آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 123

 

پشت جلد 33 تا 39 27 تا32 از 19  تا 26 از 11 تا 18 از 3 تا 10 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب  

موارد نقض حقوق بشر در ایران اردیبهشت ماه 1391     صدیقه جعفری         3   

گزارش جلسه هیات نظارت و برنامه ریزی مای 2012  امیرافشین حیدری    11

موارد نقض حقوق کودکان اردیبهشت 1391               صدیقه جعفری         11

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان  اردیبهشت 1391     مهسا سلطانی           12

گزارش نقض حقوق اقوام ایرانی اردیبهشت 1391       مهدی داداش زاده      13

گزارش موارد نقض حقوق  دانشجو اردیبهشت 1391   مسیح ایلچی زاده     15

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی هامبورگ در مای 2012   رضا جامی           16

جلسه ی ماهیانه ی نمایندگی لیمبورگ گیسن مای 2012 معصومه اعلمی        17

گزارش جلسه داخلی نمایندگی هانوفر در مای 2012     مهرنوش اشترانی      22

احضار روحانیون اهل سنت کرد به وزارت اطلاعات   محمد گرکانی‌           29

روابط غرب با ایران مشروط به رعایت حقوق بشر      آرش صفایی           30

نقض حقوق جوان و دانشجو                                   مهدی داداش زاده      30 

نگاهی به اعتراض و مکاتبات دانشجویان در بند          تنظیم: مهسا سلطانی  31

نرگس محمدی در زندان قادر به راه رفتن نیست           آرش صفایی            34

رفع سؤ تفاهمات در مسیحیت                                  محمد گرکانی           35

برخورد با کلیساها به اطلاعات سپاه پاسداران محول شده رضا جامی           37

حسین رونقی ملکی در بیمارستان هم در اختیار ...       علی‌شریفی              38

  ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat