توقيف شد. ( ايرنا 19/12/82 )

 43 ـ محمد نعيمی پور مدير مسئول روزنامه توقيف شده ياس نو با شکايت مدعی العموم در شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی کارکنان دولت توسط بازپرس حسين حسينيان بازجويی و تفهيم اتهام شد . وی با قرار کفالت 50 ميليون تومانی آزاد شد. ( ايسنا 20/12/82 )

 44ـ علی يوسف پور مدير مسئول روزنامه سياست روز و هفته نامه زرد کوه به اتهام نشر اکاذيب و انتشار مطالب خلاف واقع در شعبه 1083 دادگاه مطبوعات به رياست قاضی محمد اسلامی محاکمه شد. ستاد کل نيروهای مسلح ، مهدی خزعلی ، فرمانداری شهرستان فارسان ، فروشگاههای زنجيره ای رفاه ، معاونت فرهنگی دانشگاه شهر کرد ، رئيس دانشگاه شهر کرد ، وزارت آموزش و پرورش ، اداره آموزش و پرورش استان چهار محال و بختياری و شرکت مخابرات ايران از جمله شاکيان روزنامه سياست روز هستند.( ايسنا 20/12/82 )

 45 ـ علی صالح آبادی مدير مسئول روزنامه همبستگی ، به اتهام تبليغ عليه نظام ، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی با 18 مورد شکايت مدعی العموم در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ويژه جرايم کارکنان دولت بازجويي و تفهيم اتهام شد . ( ايسنا 24/12/82 )

 46 ـ بدستور قدمی بازپرس شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها ، هفته نامه طبرستان به مدير مسئولي مصطفي ناصحي به اتهام توهين به مقدسات ، تبليغ عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ، درج مطالب خلاف عفت عمومی و اشاعه منکرات توقيف گرديد. ( ايسنا 24/12/82 )

 47 ـ کيوان صميمی بهبهانی مدير مسئول ماهنامه نامه به جرم درج نظرات آقای حسينعلی منتظری در دادستانی دادگاه ويژه روحانيت مورد بازجويی قرار گرفت نامبرده آخوند نمی باشد. ( شرق 28/12/82 )

 48 ـ حبيب رحمانی خبرنگار روزنامه اعتماد در کرمان به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی با شکايت فرمانده اسبق نيروی انتظامی شهرستان راور ، در دادگاه به رياست قاضي انجم شعاع محاکمه شد. ( انتخاب 24/12/82 )

  49ـ محمدحسن علی پور مدير مسئول دوهفته نامه توقيف شده آبان به اتهام نشر اکاذيب و تشويش و تحريض گروه ها و افراد برای اقدام عليه امنيت ملی با شکايت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد. ( ايسنا 25/12/82 )

 50 ـ پيام فضلی نژاد روزنامه نگار ، سردبير هفته نامه سينما و دبير تحريريه هفته نامه رويداد هفته به اتهام اقدام عليه امنيت ملی ، توسط وزارت اطلاعات دستگير شد و پس از حدود سه هفته با قرار وثيقه آزاد شد. نامبرده در آبان ماه سال 81 توسط حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی بازداشت شد. پرونده وی به شعبه 1610 دادگاه عمومی تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران ارجاع شدو پس از مدتی با قرار وثيقه 150 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. ( ايسنا 3/12/82 )

 51 ـ عماد الدين باقی روزنامه نگار به اتهام نشر اکاذيب و توهين به علت سخنرانی در دفتر جبهه مشارکت و درج دو مقاله در روزنامه توقيف شده ياس نو با شکايت مدعی العموم در شعبه 6 بازپرسی دادسرای تهران مورد بازجويی قرار گرفت . ( ايلنا 13/12/82 )

 52ـ عليرضا علوی تبار سردبير روزنامه های توقيف شده صبح امروز و بنيان با شکايت مدعی العموم به دادگاه احضار شد. ( امروز 21/12/82 )

 53 ـ انصافعلی هدايت روزنامه نگار مستقلی که از دو ماه پيش در بازداشت بسر مي برد بدستور قاضي نقوی بازداشت وی يک ماه ديگر تمديد شد. هدايت بر اثر فشارهای وارده در زندان دچار خون ريزی معده شده است . (ايسنا 29/12/82 )  

 54 ـ محمدرضا علی حسينی نماينده نهاوند در مجلس شورای اسلامی به اتهام اهانت به شورای نگهبان و هئيت های نظارت با شکايت مدعی العموم ، در شعبه ششم دادسرای جرايم کارکنان دولت مورد بازجويی قرار گرفت. بازپرس حسين حسينيان حکم قرار مجرميت وی را صادر کرد. ( ايسنا 26/12/82 )

 55 ـ علی محمدنمازی نماينده لنجان در مجلس شورای اسلامی به اتهام توهين و نشر اکاذيب با شکايت سپاه پاسداران منطقه لنجان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد.    ( ايسنا 16/12/82 )

 56 ـ محسن آرمين نماينده مستعفی مجلس شورای اسلامی از تهران به اتهام توهين و نشر اکاذيب با شکايت مدعی العموم به بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب تهران احضار شد. ( ايسنا 26/12/82 )

 57 ـ الياس حضرتی ، نماينده مجلس شورای اسلامی و مدير مسئول روزنامه اعتماد برای پاسخگويی به 10 مورد شکايت مدعی العموم ، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد. ( ايسنا 16/12/82 )

 58 ـ محمدباقر باقری نژاديان فرد نماينده کازرون ، در مجلس شورای اسلامی با شکايت نيروی انتظامی به دادگاه احضار شد. ( ايسنا 17/12/82 )

 59 ـ غلام حيدر ابراهيمبای سلامی نماينده مجلس شورای اسلامی و مدير مسئول اسبق روزنامه همبستگی در شعبه 1083 دادگاه مطبوعات به رياست قاضی محمد اسلامی محاکمه شد . ( ايسنا 17/12/82 )

 60 ـ محمد قمی نماينده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی و مدير مسئول نشريه افق به دادگاه احضار شد .  ( ايسنا 17/12/82 )

 61 ـ حاصل داسه نماينده سردشت و پيرانشهر با شکايت نيروی انتظامی به دادگاه احضار شد. ( ايسنا 17/12/82 )

 62 ـ احمد شيرزاد نماينده اصفهان در مجلس شورای اسلامی به علت سخنرانی پيش از دستور در مجلس با شکايت مدعی العموم به دادگاه احضار شد . ( ايسنا 17/12/82 )

 63 ـ بهروز افخمی نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی ، به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و اهانت به مردم تهران ، با شکايت مدعی العموم به دادسرای کارکنان دولت احضار شد . ( امروز 18/12/82 )

 64 ـ رجبعلی مزروعی نماينده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با شکايت فرماندهی کل سپاه پاسداران به شعبه 8 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شد. ( امروز 19/12/82 )

 65 ـ محسن ميردامادی نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی با شکايت فرماندهی کل سپاه پاسداران به شعبه 8 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شد . ( امروز 19/12/82 )

 66 ـ علی تاجرنيا نماينده مشهد در مجلس شورای اسلامی با شکايت مدعی العموم به شعبه کارکنان دولت احضار شد. ( ايلنا 20/12/82 )

 67 ـ منصور سليمانی ميمندی نماينده شهربابک در مجلس شورای اسلامی به علت سخنرانی در رابطه با کشتار کارگران معترض معدن مس خاتون آباد توسط نيروی انتظامي، با شکايت عبداللهی قائم مقام نيروی انتظامی درشعبه دادسرای جرايم کارکنان دولت بازجويی شد. نامبرده پس از 24 ساعت بازداشت با وثيقه 50 ميليون تومانی از زندان آزاد شد . ( ايلنا 21/12/82 )

 68 ـ محمد رضا خاتمی نماينده مجلس شورای اسلامی از تهران با شکايت مدعی العموم جهت بازپرسي به دادسرای جرايم کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايسنا 26/12/82 )

  69 ـ به گفته مهرعلی کريمی استاندار کرمان ، عده ای از مردم معترض ، شهر زلزله زده بم توسط نيروهای امنيتی و انتظامی دستگير شده اند. گفتنی است به نوشته شرق ، حرکت اعتراضی مردم  در روز 14 اسفند ساعت 19 آغاز و پس از 6 ساعت توسط نيروهای امنيتی و انتظامی سرکوب شده است . ( مهر 16/12 82 )

 70 ـ در جريان اعتراضات مردم پيرانشهر 120 نفر توسط نيروی انتظامی دستگير و روانه زندان شدند. ( بازتاب 20/12/82 )

 71 ـ به گفته يکی از ساکنين شهر مريوان در مصاحبه با راديو فردا بيش از 300 نفر از مردم معترض شبانه توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند. ( راديو فردا 21/12/82 ) گفتنی است که بنابر گزارش سايت بازتاب ، هواداران حزب دمکرات کردستان ايران و سازمان کومله در خيابانهای مريوان راهپيمايی کردند. ( بازتاب 20/12/82 )

 72 ـ حدود بيست نفر از مردم معترض شهرستان بانه توسط نيروی ضد شورش و اطلاعات دستگير شدند. ( حزب دمکرات کردستان ايران 20/12/82 )

73 ـ قاضی محمد عرب رئيس شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان خواف اعلام کرد : 100 نفر از مردم معترض دستگير شده به اتهام اخلال در نظم عمومی ، تخريب اموال عمومی و خصوصي  و تمرد از فرمان مأموران محاکمه می شوند و10 نفر بعنوان متهمان اصلی اين پرونده در زندان بسر می برند. ( ايسنا 25/12/82 )

74 ـ نيروهای امنيتی 200 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات را در شهرستان پارس آباد  دستگير کردند. (اعتماد 7/12/82 )

75 ـ نيروی انتظامی به مردم معترضي که در مقابل فرمانداری شهرستان اردل تجمع نموده بودند با گاز اشک آور حمله کردند و تعدادی از معترضان زخمی شدند. ( جمهوری اسلامی 6/12/82 )

76 ـ براثر تيراندازی نيروی انتظامی به مردم معترض شهرستان فريدون کنار  در استان مازندران شصت وهشت نفر زخمی شده اند وضعيت 6 نفر از زخمي ها وخيم اعلام شده است ( اعتماد 25/12/82 )عبوری مدير کل روابط عمومی استانداری مازندران زخمی شدن تعدادی از معترضين و دستگيری عده ای از آنان را تائيد کرد.( ايلنا 25/12/82 ) محمدعلی پنجه فولاد گران استاندار مازندران گفت: يکي از شرکت کنندگان در تظاهرات شهرستان فريدون کنار  بر اثر تير اندازی نيروی انتظامی کشته شد. ( ايسنا 26/12/82 )

77 ـ بدنبال مرگ مشکوک افشين راد ، محسن مفيدی 35 ساله پس از تحمل 80 ضربه شلاق در زندان اوين ، چند روز پس از آزادی براثر سکته درگذشت. ( امروز 20/12/82 ) در اين زمينه نشريه کانادايي تورنتو استار گزارشي را به نقل از سازمان عفو بين اللمل و خانواده وی که ساکن کانادا مي باشند در تاريخ 8/12/82 منتشر کرد.  وزير مهاجرت کانادا از سازمان ملل متحد خواست در مورد يک شهروند که در زير مجازات شلاق در ايران جان داده است تحقيق کند .

78 ـ به گفته علی اصغر احمدی معاون امنيتی انتظامی وزير کشور بر اثر تير اندازی نيروی انتظامی به مردم معترض در شهرستان فيروز آباد 3 نفر کشته شدند. نماينده فيروز آباد در مجلس خبر دستگيری تعدادی از معترضين را تائيد کرد. (توسعه 6/12/82 )

79 ـ به گفته عيسی احمدی نيا نماينده شهرستان ايذه در مجلس شورای اسلامی بر اثر تيراندازی نيروی انتظامی به مردم معترض 4 نفر کشته ، دهها نفر زخمی و تعدادی دستگير شدند. ( آفتاب يزد 4/12/82 )

80 ـ حدود هشتاد نفر از مردم معترض شهرستان بوکان توسط نيروهای اطلاعاتی و امنيتی دستگير شدند . ( حزب دمکرات کردستان ايران 20/12/82 ) يکی از جوانانی که در تظاهرات مردم بوکان با تيراندازی نيروهای رژيم زخمی شده بود ، در مسير انتقال به شهر اروميه جان باخته است و يکی ديگر از زخمی شدگان در بيمارستان بستری است . ( حزب کمونيست کارگری 23/12/82 )

81 ـ در تظاهرات مردم شهرستان مهاباد براثر تيراندازی نيروی انتظامی يک نفر کشته و يک نفر مجروح و بيش از 15 نفر دستگير شدند. ( حزب دمکرات کردستان ايران 20/12/82 )

82 ـ بر اثر تيراندازی نيروی انتظامی در اطراف بانه ، علی فرجی فرزند رحمان کشته شد. (حزب دمکرات کردستان ايران 13/12/82 )

83 ـ اسماعيل يوسفی پناهجوی ايرانی که در تاريخ 13 فوريه به ايران بازگشت داده شده بود ، در تاريخ 28 فوريه جسد وی با سر شکسته پيدا شد. آقای مورتن چسم دبير کل سازمان پناهجويان نروژ مرگ يوسفی را مشکوک ارزيابی کرده و می گويد : ايران کماکان يک کشوری است که در آن نقض موارد حقوق بشر بسيار گسترده است . ( سازمان پناهجويان نروژ 21/12/82 ) در اين زمينه گزارش مفصلی در روزنامه نروژی Helgelands Blad  در تاريخ 10 و11  مارس 2004  درج شده است .

84 ـ شاهين براثر تعقيب نيروی انتظامی تهران در تصادف با يک اتومبيل کشته شد . ( قدس 19/12/82 )

 85 ـ محمدعلی فيروزی به جرم زنای به عنف ، آدم ربايی اطفال و عمل منافی عفت به حکم شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مرودشت و با تأييد شعبه 32 ديوانعالی کشور در ميدان معلم در ملاء عام به دار آويخته شد. ( کيهان 6/12/82 )

86 ـ کمال جبارپور به اتهام سرقت مسلحانه و قتل به حکم دادگاه عمومی مرند و با تأييد ديوانعالی کشور در ميدان مرکزی شهر در ملاء عام ، پس از تحمل 74 ضربه شلاق به دار آويخته شد. ( کيهان 16/12/82 )

87 ـ محمدرضا عابدينی 65ساله ، به جرم تجاوز ، بدستور قاضی هاشمی رئيس شعبه 1104 ، در زندان قصر به دار آويخته شد . ( اعتماد 7/12/82 )

88 ـ امير و 35 ساله ، به جرم داشتن سابقه سرقت مسلحانه بر اثر تيراندازی نيروهای انتظامی در تهران کشته شد. ( انتخاب 13/12/82 )

89 ـ بر اثر تيراندازی نيروی انتظامی به يک جوان 30 ساله در حال فرار ، در خيابان ميرداماد تهران کشته شد. ( انتخاب 9/12/82 )

90 ـ سعدالله ر 19 ساله و دلير م 24 ساله به جرم قتل بدستور قاضي حسن پور رئيس شعبه اول دادگاه بانه و با تائيد ديوان عالي کشور در زندان بانه بدار آويخته شدند. ( قدس20/12/82 )

91 ـ بر اثر تيراندازی نيروهای امنيتي رژيم به کاروانچي ها در منطقه شلماش از توابع شهرستان سردشت عبدالله نوکورداری کشته شد. ( راديو کومله 19/12/82 )

 92ـ يک مرد 40 ساله به جرم قتل در شهرستان ساری بدستور قاضی تقوی به اعدام در ملاء عام محکوم شد. ( ايران 14/12/82 )

93 ـ جمشيد زارعی فعال سياسی آذربايجانی ، در روز شنبه 6/12/82 دستگير و راونه زندان تبريز گرديد. وی از بازداشت شدگان مراسم 21 آذر سال جاری بود که با قيد ضمانت آزاد شده بود. اتهام وی راه اندازی تظاهرات و عضويت در تشکل غيرقانونی اعلام شده است . ( کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان 16/12/82 )

94 ـ فرهاد دوستي فعال سياسي در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 ماه حبس تعزيری محکوم شد. وی پيش از اين به يک سال حبس تعليقي محکوم شده بود که با حکم جديد اجرا خواهد شد. نامبرده از خرداد 82 در بازداشت بسر مي برد . ( اعتماد 7/12/82 ) 

95ـ وزارت اطلاعات با احضار پنج تن از دبيران کانون نويسندگان ايران ، مانع برگزاری مجمع عمومی سالانه کانون نويسندگان ايران شد. ( 8/12/82 )

96ـ علی محمد جهانگيری از فعالين ملی ـ مذهبی در انديمشک به علت امضاء بيانيه ای مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. ( رويداد 14/12/82 )

97 ـ خانواده سعيد ماسوری زندانی سياسی متهم به اقدام عليه امنيت ملی که از تاريخ 16 دی 79 در زندان بسر می برد و در 4 خرداد 81 به اعدام محکوم شده از همه نهادهای حقوق بشری برای لغو حکم اعدام او کمک خواستند و اعلام کردند : وزارت اطلاعات  به وی گفته است که او بايد اقدام به همکاری نمايد و توبه نامه مکتوب خود را به وزارت اطلاعات بدهد و اگر جز اين باشد  قاضی پرونده ، حکم اعدام او را نقض نخواهد کرد . ( خانواده ماسوری/ 12/ 1382 ) در همين زمينه منوچهر عدالتی مدير کل دفتر حوزه رياست و روابط عمومی سازمان زندانها گفت : سعيد ماسوری به جرم اخلال در امنيت ملی و همکاری با گروه منافقان ( مجاهدين ) از سال 1379 در زندان اوين تحمل کيفر مي نمايد. ( شرق 26/12/82 )

98  ـ يک زن سنندجی گفت : هفت سال و 6 ماه پيش شوهرم را به همراه چند نفر از دوستانش دستگير کردند و بعد از محاکمه ، قاضی دادگاه او را به پانزده سال حبس محکوم و به زندان اوين فرستاد من هر هفته به ديدنش می رفتم يکبار که برای ديدن او به زندان رفتم مأموران به من گفتند که نام شوهرم در بين زندانيان نيست ، هر چه اصرار کردم در جواب می گفتند پرونده ای به اين نام وجود ندارد. وی می گويد در تمامی اين 7 سال سرگردان بوده و به رغم اينکه دوستان همسرش آزاد شدند ولی هنوز از سرنوشت او اطلاع ندارد. زن مزبور می گويد دارای هشت فرزند هستم و در خانه های مردم کار می کنم و نبود شوهرم در اين سالها مشکلات زيادی را برای من و فرزندانم بوجود آورده است. ( اعتماد 16/12/82 )

99 ـ حجت زمانی فعال سياسی 27 ساله ساکن هفت چشمه ايلام ، که توسط سرويسهای امنيتی ترکيه دستگير و به ايران تحويل داده شد در زندان اوين تهران ، با خطر جدی اعدام روبرو می باشد . گفتنی است که پدر و دو برادر نامبرده در سالهای گذشته توسط رژيم جمهوری اسلامی اعدام شده اند. ( 16/ 12 /82 )

 100ـ تجمع زنان در پارک لاله تهران با موضوع اعتراض عليه خشونت با حمله نيروهای انتظامی و مأموران امنيتی لباس شخصی به خشونت کشيده شد. عد ه ای از جوانان شرکت کننده در اين مراسم دستگير شدند که اسامی برخی از آنان عبارتند از : معصومه اکبر بيگی ، هومن کاظميان ، کاوه مظفری و ارشاد عليجانی . ( زنان ايران 18/12/82 )

101 ـ عده ای از چماقداران حزب الله کرج به سرکردگی حاجی بخشی و علی تمامزاده ، به دفتر نشريه رايزن ، حمله کرده و اقدام به تخريب دفتر اين نشريه کردند . بابک حسينی سردبير ، بابک الحاقی مدير اجرايی و هومن حسينيان عضو تحريريه متهم هستند که برای خاندان پهلوی فعاليت می کنند. ( پيک ايران 16/12/82 )

102 ـ محسن سازگارا به اتهام تبليغ عليه نظام ، در شعبه 36 دادگاه تجديد نظر تهران به يک سال زندان محکوم شد. ( ايسنا 18/12/82 )

103 ـ عبدالله ناصری مدير عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران ( ايرنا ) ، در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران محاکمه شد . ستاد کل نيروهای مسلح ، نيروی مقاومت بسيج ، دادگاه انقلاب و مدعی العموم از جمله شاکيان نامبرده هستند . ( ايسنا 9/12/82 )

104 ـ عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت به اتهام تشويش اذهان عمومی به شعبه 6 دادسرای ويژه کارکنان دولت احضار شد. ( ايسنا 12/12/82 )

105  ـ داود باقری رئيس جبهه مشارکت ايران اسلامی اراک به علت نوشتن مقاله ای تحت عنوان کودتای سياه و کودتای سفيد و تحليل انتخابات مجلس هفتم در هفته نامه لاله سرخ با شکايت مدعی العموم به شعبه هفتم دادگاه عمومی اراک احضار شد . ( ايسنا 18/12/82 ) 

106 ـ محمدصادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان ايران به علت مصاحبه با راديو های بين المللی فارسی زبان ، به اتهام نشر اکاذيب با شکايت مدعی العموم در شعبه 58 دادگاه عمومی مشهد تفهيم اتهام شد. ( ايسنا 20/12/82 )

107 ـ حجت الاسلام طه مقدسی امام جمعه شهرستان محلات در استان مرکزی ، گردانندگان باشگاه بيليارد را تهديد کرد و گفت : در صورت تعطيل نشدن اين باشگاه با پوشيدن کفن به اتفاق افرادی که درد دين دارند اين محل را تخريب می کنم. ( اعتماد 5/12/82 )

108 ـ  بدستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  دو روز پيش از اکران عمومی فيلم مارمولک  به کارگردانی کما ل تبريزی  توقيف گرديد. ( مهر 28/12/82 )

109 ـ يک گروه متشکل از 22 زن و 30 مرد به اتهام فساد و فحشاء بدستورقوه قضائيه توسط نيروی انتظامی در تهران دستگير شدند. ( قدس 17/12/82 )

 

انجمن دفاع از حقوق بشر درایران مونترال کانادا : info@addhi.com www.addhi.com

کانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران - تورنتو كانادا : ctdhumanright@yahoo.com

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برمن- آلمان :info@vzvmiran.de www.bashariyat.de

کانون دفاع ازدمکراسی در ایران هلند : kdaddih@hotmail.com

کمیته اقدام برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران -  پاریس : irancalppo@free.fr -   irancalppo.free.fr

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد : info@komitedefa.org  - www.komitedefa.org  

 کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا : defendhriran_ca@yahoo.com

کمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ)  : noranali2003@yahoo.no

سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکور کانادا : yebarak@yahoo.ca

فعالان دفاع از حقوق بشر-  : Irantestimonyinfo@irantestimony.com  www.irantestimony.com -

کمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران اطریش : demokrasi9@yahoo.com

انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران فرانسه : rahaei@voila.fr www.rahaei.com

اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا : adhri1@yahoo.com

 

 

 

برگشت