آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 114

 

پشت جلد   از 15 تا 19 از 10 تا 14 از 3 تا 9 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب 

موارد نقض حقوق بشر در ایران مرداد ماه 1390          صدیقه جعفری          3   

صورتجلسه هیئت رئیسه مرداد 1390                        امیرافشین حیدری     10

موارد نقض حقوق کودکان مرداد 1390                      صدیقه جعفری          11

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در ایران تیر 1390     حجت ترابی             12

گزارش نقض حقوق اقوام وملل ایرانی مرداد 90            آرش ناجی               13

گزارش موارد نقض حقوق جوان و دانشجو مرداد 90     امیرافشین حیدری      14

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در ایران مرداد90       حجت ترابی             16

گزارش نقض حقوق زنان در مرداد 90                        روناك ايازي          17

گفتگوی کوتاه با امیر شیبانی زاده                              ستاره 57                18

یکبار بگذاریم بچه هایمان زندگی کنند !                       مازیار بذرافکن         18

به برکت اسلام و مدیریت نایب امام زمان صنعت نفت رو به زوال است

شهریار ایازی           19

گزارش گروه اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر آگوست     محمد وهابی            19

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat