آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 110

 

پشت جلد   از 16 تا 19 از 10 تا 15 از 3 تا 9 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب 

موارد نقض حقوق بشر در ایران فروردین ماه 1390    صدیقه جعفری          3   

گزارش جلسه هیئت نظارت و برنامه ریزی فروردین 90 امیرافشین حیدری   10

گزارش جلسه گردهمائی 17 آپریل 2011 در هانوفر     سپیده ایمانی            10

صورتجلسه هیئت رئیسه کانون در 1 مای 2011         امیرافشین حیدری     14

فهرستی کوتاه از کانون های موثر درنقض حقوق کودک و نوجوان              15

گزارش نقض حقوق اقوام وملل ایرانی فروردین ماه 90 آرش ناجی              15

گزارش نقض حقوق زنان در فروردین 90                  روناك ايازي          16

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی گیسن در ماه آپریل         معصومه اعلمی        16

گزارش داخلی نمایندگی کیل آپریل 2011                   سپیده ایمانی            18

گزارش جلسه داخلی دیماه 89 نمایندگی هانوفر              صدیقه جعفری        19

گزارش گروه اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر دسامبر    محمد وهابی          19

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat