آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 117

 

پشت جلد   از 17 تا 23 از 11 تا 17 از 3 تا 10 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب  

موارد نقض حقوق بشر در ایران آبان ماه 1390          صدیقه جعفری         3   

صورتجلسه هماهنگی هیئت رئیسه کانون                   امیرافشین حیدری     10

موارد نقض حقوق کودکان آبان 1390                       صدیقه جعفری         11

گزارش موارد نقض حقوق جوان و دانشجو آبان 90     امیرافشین حیدری      12

گزارش نقض حقوق اقوام وملل ایرانی شهریور 90       آرش ناجی              13

گزارش نقض حقوق زنان در شهریور 90                   روناك ايازي          15

گزارش جلسه داخلی نمایندگی گیسن نوامبر 2011            معصومه اعلمی       16

پشت پرده اختلاس های بانکی درایران                      حمید مقدم نیا            18

قیام مردم عرب، درسها و تجربه‌ای با ارزش ...           عــلی خضری          20

اختلاس 000/3 میلیارد تومان به زبان ساده                حمید مقدم نیا            22

گزارش گروه اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر شهریور محمد وهابی         23

 

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat