کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

 

15 مای روز جهانی خانواده را گرامی داریم

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی هانوفر برگزار میکند

 

سخنرانی ، بحث و گفتگو

موضوع جلسه :

بررسی وضعیت خانواده در ایران کنونی

 

سخنرانان:

آقای جهانگیر گلزار: عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت

خانواده بر حقوق و آزادی

 

خانم الهه آریانپور:  از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

خانواده ایرانی در عرف و شرع

 

زمان: 20.5.2007  ساعت 15:00 الی 18:00

مکان: آلمان، هانوفر، مدرسه عالی اوانگلیش هانوفر

Evangelische Fachhochschule Hannover

Blumhardt Str. 2

30625 Hannover

هماهنگ کننده:  ناصر ودودی  0163 20 777 42

 

        

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی هانوفر 

 

 

برگشت