آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 113

 

پشت جلد   از 15 تا 19 از 10 تا 14 از 3 تا 9 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب 

موارد نقض حقوق بشر در ایران تیر ماه 1390           صدیقه جعفری         3   

صورتجلسه هیئت نظارت و برنامه ریزی تیرماه         صدیقه جعفری        10

گزارش نقض حقوق زنان در تیر 90                         روناك ايازي         11

گزارش نقض حقوق اقوام وملل ایرانی تیر 90             آرش ناجی              12

موارد نقض حقوق کودک و نوجوان تیر 90                سحر صیاد رودکار   13

گزارش موارد نقض حقوق جوان و دانشجو تیر 90      امیرافشین حیدری     14

سپاه «سهم شیر» را می‌طلبد                                   کیواندخت قهاری      16

فهرستی کوتاه از کانون های موثر درنقض حقوق کودک و نوجوان ایرانی تیرماه  1390     صدیقه جعفری       17

نقش مزدوران سپاه پاسداران در سرکوب وبلاگ نویسان آزاد اندیش                                  آرش ناجی              17  

گزارش گروه اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر مای    محمد وهابی           19

 

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat