کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

در هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد

 

برنامه پیش بینی شده كانون دفاع از حقوق بشر در  ایران در سال 2006

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به همراه نمایندگی های مستقر در شهرها و کمیته های متشکله زیر مجموعه در سال 2006 ضمن استمرار و پی گیری اهداف گذشته و با اصرار بر شعار بر پائی خاصه مردم ایران مبتنی بر اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن قرار دارد . موارد مشروحه زیر به اجرا بگذارد بدیهی است در این راستا تلاش بشر دوستانه فعالین محترم کانون موجب حسن شهرت محل فعالیت خود گردیده بلکه در پیشبرد اهداف کانون موثر خواهد بود.

برنامه های پیش بینی شده

1. برگزاری جلسات اصلی کانون هر سه ماه یکبار با عنوان کنگره ( مارس ، یون ، سپتامبر و دسامبر ) و تجمع کلیه اعضا به منظور ارائه گزارشات و عملکرد مربوطه و بحث و تبادل نظر پیرامون نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و پیش بینی برنامه های سه ماه آینده .

2 . تشکیل جلسات منظم ماهیانه توسط نمایندگی ها

3 . برپائی تظاهرات صدور اطلاعیه و اعلامیه به مناسبت های مختلف توسط کانون و نمایندگی ها

4 . نشر ماهنامه بشریت توسط هیئت تحریریه

5 . جمع آوری آمار نقض حقوق بشر از رسانه های درون کشور و ارسال به موقع آن به رسانه های گروهی ، سازمان های سیاسی و اجتماعی ، قعالین حقوق بشر و ...

6 . پی گیری و مشاوره در امور پناهندگی و پناهجویان ایرانی

( مسئولین کانون و نمایندگی ها در روزهای کاری دوشنبه تا جمعه در دفاتر خود از ساعت 14 الی 17 آماده همکاری و همراهی با پناهندگان و پناهجویان می باشد .جهت تماس با مسئولین  میتوانید از ادرس www.bashariyat.de   استفاده نمائید  )

 

دسامبر 2005

Januar

اتفاقات ويژه ماه

                 زلزله اسفناک بم

     برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه

برگزاری تظاهرات در رابطه با سالگرد فاجعه زلزله بم

Februar

اتفاقات ويژه ماه

سالروز انقلاب 1357 و سواستفاده ملایان از دین 

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه

تظاهرات ایستاده یا دعوت از سخنران

März

يكشنبه  5   مارس  جلسه اصلی كانون (کنگره):

در اين جلسه  گزارش های 3 ماه گذشته كميته ها ، نمایندگان ، امورمالی ، هیئت تحریریه و هيئت رئيسه توسط مسدولین خوانده می شود .

 تصميم گيري و هماهنگي كارهاي كانون  براي 3 ماه آينده ،

 گزارش اخبار ماه های گذشته و تحليل آنها توسط اعضا کانون، 

سخنراني اعضاي كانون در رابطه  با مسائل  ايران و بحث آزاد ،

 

اتفاقات ويژه ماه

روز جهانی زن 8 مارس

کمیسیون ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جهت رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در جهان

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه

سخنرانی یا جشن به مناسبت روز زن

شرکت در کنگره فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی و مراسم ویژه در میدان ملل                                

April

اتفاقات ويژه ماه

برگزاری کنفرانس برلین و دستگیری سخنرانان ایرانی

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه

تظاهرات ایستاده به منظور پی گیری عدم اجرای حقوق بشر در ایران

Mai

اتفاقات ويژه ماه

                 روز جهاني كارگر

                 روز جهانی مطبوعات

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه

اول ماه مي  روز جهاني كارگر  شركت در مراسم با انگيزه افشاي ستم وارده به كارگران ايراني

Juni

يكشنبه 4  یونی  جلسه اصلی كانون (کنگره):

در اين جلسه  گزارش های 3 ماه گذشته كميته ها ، نمایندگان ، امورمالی ، هیئت تحریریه و هيئت رئيسه توسط مسدولین خوانده می شود .

 تصميم گيري و هماهنگي كارهاي كانون  براي 3 ماه آينده ،

 گزارش اخبار ماه های گذشته و تحليل آنها توسط اعضا کانون، 

سخنراني اعضاي كانون در رابطه  با مسائل  ايران و بحث آزاد ،

اتفاقات ويژه ماه

انتخابات ریاست جمهوری و بازي های نظام  

جنبش مردم خرمشهر در مورد مشكل آب  9 خرداد 

حرکت اعتراضی دانشجویان در خصوص پولی شدن دانشگاه که منتهی به حرکت مردم تهران و شهرهای دیگر گردید .     

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه

تظاهرات ایستاده و  گذاشتن   میز کتاب در خصوص  خمایت از اعتراضات دانشجوئی ، جنبش مردم خرمشهر و افشای انتخابات نمایشی تاریخ 12 یونی

Juli

اتفاقات ويژه ماه

                 12  تير1379 جنبش مردم آبادان جهت آب آشاميدني   گذاشتن   میز کتاب       

                 18 تير1378 جنبش دانشجوئي                                

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه

                 تظاهرات ایستاده و  گذاشتن   میز کتاب در رابطه جنبش آبادان   11 یولی       

  جلسه سخنرانی در رابطه با جنبش دانشجوئی  19 یا 26  یولی               

August

اتفاقات ويژه ماه

آغاز اعدام زندانيان سياسي در تابستان سال 1367  به دستور خميني                                 

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه

جلسه سخنرانی در رابطه با موضوع اعدام زندانيان سياسي به دستور خميني

September

يكشنبه 3  سپتامبر  جلسه اصلی كانون (کنگره):

در اين جلسه  گزارش های 3 ماه گذشته كميته ها ، نمایندگان ، امورمالی ، هیئت تحریریه و هيئت رئيسه توسط مسدولین خوانده می شود .

 تصميم گيري و هماهنگي كارهاي كانون  براي 3 ماه آينده ،

 گزارش اخبار ماه های گذشته و تحليل آنها توسط اعضا کانون، 

سخنراني اعضاي كانون در رابطه  با مسائل  ايران و بحث آزاد ،

اتفاقات ويژه ماه

در گيري دانشجويان و مردم خرم آباد با حزب الله و نيروهاي سركوب دولتي   

واقعه 11 سپتامبر 

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه

تظاهرات ایستاده و گذاشتن میز کتاب در رابطه با جنبش خرم آباد

واقعه 11 سپتامبر   در تاریخ  11 سپتامبر

Oktober

اتفاقات ويژه ماه

آغاز سال تحصیلی در ایران و وضعیت دانش آموزان و تفتیش عقاید از پایه

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه

تظاهرات ایستاده در اعتراض به وضعیت محصلین و دانشجویان و جوانان ایران

November

اتفاقات ويژه ماه

سلاخي شدن فروهرها توسط وزارت اطلاعات ( قتل هاي زنجيره اي ) 1377

  برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه

تظاهرات در رابطه با سلاخي فروهرها توسط وزارت اطلاعات سال 1377 ( قتل هاي زنجيره اي )  

Dezember

يكشنبه 3 دسامبر  جلسه اصلی كانون (کنگره):

در اين جلسه  گزارش های 3 ماه گذشته كميته ها ، نمایندگان ، امورمالی ، هیئت تحریریه و هيئت رئيسه توسط مسدولین خوانده می شود .

 تصميم گيري و هماهنگي كارهاي كانون  براي 3 ماه آينده ،

 گزارش اخبار ماه های گذشته و تحليل آنها توسط اعضا کانون، 

سخنراني اعضاي كانون در رابطه  با مسائل  ايران و بحث آزاد ،

 

اتفاقات ويژه ماه

     1 . روز جهاني حقوق بشر 10 دسامبر

     2 . ربودن و كشتن 2 روزنامه نگار و نويسنده مختاري و پوينده ( قتل هاي زنجيره اي ) 1377  

     3 . روز دانشجو به مناسبت 16 آذر      

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه

تظاهرات ایستاده و گذاشتن میز کتاب در رابطه با قتل مختاري و پوينده توسط وزارت اطلاعات  در سال 1377  ( قتل هاي زنجيره اي ) و 16 آذر روز دانشجو 

برگزاری مراسم روزجهانی حقوق بشر

یادآوری :

تاریخ ها و موضوعات انتخاب شده فقط پیش بینی می باشد و زمانی قظعی و قابل اجرا است که در جلسات منظم ماهیانه نمایندگی ها و کنگره ها تصویب و روش کار مشخص  شود .

 

کمیته روابط عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برگشت