آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 102

 

پشت جلد   از 14 تا 19 از 9 تا 13 از 3 تا 8 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب 

موارد نقض حقوق بشر در ایران مرداد ماه 1389        صدیقه جعفری          3   

گزارش نقض حقوق اقوام ایرانی در تیرماه سال 1389 شهریار ایازی          13

گزارش نقض حقوق دانشجوی در تیرماه سال 1389    فرزان هدائی            14

گزارش مرداد کمیته دفاع از حقوق  کودک و نوجوان    صدیقه جعفری         14

جلسه داخلی‌ نمایندگی‌ گیسن در پالتاک، اگوست 2010   نوید زمانی‌              15

مراسم تظاهرات ایستاده و میز کتاب نمایندگی              کامران لشگری        16

جلسۀ ماهیانۀ نمایندگی ماگدبورگ                            کامران لشکری        17

گزارش جلسه داخلی (حضوری)‌ نمایندگی‌ گیسن در ماه آگوست نوید زمانی     18

 ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat