اطلاعیه و فراخوان ها

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار می کند                            

گزارش کاری ، پرسش و پاسخ

 

موضوع : گزارش عملکرد 30 ماهه هیئت رئیسه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و پرسش و پاسخ

سخنران : منوچهر شفائی ( رئیس هیئت رئیسه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران )

زمان : 2 اکتبر 2005 ساعت 15.00

مکان : برمن ( ساختمان فرهنگی لاگرهاوس )                                                                   Kulturzentrum Lagerhaus

Schildstraße 12 _ 19

28203 Bremen

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

 

برگشت