اطلاعیه و فراخوان ها

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر

 

به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شاخه هانوفر برگزار می کند

 

سخنرانی، بحث و گفتگو

 

موسیقی زنده به هنرمندی سیامک، رضی

 

موضوع :

حقوق بشر و نقش مردم

 

سخنران :

آقای گلزار، از مجامع اسلامی ایرانیان

زمان : 10 دسامبر 2005 ساعت 13.00 الی 17.00

مکان : آلمان هانوفر فاوست ( IIK )

هماهنک کننده: محمد متین

 

IIK e. V

Zur Bettfedernfabrik 1

30451 Hannover

 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران -  شاخه هانوفر

 

 

برگشت