آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 141

 

پشت جلد 27 تا 31 18 تا 26 10 تا 17 صفحه 3  تا 9 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب  

 موارد نقض حقوق بشر در ایران آبان ماه 1392            انسیه حنیف نژاد          3   

گزارش جلسه عمومی ماهیانه کانون                           امیرافشین حیدری      6

گزارش نقض حقوق زنان در آبان 1392                     ایدا سامانی              6

گزارش موارد نقض حقوق جوان و دانشجو آبان 92       سعید پژوهیان           8

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در آبان 1392      رضا زارعی            9

گزارش جلسه داخلی ماهیانه نمایندگی اسپانیا                فاطمه تابع بردبار      13

گزارش جلسه ماهیانه نمایندگی هانوفر نوامبر               صدیقه جعفری          13

گزارش جلسه داخلی ماهانه نمایندگی کیل نوامبر            یونس کیاهی             18

گزارش جلسه داخلی نمایندگی دانمارک در نوامبر          غلامرضا اخلاقی      19

گزارش جلسه داخلی‌ ماهانه نمایندگی‌ سوئیس                فرشاد لک               21

گزارش جلسه داخلی نمایندگی الدنبورگ –برمن            انسیه حنیف نژاد         22

پرده برداری از یک جنایت هولناک سپاه ...                 محمد علی خلیلی        27

مبانی حقوق بشر در قرآن                                        محمود نعیمی            28

جان در برابر جان، قانون قبیله ای در ...         شهرام مسعود وزیری            28

نگاهی به فرهنگ و هنر فولکلوریک قشقایی ...روح الله مرادی قشقایی            29

یادآوری قتل های زنجیره ای (حذف دگراندیش) علیرضا طاهرخانی                30

گزارش میز اعتراضی نمایندگی اسپانیا                       حسین کفایت حقیقی     31

  ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat