آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 125

 

پشت جلد 33 تا 39 25 تا32  از 19  تا 24 از 11 تا 18 از 3 تا 10 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب  

موارد نقض حقوق بشر در ایران تیرماه 1391             صدیقه جعفری        3

گزارش جلسه عمومی ماهیانه کانون یولی 2012           امیرافشین حیدری   11

صورتجلسه تاسیس نمایندگی اشتوتگارت             معصومه خواست خدایی 11

موارد نقض حقوق زنان در ایران تیرماه 1391            رضایار                11

موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان در تیرماه 1391  مهدیه آبائی           13 

موارد نقض حقوق دانشجو تیرماه 1391                     مسیح ایلچی زاده    14

موارد نقض حقوق پیروان ادیان در تیرماه 1391           مهسا سلطانی       15

صورتجلسه هماهنگی اعضای کمیته ادیان                      حجت ترابی        17

موارد نقض حقوق اقوام وملل ایرانی تیرماه 1391           مهدی داداش زاده  17

گزار ش جلسه ماهانه نمایندگی هامبورگ  یولی 2012      محمد گرکانی        19

گزار ش جلسه ماهیانه نمایندگی هانوفر یولی   2012      حمید مقدم نیا         24

صورتجلسه داخلی نمایندگی سوئد                                مینومهرفومنی       32

به نظر من تو آدم تاثیر گذاری هستی                             مهسا هزاوه          33

گزارشی از تظاهرات در هانوفر یولی 2012                حسین امیری          34

بهائیان بعد از انقلابی فرهنگی ایران                             شهرام شادمانی    35

جنایت بی عقوبت                                                   الهام تنگستانی پور  36

محدودیت‌های اجتماعی و اقلیتهای مذهبی                      عارف خانی          37

ما کیستیم!!؟                                                           فرید عرب پوریان  38

 تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران                       حامد خالقی            38

  ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat