آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 116

 

پشت جلد   از 15 تا 19 از 11 تا 15 از 3 تا 10 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب 

موارد نقض حقوق بشر در ایران مهر ماه 1390          صدیقه جعفری         3   

گزارش موارد نقض حقوق جوان و دانشجو مهر 90     امیرافشین حیدری    11

گزارش نقض حقوق زنان در مهر 90                        روناك ايازي          12

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی درمهرماه سال 1390 آرش ناجی      13

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در ایران مهر 90      حجت ترابی            14

موارد نقض حقوق کودکان مهر 1390                       صدیقه جعفری         16

گزارش روز جهانی مبارزه با اعدام در برلین              علی افرازه              16

آزادی و امنيت شخصی                                          آذر جواد                18

گزارش گروه اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر شهریور محمد وهابی         19

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat