آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 103

 

پشت جلد     از 20 تا 27   از 14 تا 19 از 9 تا 13 از 3 تا 8 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب 

موارد نقض حقوق بشر در ایران شهریور ماه 1389        صدیقه جعفری          3   

صورتجلسه هیئت نظارت و برنامه ریزی کانون           امیرافشین حیدری      12

بی آیندگی کودک ایرانی                                           جهانگیر گلزار         13

زن ها و ظن ها                             تحقیق و گردآوری: فاطمه زندی            15

فهرستی کوتاه از سازمان ها و کانون های موثر در نقض حقوق کودکان و نوجوانان ایرانی          صدیقه جعفری                20

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان (مرداد 89)               امیرافشین حیدری      21

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو شهريور 1389      فرزان هدائی            22

گزارش نقض حقوق بشر اقوام و ملل ایرانی شهریور 1389شهریار ایازی     23

گزارش جلسه ماهانۀ نمایندگی ماگدبورگ 14 سپتامبر  کامران لشکری           24

زنان در عرصه جنش های مردمی                             میترا ورسائی           25

دنیا خواب است                                                     محمد وهابی             25

فلسفه وجودی ولایت فقیه                                         پویان علوی             26

گزارش گروه اینترنتی  کانون                                   محمد وهابی             27

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat