کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

 

بازتاب همایش در سایر رسانه ها  

گزارش نسرين مهدوی: تظاهرات ايرانيان طرفدار حقوق بشر در ژنو[ذخيره فايل صوتی] (RealAudio)
گزارش نسرين مهدوی: تظاهرات ايرانيان طرفدار حقوق بشر در ژنو[فايل صوتی] (RealAudio)

http://www.radiofarda.com/iran/archive/2004/03/25032004.asp#95790

http://www.radiofarda.com/iran/archive/2004/03/25032004.asp#95782

http://i-u-r.blogspot.com/2004_03_01_i-u-r_archive.html#108028688607930660

    http://www.iran-chabar.de/1383/01/07/001.htm

http://news.iran-emrooz.de/more.php?id=3786_0_7_0_M

 http://web.peykeiran.com/net_iran/irnewsbody.aspx?ID=13196

http://web.peykeiran.com/net_iran/irnewsbody.aspx?ID=13191

شامگاهی   برنامه 25. 03. 2004  ژنو در بی بی سی

 http://www.roshangari.net/autosite/ds.cgi?art=20040326010441/20040326010441.html

http://www.panahjoo.com/Frakhan.pdf

قطعنامه تجمع اعتراضي در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو
 

http://www.freebatebi.com/index.php?subaction=showfull&id=1080299708&archive=&start_from=&ucat=&

برگشت