آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 119

 

پشت جلد از 22 تا 27 از 16 تا 21 از 10 تا 15 از 3 تا 9 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب  

موارد نقض حقوق بشر در ایران دی ماه 1390             صدیقه جعفری          3   

موارد نقض حقوق کودکان دی 1390                         صدیقه جعفری         11

گزارش موارد نقض حقوق جوان و دانشجو دی 90     مسیح ایلچی زاده          12

گزارش نقض حقوق اقوام وملل ایرانی دی 90               آرش ناجی               13

جلسه ی ماهیانه ی نمایندگی لیمبورگ گیسن 16 ژانویه   مریم دهقانپور           14

گزارش جلسه داخلی نمایندگی هانوفز ژانویه 2012        صدیقه جعفری         17

گزارش جلسه داخلی نمایندگی سوئد ژانویه 2012          مینو مهر فومنی        18

گزارش جلسه ماهیانه نمایندگی کلن ژانویه 2012          مازیار بذرافکن         20

گزارش بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران             وحید احمد فخرالدین     21

مبارزه منفی و تحریم انتخابات غیردموکراتیک در ...     مینو مهر فومنی        25

حقوق متهم درآئین دادرسی کیفری درایران(بخش سوم)  حمید مقدم نیا              26

انرژی اتمی دشمن محیط زیست و منابع انسانی سحر ارجمند                         27

گزارش گروه اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر دسامبر محمد وهابی             27

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat