آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 120

 

پشت جلد از 21 تا 27 از 15 تا 20 از 10 تا 14 از 3 تا 9 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب  

موارد نقض حقوق بشر در ایران دی ماه 1390             صدیقه جعفری          3   

گزارش جلسه هیات نظارت و برنامه ریزی مورخ 5      حمید مقدم نیا           11

وضعیت پیروان دگر ادیان درجمهوری اسلامی              دکتر گلمراد مرادی   12

موارد نقض حقوق کودکان بهمن 1390                       صدیقه جعفری          14

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان  بهمن ماه ۱۳۹۰         مهسا سلطانی           15

گزارش جلسه کمیته زنان حقوق بشر و نمایندگی هانوفر  سحر ارجمند            16

گزارش جلسه نمایندگی هندوستان دسامبر 2011           سوری خرمدل          16

گزارش جلسه داخلی نمایندگی سوئد فوریه 2012           مهدی داداش زاده       19

گزارش اولین جلسه ماهانه فوریه 2012 نمایندگی هامبورک  مهسا سلطانی    21

جلسه ی ماهیانه ی نمایندگی لیمبورگ گیسن فوریه         معصومه اعلمی         21

دومین گزارش بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران      وحید احمد فخرالدین  24

خشونت و تبعیض علیه زنان                                    مینو مهر فومنی        27

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat