آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

 

فیلم های رسیده از جنبش اعتراضی مردم در چهارشنبه سوری 24 اسفند 1389

 

 یادآوری : این فیلم ها از چند طریق به دستمان رسیده و ممکن است بعضی تکراری باشد قبلا به دلیل ازدهام خبر پوزش می خواهیم  

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LKppWvfF0B0

https://www.youtube.com/watch?v=WWGlqitvoJA&feature=channel_video_title

https://www.youtube.com/watch?v=e4LtMZRe6cQ&feature=channel_video_title

https://www.youtube.com/watch?v=LKppWvfF0B0&feature=channel_video_title
 

دیکتاتور حیا کن، کشورمو رها کن

https://www.youtube.com/watch?v=90nP9EKBv-c

رقص و شادی جوانان

http://www.youtube.com/watch?v=oYlpTBmFZ9E

شاهین شهر یار دبستانی

https://www.youtube.com/watch?v=nJesutjBm8w

اکباتان

https://www.youtube.com/watch?v=d3WLL8Q2FeY&feature=related

شهرک غرب

https://www.youtube.com/watch?v=DvIEnU_LQXk&feature=related

 تهران پارس

https://www.youtube.com/watch?v=Aa5Ew9oxC4o&feature=related

سوزاندن عکسهای ولی وقیح

https://www.youtube.com/watch?v=11AbtiRQqXI&feature=channel_video_title

تهران

https://www.youtube.com/watch?v=H3uPnL3SSs4

چهارشنبه سوری و پلاکارد دیگری از پل دیکتاتور به پایان سلام کن

www.youtube.com/watch?v=610DHnxpqoA

رقص و پایکوبی جوانان

https://www.youtube.com/watch?v=c7-8du56A54&feature=channel_video_title
اهواز

https://www.youtube.com/watch?v=Y3JeTcYh_ak&feature=channel_video_title

http://www.youtube.com/watch?v=LKbMKrQ-Zx8&feature=channel_video_title

کرمانشاه

http://www.youtube.com/watch?v=Eeu3Qevj8s8
کرمانشاه

http://www.youtube.com/watch?v=0vmSC1vBjRQ

http://www.youtube.com/watch?v=_A4MlXSNWbc

http://www.youtube.com/watch?v=PCFsgPFQX1o

http://www.youtube.com/watch?v=d0KOzDVAYFg    shiraz

http://www.youtube.com/watch?v=pGPXCjsCxVw

http://www.youtube.com/watch?v=JNtQDf0m6yQ    sanandaj

http://www.youtube.com/watch?v=yXq5o2dvpd8

http://www.youtube.com/watch?v=A24XuuMl3Eo

http://www.youtube.com/watch?v=rs1dSM5EtPk

http://www.youtube.com/watch?v=dm3VaIKm3N8    kermanshah

http://www.youtube.com/watch?v=90nP9EKBv-c

http://www.youtube.com/watch?v=TfITCT4XQCs

http://www.youtube.com/watch?v=VJRSO6vJ0rE    boroujerd

http://www.youtube.com/watch?v=x6ehj84sbgg    rasht

http://www.youtube.com/watch?v=cwhWOVwklOE    ardebil

http://www.youtube.com/watch?v=g2eL59d4oks    golsar

http://www.youtube.com/watch?v=_OjHlHnTGMw

http://www.youtube.com/watch?v=Y3JeTcYh_ak    ahwaz
 

ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat