آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 121

 

پشت جلد از 21 تا 24 از 15 تا 20 از 9 تا 14 از 3 تا 8 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب  

موارد نقض حقوق بشر در ایران اسفند ماه 1390            صدیقه جعفری         3   

گزارش جلسه هیات نظارت و برنامه ریزی مورخ 5    حمید مقدم نیا           8

گزارش موارد نقض حقوق  دانشجو بهمن و اسفند         مسیح ایلچی زاده      8

موارد نقض حقوق کودکان اسفند 1390                     صدیقه جعفری         10

گزارش آماری نقض حقوق زنان بهمن ماه 1390         مریم دهقانپور          11

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان  اسفند 1390            مهسا سلطانی          12

جلسه ی ماهیانه ی نمایندگی لیمبورگ گیسن مارس       معصومه اعلمی        14

فشار اقتصادی تحریم‌ها بر زندگی مردم                     فرشاد کیوانفر          22

اسامی زنان زندانی فعال سیاسی                              علی بابالو               23

کلمات قصار مسئولین جمهوری اسلامی                     مینو مهرفومنی         24

  ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat