آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 107

 

پشت جلد  از 19 تا 23 از 14 تا 18 از 9 تا 13 از 3 تا 8 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب 

موارد نقض حقوق بشر در ایران دی ماه 1389             صدیقه جعفری           3   

صورتجلسه هیئت برنامه ریزی و نظارت                امیرافشین حیدری       13  

فهرستی کوتاه از کانون های موثر درنقض حقوق کودک و نوجوان               13

گزارش نقض حقوق اقوام وملل ایرانی دی ماه 1389      شهریار ایازی          14

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان (آبان 89)                 امیر افشین حیدری     15

گزارش نقض حقوق زنان دی ماه 1389                     روناک ایازی           16

جلسهٔ ماهیانهٔ نمایندگی ماگدبورک                              جمال واحدی            16

گزارش جلسه داخلی نمایندگی تورینگن ماه ژانویه          امیر حسین بهادری   17

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی گیسن در ماه ژانویه         آذر جواد                 19

گزارش تظاهرات ایستاده و میز کتاب نمایندگی گیسن      آذر جواد                 20

اطلاعیه های صادره توسط کانون                                                         21

گزارش گروه اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر دسامبر محمد وهابی            23

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat