اطلاعیه و فراخوان ها

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران- نمایندگی گوسلار برگزار میکند:

10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

 

نمایشگاه کاریکاتور

 

طناب اسلام

از محمد حسن ذوالقدر

زمان : یکشنبه 22 اکتبر 2006 ساعت 12.00 الی 17.00

مکان : آلمان- بادهارتسبورگ Bad Harzburgروبروی سالن Bundheim Schluss

Dr.Hernrich-jasper  Str

Bündheim Jungendtrffs 12

38667 BadHarzburg

حرکت قطار از هانوفر   10.32   ورود به بادهارزبورک 11.53 برگشت از بادهارزبورک 17.15 به هانوفر

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی گوسلار

 

 

 

برگشت