آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 106

 

پشت جلد  از 25 تا 31 از 19 تا 25 از 11 تا 18 از 3 تا 10 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب 

موارد نقض حقوق بشر در ایران آبان ماه 1389           صدیقه جعفری          3   

گزارش مجمع عمومی سالیانه کانون                         امیرحسین بهادری     9

گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان ويژه آذر ماه 89       میترا ورسایی          12

گزارش نقض حقوق اقوام وملل ایرانی اذر ماه 1389    شهریار ایازی          13

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان (آبان 89)         امیر افشین حیدری            15

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو آذر  سال 1389   فرزان هدائی            16

ریشه های خشونت علیه زنان را بخشکانیم                 فاطمه زندی             17

گردهمایی اعتراضی اعضای نمایندگی گیسن همراه سایر ایرانیان به مناسبت

 10 دسامبر مقابل سفارت ایران در فرانکفورت           آذر جواد                 23

گزارش مراسم تظاهرات ایستاده و میز کتاب نمایندگی  کلن آرش ناجی          24

جلسه ی ماهیانه ی نمایندگی کلن نوامبر و  دسامبر 2010 آرش ناجی            25

گزارش ماهیانه جلسه نمایندگی‌ ماگدبورگ                  جمال واحدی           26

گزارش میز کتاب نمایندگی‌ مگدبورگ در ۲۶ دسامبر    پویان علوی             26

گزارش جلسه ماهیانه نمایندگی گیسن دسامبر 2010     آذر جواد                 27

جنبش دانشجویی ایران و ۱۶ آذر ماه                         پویان علوی             29

گزارش گروه اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر دسامبر    محمد وهابی         31

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat