اطلاعیه و فراخوان ها

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران- نمایندگی گوسلار برگزار میکند:

 

10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

 

نمایشگاه نقاشی سمبلیک

 

  مژده پورمحمودی

           قربانی حقیقت

 

زمان : یکشنبه 22 اکتبر 2006 ساعت 12.00 الی 17.00

مکان : آلمان- بادهارتسبورگ

Dr.Hernrich-jasper  Str

Bündheim Jungendtrffs 12

38667 BadHarzburg

حرکت قطار از هانوفر   10.32   ورود به بادهارزبورک 11.53

برگشت از بادهارزبورک 17.15 به هانوفر

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی گوسلار

 

 

برگشت