اطلاعیه و فراخوان ها

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو

در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران

12 ژوئن 2007

به مناسبت نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

 

در سال 1385 نقض حقوق بشر در ايران نسبت به سالهای گذشته روندی افزايشی داشته است. بنابر گزارش سالانه"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" - که عمدتاً مبتنی بر مطبوعات داخل کشور است - ، 1746 مورد نقض حقوق بشر در ايران اتفاق افتاده است. که در بر گيرنده موارد نقض حقوق فعالين اجتماعی و سياسی، کارگران، مطبوعات ، زنان و . . . است. 

بر مبنای اين گزارش 131 نفر اعدام  شده اند و 123 نفر حکم اعدام گرفته اند که بين آنها جوانان زير 18 ساله هم ديده می شود. سنگسار، شلاق زدن، قطع اعضای بدن، دستگيريهای دستجمعی، سرکوب تظاهرات و ... از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران است که در اين گزارش به آنها اشاره شده  است.

 

 در اعتراض به روند گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده نقض حقوق بشر در ايران و به مناسبت  نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، شبکه "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" با همراهی و همياری قربانيان نقض حقوق بشر در ايران، نهادهای حقوق بشر داخلی و خارجی و ديگر تلاشگران حقوق بشر ، تجمعی اعتراضی در تاريخ 12 ژوئن 2007  در مقابل دفتر اروپائی سازمان ملل در ژنو بر گزار می کنند.

 

اين تجمع اعتراضی تلاشی نمادين برای طرح، پيگيری و به نتيجه رساندن خواستهای ذيل است . لذا بدين وسيله از تمامی مدافعين حقوق بشر و قربانيان نقض حقوق بشر در ايران دعوت بعمل می آوريم، از خواستهای اين تجمع حمايت* و در آن شرکت نمايند تا  به همراه هم از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بخواهيم:

1.      نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کند،

2.      نظارت مجدد و ويژه ای را بر وضعيت حقوق بشر در ايران برقرار کند.

 

آدرس تجمع اعتراضی:

مکان: مقابل درب اصلی دفتر سازمان ملل در ژنو (Palais de  Nations)

زمان: 12 ژوئن 2007  شروع تجمع ساعت 14

 

"فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای  شمالی"

ihrnena@gmail.com

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا

FaalanHRC@yahoo.ca

انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران فرانسه

siterahaei@yahoo.com

انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک

kanon253m@yahoo.com

اتحادیه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا

updi@libero.it

اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا

adhri1@yahoo.com

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران- آلمان

info@bashariyat.de

شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران-آلمان

shafaei@azadegy.de

کانون دفاع ازدمکراسی در ایران هلند

HRIRNL@gmail.com

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد

info@komitedefa.org

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا

defendhriran_ca@yahoo.com

کمیته نوران (کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ)

komitenoran@yahoo.no

  سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکور کانادا

yebarak@yahoo.ca

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

kupg_iran@yahoo.de

کمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران اطریش

demokrasi5@yahoo.de

فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس

info@iranhr.ch

فعالان دفاع از حقوق بشر

Irantestimonyinfo@irantestimony.com

 

* لازم به ذکر است که تاکنون تعدای از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران و برخی از نهادهای حقوق بشری از این خواسته ها حمایت کرده اند. که لیست آنها در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

 

 

برگشت