کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

اطلاعیه و فراخوان ها

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار می کند

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو

 

موضوع :

حقوق پایمال شده نسل جوان ایران و راه حل بدست آوردن این حقوق

 

سخنران :

آقای گلزار ، از مجامع اسلامی ایرانیان

زمان : 4 دسامبر 2005 ساعت 15.00

مکان : آلمان برمن ( ساختمان فرهنگی لاگرهاوس )

 

هماهنک کننده: نصرالله رزمجوی آیرملوی

 

Kulturzentrum Lagerhaus

Schildstraße 12 _ 19

28203 Bremen

 

  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برگشت