آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 115

 

پشت جلد  از 25 تا 31  از 18 تا 24 از 11 تا 17 از 3 تا 10 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب 

موارد نقض حقوق بشر در ایران شهریور ماه 1390      صدیقه جعفری          3   

موارد نقض حقوق کودکان شهریور 1390                   صدیقه جعفری          11

گزارش نقض حقوق زنان در شهریور 90                    روناك ايازي          13

گزارش موارد نقض حقوق جوان و دانشجو شهریور 90 امیرافشین حیدری      13

گزارش نقض حقوق اقوام وملل ایرانی شهریور 90        آرش ناجی               15

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در ایران شهریور 90  حجت ترابی             16

گزارش تصویری میز کتاب آگوست نمایندگی گیسن  معصومه اعلمی              17

گزارش جلسه داخلی نمایندگی هندوستان در شهریور 90 سوری خرمدل          18

گزارش جلسه داخلی نمایندگی گیسن شهریور 90           معصومه اعلمی         22

نگاهی اجمالی بر محیط زیست ایران باستان تا ایران اسلامی  ستاره 57          26

محیط بان جوان, حفاطت ازمنطقۀ حفاظت شدۀ دنا و حکم اعدام  ستاره57        27

قپان                                                                   میترا درویشیان         28

ولایت فقیه  از 2 نگاه                                              حجت ترابی            29

حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی                           آذر جواد                 30

گزارش گروه اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر شهریور محمد وهابی           31

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat