آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 104

 

پشت جلد   از 14 تا 19 از 9 تا 13 از 3 تا 8 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب 

موارد نقض حقوق بشر در ایران شهریور ماه 1389      صدیقه جعفری           3   

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان (شهریور 89)           امیرافشین حیدری      15

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی مهر 1389         شهریار ایازی          16

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو توسط رژیم جمهوری اسلامی در

مهر1389                                                           فرزان هدائی           17

فهرستی کوتاه از سازمان ها و کانون های موثر در نقض حقوق کودکان و نوجوانان ایرانی     

مهر ماه 89                                                  صدیقه جعفری                18

علی خامنه رفت قم، که این کشف را اعلام کند               شهریار ایازی          19

گرفتن ارزش افزوده یا سرکوب اصناف                      آرش ناجی               19

فراخوان جلسه هيئت نظارت و برنامه ریزی ماه  نوامبر     امیرافشین حیدری    19

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat