آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 109

 

پشت جلد  از 24 تا 31 از 17 تا 23 از 10 تا 16 از 3 تا 9 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب 

موارد نقض حقوق بشر در ایران بهمن ماه 1389           صدیقه جعفری          3   

گزارش جلسه هیئت نظارت و برنامه ریزی کانون       صدیقه جعفری         10

فهرستی کوتاه از کانون های موثر درنقض حقوق کودک و نوجوان              12

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان اسفند ماه 1389 سحر صیاد رودکار     13

گزارش نقض حقوق اقوام وملل ایرانی اسفند ماه 1389  شهریار ایازی          14

گزارش نقض حقوق زنان در اسفند 1389                   روناك ايازي          14

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان (بهمن 89)              سحر صیاد رودکار   15

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان (اسفند 89)              امیرافشین حیدری     16

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی گیسن در ماه مارس        معصومه اعلمی        17

گزارش نقض حقوق دانشجویان و جوانان در اسفند 89    فرزان هدائی           22

گزارش مراسم تظاهرات ميزكتاب كميته زنان در شهر كلن روناک ایازی       23

گزارش جلسه داخلی دیماه 89 نمایندگی هانوفر              صدیقه جعفری         24

گزارش جلسه داخلی نمایندگی هانوفر 6 مارس 2011   گیتی خ                  27

گزارش جلسه داخلی نمایندگی کلن در ماه مارس 2011 آرش ناجی               29

گزارش گروه اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر دسامبر  محمد وهابی           31

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat