آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 118

 

پشت جلد   از 18 تا 23 از 10 تا 17 از 3 تا 9 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب  

موارد نقض حقوق بشر در ایران آذر ماه 1390           صدیقه جعفری         3   

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه کانون                    امیرافشین حیدری     10

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان آذر 1390     حجت ترابی             10

حتی زیر فقر                                                      آینه انوری              11

موارد نقض حقوق کودکان آذر 1390                        صدیقه جعفری         12

گزارش نقض حقوق اقوام وملل ایرانی آذر 90             آرش ناجی              13

گزارش موارد نقض حقوق جوان و دانشجو آذر 90     امیرافشین حیدری       15

گزارش مراسم تظاهرات به مناسبت 10 دسامبر / برلن امیرحسین افرازه       16

گزارش جلسه داخلی نمایندگی هانوفز دسامبر 2011     صدیقه جعفری        18

قیام مردم عرب، درسها و تجربه‌ای با ارزش .. 2         عــلی خضری          19

آلودگی هوای تهران                                              سحر ارجمند           20

16 آذر، روز دانشجو یا سرکوب دانشجو!                  مینو مهر فومنی        21

از حقوق بشر اسلامی تا اعدامهای همه روزه!             آرش ناجی              22

گزارش گروه اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر دسامبر محمد وهابی           23

 

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat