آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 112

 

پشت جلد  از 20 تا 23 از 15 تا 19 از 10 تا 14 از 3 تا 9 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب 

موارد نقض حقوق بشر در ایران اردیبشت ماه 1390    صدیقه جعفری          3   

صورتجلسه مجمع عمومی اضطراری کانون               امیرافشین حیدری     10

گزارش جلسه مجمع غمومی 12 خرداد هانوفر               آذر جواد               11

گزارش جلسه داستانخوانی، سخنرانی، بحث و گفتگو... آذر جواد                13

صورتجلسه نشست هیئت رئیسه                              امیرافشین حیدری    15

صورتجلسه جلسه هماهنگی امور کمیته ها                 امیرافشین حیدری    15

موارد نقض حقوق کودک و نوجوان خرداد 90             سحر صیاد رودکار   16

گزارش نقض حقوق اقوام وملل ایرانی خرداد 90          آرش ناجی              17

گزارش نقض حقوق زنان در خرداد 90                      روناك ايازي          17

جلسه داخلی ماهیانه نمایندگی گیسن 19 یونی 2011      معصومه اعلمی        19

گزارش تصویری تظاهرات ایرانیان در ترکیه             شهاب دراج             20

گزارش جلسه داخلی ماهیانۀ نمایندگی ماگدبورگ 3.6   پویان علوی             22

مام اسیر                                                            ستاره 57               22

گزارش گروه اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر مای    محمد وهابی           23

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat