اطلاعیه و فراخوان ها

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران_شاخه لر-الدنبورک برگزار می کند

 

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو

 

موضوع :

اقوامٍ جامعه ملی و اصول مردمسالاری

 

سخنرانان آقایان:

گلزار ، از مجامع اسلامی ایرانیان

منوچهر شفائی ، از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

زمان : 14 ژانویه 2006 ساعت 15.00

مکان : آلمان الدنبورک

Dritte Welt laden

August Str. 50

Oldenburg

 

هماهنک کننده: حسین رضی 0160 911 421 910

 

 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران- شاخه لر الدنبورک

 

 

برگشت