آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 122

 

پشت جلد   از 15 تا 20 از 9 تا 14 از 3 تا 8 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب  

موارد نقض حقوق بشر در ایران فروردین ماه 1391    صدیقه جعفری         3

گزارش جلسه هیات نظارت و برنامه ریزی فروردین   امیرافشین حیدری    9

خلاصه ای از نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی فروردین مهدی داداش زاده       9

گزارش موارد نقض حقوق  دانشجو فروردین 91         مسیح ایلچی زاده     10

موارد نقض حقوق کودکان فروردین 1391                 صدیقه جعفری         11

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان  فروردین 1391       مهسا سلطانی           12

صورتجلسه جلسه داخلی نمایندگی سوئد                     مینو مهرفومنی         15

زنی را می شناسم من                                            سیمین بهبهانی          17

اعدام در ایران                                                     مهسا سلطانی           18

رشته تحصیلی "مادری به جای رشته مهندسی برای خانمها. مینو مهرفومنی   20

  ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat