آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 105

 

پشت جلد  از 23 تا 27  از 18 تا 22 از 11 تا 17 از 3 تا 10 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب 

موارد نقض حقوق بشر در ایران آبان ماه 1389           صدیقه جعفری          3   

فهرستی کوتاه از سازمان ها و کانون های موثر در نقض حقوق کودکان و نوجوانان ایرانی  

مهر ماه 89                                صدیقه جعفری                                10

صورتجلسه هیئت نظارت و برنامه ریزی نوامبر         امیرافشین حیدری     11

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان ( 89)                     امیرافشین حیدری     11

گزارش کمیته ی زنان در ماه آبان89                        میترا ورسائی          12

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو توسط رژیم جمهوری اسلامی در

آبان 1389                                                         فرزان هدائی           13

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی آبان 1389       شهریار ایازی          14

گزارش جلسه ماهيانه نمايندگی مگدبورگ اکتبر           جمال واحدی           16

جلسه ی ماهیانه ی نمایندگی گیسن 5 نوامبر 2010       طناز نعزی             16

راهبرد فرقه‌ای در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی         محسن نمکیان           18

اینجا گاوميش آباد است، تكه ‌ای از شهر اهواز، گزارش از مجتبی ح از ایران 20

خشونت بر علیه زنان ایران در جمهوری اسلامی         آذرجواد                  21

آدمکشان مکتبی                                       مجید محمدی(جامعه‌شناس)      23

دستكم 7679 مورد نقض حقوق بشر تنها در آبانماه       آذر جواد                 25

سخنی با احمدی نژاد                                             سید محمد وهابی       26

گزارش گروه اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر نوامبر محمد وهابی           27

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat