آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 127

 

پشت جلد 37 تا 43 32 تا36  از 22  تا 31 از 11 تا 21 از 3 تا 10 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب  

موارد نقض حقوق بشر در ایران شهریورماه 1391              صدیقه جعفری  3

صورتجلسه کانون دفاع از حقوق بشر هیئت برنامه ریزی         امیر افشین حیدری10

موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان درشهریورماه 1391       مهدیه آبائی 10

موارد نقض حقوق اقلیت های مذهبی شهریور ماه 1391                   ستاره سجادی11

گزار ش جلسه ماهیانه نمایندگی هانوفر سپتامبر  2012        مهرنوش اشترانی 12

 گزارش جلسه ماهانه نمایندگی گیسن سپتامبر 2012                             آذر جواد 19

گزارش ماهیانه نمایندگی اشتوتگارت سپتامبر 2012                       خواست خدائی22

گزارش میز کتاب در شهر کریش وایر سپتامبر 2012                          حمید مقدم22

گزار ش جلسه ماهانه نمایندگی هامبورگ  سپتامبر2012                امیر نیک‌23

انشای دانش آموز کلاس دوم دبستان                                              عارف خانی 32

روشنگری دراتاق تاریک سنت                                                  مهدی فراهانی33

تعطیلی سفارت کانادا، دستاورد حقوق بشر                              الهام تنگستانی پور34

نجوای دل                                                                            سارابنی حسن 35

روایتهای بی پایه ...  !!؟؟                                                   میترا کفایت حقیقی 35

سرزمین حسن                                                                       بهرام پنیاد بور36

علی مانده است و ....                                                              شهرام شادمانی37

تلاش زنان برای حقوق برابر                                        معصومه خواست خدائی37

باز آمد بوی مهر                                                                       حسناایزدی38

نسل کشی                                                                              امیر علیایی39

 یادداشتی بر فیلم " بی گناهی مسلمانان "                       کامران شریفپور سولگانی41

خودکشی در ایران و نقص مواد حقوق بشر                                 معصومه اعلمی42

  ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat