آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 128

 

پشت جلد 47 تا 53 41 تا46  از 28  تا 40 از 16 تا 27 از 3 تا 15 صفحه 2 روی جلد

فهرست مطالب  

موارد نقض حقوق بشر در ایران مهرماه 1391                   صدیقه جعفری  3

گزارش جلسه عمومی ماه اکتبر کانون بخش 1                      امیر افشین حیدری10

بخش دوم جلسه پالتاک نمایندگی کیل                                     یونس کیاهی10

موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان درمهرماه 1391            مهدیه آبائی 15

موارد نقض حقوق جوان و دانشجو مهر ماه 1391                      مسیح ایلچی زاده16

گزارش جلسه ماهیانه نمایندگی‌ هانوفر اکتبر 2012                بهرام پنیادبور17

گزارش جلسه داخلی نمایندگی سوئیس 19 اکتبر 2012     محمد جاوید گوانی27
 

گزارش جلسه پالتاکی نمایندگی سوئیس با هیئت رئیسه       محمد جاوید گوانی27
 

صورتجلسه نمایندگی اشتوتگارت کانون اکتبر2012 معصومه خواست خدائی 27

گزار ش جلسه ماهانه نمایندگی هامبورگ اکتبر2012             نورالدین زند 28

اولین جلسه نمایندگی برمن-الدنبورگ                         الهام تنگستانی پور 35

گزارش جلسه ماهانه الدنبورگ در اکتبر 2012                 انسیه حنیف نژاد 36

بحران                                                                                    سام 41

روش فکری : شما همه متهم هستند                                   داریوش معمار41

فریبی بزرگ که در تاریخ کشور ایران             کامران شریف پور سولگانی45

اعدام در ایران امروز                                  محمد جاوید گوانی46

علی خامنه ای یا  ولی امر مسلمین!؟                             میترا کفایت حقیقی47

نقدی برماده 287 قانون مجازات اسلامی جدید                           الهه معینی48

چوب حراج بر نظام جمهوری اسلامی                          سعید پور رمضانی50

آقایان این بازی عاقبت ندارد                                           شهرام شادمانی50

ستوده ی ستودنی                                                               حسنا ایزدی 51

نوکیشان                                                                       عارف خانی 52

 تاریخچه نقض حقوق زنان در ایران                               انسیه حنیف نژاد52

روشنایی و تاریکی                                                  روزبه کیال قزوینی 53

  ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat