اطلاعیه و فراخوان ها

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران- نمایندگی گوسلار برگزار میکند:

10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

 

 سخنرانی، بحث و گفتگو  

 

 موضوع و سخنرانان:

خانم الهه آریانپور: از کمیته کودک و نوجوان

اعدام، چرا و چگونه

آقای خلیل رئیسی فرد: از کانون دفاع از حقوق بشر

نگاهی به اعدام و حقوق بشر در ایران

 زمان : یکشنبه 22 اکتبر 2006 ساعت 12.00 الی 17.00

مکان : آلمان- بادهارتسبورگ Bad Harzburg    روبروی سالن Bundheim Schluss

Dr.Hernrich-jasper  Str

Bündheim Jungendtrffs 12

38667 BadHarzburg

حرکت قطار از هانوفر   10.32   ورود به بادهارزبورک 11.53

برگشت از بادهارزبورک 17.15 به هانوفر

 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

                                                               نمایندگی گوسلار

 

 

 

برگشت