کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس قانون و مذهب حاکم زن به عنوان نصف انسان محسوب می گردد عملاً بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و زیر پا گذاشته می شود .

بازهم معرفی این نظام سراپا جنایت و خیانت   

ماده 9 : احدی  نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود

 سه سال از حرکت دانشجویان و مردم شهر خرم آباد در حمایت از آنها که به خاک و خون کشیده شده ، می گذرد .

این پرونده هم حاکی از کشتار ، زندان ، شکنجه ، مفقودالاثر شدن بسیاری از مردم و دانشجویان می باشد . همچنان بدون نتیجه ، حاکی از دستگیری و محاکمه آمران و ابزار (لباس شخصی ها ، انصار حزب الله و سایر مزدوران) رژیم اسلامی می باشد .

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن یادآوری خاطره دستگیرشدگان و مفقودین برای افشای سیمای واقعی و گوشه ای از صدها موارد نقض حقوق بشر رژیم اسلامی  اقدام به برگزاری تظاهرات ایستاده ای نموده است .

 مکان :  جلوی درب اصلی بانهف

زمان :   27 سپتامبر 2003   از ساعت 14.30 الی 16.00 

نماینده کانون : عبدالله فولادلو   01725713108

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برگشت